Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено рейтинг ПрАТ «Страхові гарантії України»


20/11/2023

20 листопада 2023 року Рейтингове агентство «Експерт-Рейтинг» прийняло рішення оновити рейтинг фінансової стійкості страховика / кредитний рейтинг Приватного акціонерного товариства «Страхові гарантії України» (код ЄДРПОУ 33832772) на рівні uaAA за національною шкалою. Страховик с рівнем рейтингу uaAA характеризується дуже високою фінансовою стійкістю порівняно з іншими українськими страховими компаніями. Оновлюючи рейтинг на даному рівні, Агентство ґрунтувалось на результатах аналізу діяльності Компанії за дев’ять місяців 2023 року.

Таблиця. Основні показники діяльності  ПрАТ «Страхові гарантії України» (тис. грн, п.п., %)

Показники

9 місяців 2023 року (30.09.2023)

9 місяців 2022 року (30.09.2022)

Зміна

Темп приросту, %

Активи всього, тис. грн.

58 778

56 551

2 227

3,94%

Власний капітал, тис. грн.

38 171

37 466

705

1,88%

Валові зобов’язання, тис. грн.

20 607

19 085

1 522

7,97%

Покриття власним капіталом зобов’язань страховика, %

185,23%

196,31%

-11,08 п.п.

-

Грошові кошти та їх еквіваленти, тис. грн.

47 935

50 032

-2 097

-4,19%

Покриття грошовими коштами зобов’язань страховика, %

232,62%

262,15%

-29,53 п.п.

-

Валові премії, всього, тис. грн.

1 994

339

1 655

488,20%

Частина страхових премій, належна перестраховикам, тис. грн.

1 026

81

945

1166,67%

Співвідношення між преміями, що належать перестраховикам, та валовими преміями, %

51,45%

23,89%

27,56 п.п.

-

Страхові виплати та відшкодування, тис. грн.

3

0

3

-

Співвідношення між виплатами та валовими преміями, %

0,15%

0,00%

0,15 п.п.

-

Фінансовий результат від операційної діяльності, тис. грн.

-3 554

-916

-2 638

-

Рентабельність продажів, %

-178,23%

-270,21%

-

-

Чистий прибуток (збиток), тис. грн.

-1 975

259

-2 234

-

Рентабельність власного капіталу, %

-5,17%

0,69%

-5,86 п.п.

-

Дже дані Компанії, розрахунки РА «Експерт-Рейтинг»

 1. За період з 30.09.2022 р. по 30.09.2023 р. власний капітал ПрАТ «СГУ» виріс на 1,88% і склав 38,17 млн грн, а його валові зобов'язання збільшились на 7,97% до 20,61 млн грн. Відповідний рух показників призвів до зменшення співвідношення між власним капіталом та зобов’язаннями на 11,08 п.п. до 185,23%. Отже, не дивлячись на зниження цього співвідношення, станом на початок четвертого кварталу 2023 року ПрАТ «СГУ» було дуже добре забезпечене власним капіталом, який в 1,85 раза перевищував зобов’язання Страховика. 

2. Обсяг грошових коштів та їх еквівалентів на рахунках ПрАТ «СГУ» станом на 30.09.2023 р. порівняно з 30.09.2022 р. зменшився на 4,19% і склав 47,94 млн грн, а рівень покриття грошовими коштами зобов'язань Страховика зменшився на 29,53 п.п. до 232,62%. Таким чином, станом на початок четвертого кварталу 2023 року ПрАТ «СГУ» було дуже добре забезпечене високоліквідними активами, обсяг яких в 2,33 раза перевищував валові зобов’язання Страховика. 

3. За дев’ять місяців 2023 року ПрАТ «СГУ» було зібрано на 1,66 млн грн більше валових премій ніж за аналогічний період 2022 року. Агентство зазначає, що незначні обсяги валових премій Страховика в аналізованому періоді, серед іншого, пов’язані зі спеціалізацією ПрАТ «СГУ» на страхуванні вантажів, та є наслідком суттєвого скорочення перевезень вантажів, які потребують страхування, внаслідок нападу росії та запровадження в Україні воєнного стану. 

4. За підсумками дев’яти місяців 2023 року діяльність ПрАТ «СГУ» була збитковою: страховик отримав чистий та операційний збитки. При цьому, Агентство зазначає, що розмір отриманих збитків не є суттєвим для Страховика та не повинен вплинути на його фінансову стійкість. 

5. Агентство зазначає, що згідно із наданою Страховиком звітністю, станом на 30.09.2023 р. ПрАТ «СГУ» було дотримано встановлених законодавством критеріїв і нормативів платоспроможності та достатності капіталу, ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості операцій страховика. 

Таким чином, проаналізувавши результати роботи та звітність ПрАТ «СГУ» за дев’ять місяців 2023 року, Агентство відмічає: дуже високий запас капіталу, дуже високий рівень забезпеченості високоліквідними активами та зростання обсягів бізнесу Страховика. 

Агентство зазначає, що поточний рівень рейтингу визначає ймовірність дефолту у разі роботи страховика за звичайних обставин та не враховує форс-мажорні обставини, а також дію інших обставин непереборної сили. 

Аналітична служба РА «Експерт-Рейтинг»

 Прес-реліз про оновлення рейтингу ПрАТ "Страхові Гарантії України" - 20.11.2023 

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com