Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено рейтинг ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «БРОКБІЗНЕС»


23/05/2023

23 травня 2023 року на засіданні рейтингового комітету РА «Експерт-Рейтинг» було прийняте рішення оновити рейтинг фінансової стійкості страховика Приватного акціонерного товариства «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «БРОКБІЗНЕС» (код ЄДРПОУ 20344871) за національною шкалою на рівні uaAA+. Страховик с рівнем рейтингу uaAA характеризується дуже високою фінансовою стійкістю порівняно з іншими українськими страховими компаніями. Оновлюючи рейтинг на такому рівні, Агентство керувалося результатами роботи Компанії за перший квартал 2023 року.

Таблиця. Основні показники діяльності ПрАТ «СК «БРОКБІЗНЕС», тис. грн, п.п., %

Показники

І квартал 2023 року (31.03.2023)

І квартал 2022 року (31.03.2022)

Зміна

Темп приросту

Активи всього, тис. грн

326 382

255 782

70 600

27,60%

Власний капітал, тис. грн

117 523

119 153

-1 630

-1,37%

Валові зобов’язання, тис. грн

208 859

136 629

72 230

52,87%

Покриття власним капіталом зобов’язань страховика, %

56,27%

87,21%

-30,94 п.п.

-

Грошові кошти та їх еквіваленти, тис. грн

162 230

112 500

49 730

44,20%

Покриття грошовими коштами зобов’язань страховика, %

77,67%

82,34%

-4,67 п.п.

-

Валові премії, всього, тис. грн

80 720

71 745

8 975

12,51%

Частина страхових премій, належна перестраховикам, тис. грн

2 645

1 752

893

50,97%

Співвідношення між преміями, що належать перестраховикам, та валовими преміями, %

3,28%

2,44%

0,84 п.п.

-

Страхові виплати та відшкодування, тис. грн

28 904

13 139

15 765

119,99%

Співвідношення між виплатами та валовими преміями, %

35,81%

18,31%

17,50 п.п.

-

Фінансовий результат від операційної діяльності, тис. грн

-44 871

27 794

-72 665

-

Рентабельність продажів, %

-55,59%

38,74%

-94,33 п.п.

-

Чистий прибуток (збиток), тис. грн

-44 802

26 300

-71 102

-

Рентабельність власного капіталу, %

-38,12%

22,07%

-60,19 п.п.

-

        Джерело: дані Компанії, розрахунки РА «Експерт-Рейтинг»                                                                        

1. Власний капітал ПрАТ «СК «БРОКБІЗНЕС» за період з 31.03.2022р. по 31.03.2023р. зменшився на 1,37% до 117,52 млн грн, а його валові зобов'язання виросли на 52,87% і склали 208,86 млн грн. В результаті відповідного руху показників відбулось зниження рівня покриття власним капіталом зобов'язань Страховика на 30,94 п.п. до 56,27%. Таким чином, станом на початок другого кварталу 2023 року ПрАТ «СК «БРОКБІЗНЕС» мало достатній рівень забезпеченості власним капіталом. 

2. За період з 31.03.2022р. по 31.03.2023р. обсяг грошових коштів та їх еквівалентів в ПрАТ «СК «БРОКБІЗНЕС» виріс на 44,20% і склав 162,23 млн грн. Більші темпи приросту зобов’язань Страховика призвели до зниження рівня покриття грошовими коштами зобов’язань: на 4,67 п.п. до 77,67%. Тим не менше, не дивлячись на зниження показника, станом на початок другого кварталу 2023 року ПрАТ «СК «БРОКБІЗНЕС» було дуже добре забезпечене високоліквідними активами. 

3. За перший квартал 2023 року ПрАТ «СК «БРОКБІЗНЕС» було зібрано на 12,51% більше валових премій ніж за перший квартал 2022 року. Частина страхових премій, належна перестраховикам, виросла на 50,97%, а їх частка в структурі валових премій Компанії збільшилась на 0,84 п.п. і склала 3,28%. За перші три місяці 2023 року ПрАТ «СК «БРОКБІЗНЕС» було здійснено 28,904 млн грн страхових виплат та відшкодувань, що в 2,2 раза перевищило обсяг виплат за аналогічний період 2022 року. При цьому, рівень виплат виріс на 17,50 п.п. до 35,81%.

Агентство позитивно оцінює зростання обсягів бізнесу ПрАТ «СК «БРОКБІЗНЕС» в складних макроекономічних умовах діяльності, пов’язаних з нападом росії та введенням в Україні воєнного стану.

4. За підсумками першого кварталу 2023 року ПрАТ «СК «БРОКБІЗНЕС» було отримано чистий та операційний збитки. Збиток Страховика в першому кварталі 2023 року виник в основному за рахунок зростання резерву незароблених премій у зв’язку зі зміною з 01.01.2023 р. методики його розрахунку (з методу 1/4 на метод 1/365 за всіма видами страхування), а також зі значним зростанням страхових виплат у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. 

5. Агентство зазначає, що згідно з наданою ПрАТ «СК «БРОКБІЗНЕС» звітністю, станом на 31.03.2023р. Страховик дотримувався встановлених законодавством критеріїв і нормативів платоспроможності та достатності капіталу, ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості операцій страховика.

Таким чином, проаналізувавши звітність ПрАТ «СК «БРОКБІЗНЕС» за перший квартал 2023 року, Агентство відзначає: високий рівень забезпеченості високоліквідними активами, достатній рівень забезпеченості власним капіталом та зростання обсягів бізнесу в складних макроекономічних умовах діяльності. 

Агентство зазначає, що поточний рівень рейтингу визначає ймовірність дефолту у разі роботи страховика за звичайних обставин та не враховує форс-мажорні обставини, а також дію інших обставин непереборної сили. 

Аналітична служба РА «Експерт-Рейтинг» 

Оновлення рейтингу ПрАТ «СК «БРОКБІЗНЕС» (укр.) - 23.05.2023

Персональна сторінка компанії на сайті агентства 

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com