Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено рейтинг ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «БРОКБІЗНЕС»


14/11/2022

14 листопада 2022 року на засіданні рейтингового комітету РА «Експерт-Рейтинг» було прийняте рішення оновити рейтинг фінансової стійкості страховика Приватного акціонерного товариства «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «БРОКБІЗНЕС» (код ЄДРПОУ 20344871) за національною шкалою на рівні uaAA. Страховик с рівнем рейтингу uaAA характеризується дуже високою фінансовою стійкістю порівняно з іншими українськими страховими компаніями. Оновлюючи рейтинг на такому рівні, Агентство керувалося результатами роботи Компанії за дев’ять місяців 2022 року.

Таблиця. Основні показники діяльності ПрАТ «СК «БРОКБІЗНЕС» за дев’ять місяців 2022 року, тис. грн, п.п., %

Показники

9 місяців 2022 року (30.09.2022)

9 місяців 2021 року (30.09.2021)

Зміна

Темп приросту

Активи всього, тис. грн

295 302

225 755

69 547

30,81%

Власний капітал, тис. грн

167 204

90 433

76 771

84,89%

Валові зобов’язання, тис. грн

128 098

135 322

-7 224

-5,34%

Покриття власним капіталом зобов’язань страховика, %

130,53%

66,83%

63,70 п.п.

-

Грошові кошти та їх еквіваленти, тис. грн

154 476

101 351

53 125

52,42%

Покриття грошовими коштами зобов’язань страховика, %

120,59%

74,90%

45,69 п.п.

-

Валові премії, всього, тис. грн

185 161

184 606

555

0,30%

Частина страхових премій, належна перестраховикам, тис. грн

7 631

7 537

94

1,25%

Співвідношення між преміями, що належать перестраховикам, та валовими преміями, %

4,12%

4,08%

0,04 п.п.

-

Страхові виплати та відшкодування, тис. грн

47 735

67 304

-19 569

-29,08%

Співвідношення між виплатами та валовими преміями, %

25,78%

36,46%

-10,68 п.п.

-

Фінансовий результат від операційної діяльності, тис. грн

82 375

4 900

77 475

1581,12%

Рентабельність продажів, %

44,49%

2,65%

41,84 п.п.

-

Чистий прибуток (збиток), тис. грн

77 421

1 808

75 613

4182,13%

Рентабельність власного капіталу, %

46,30%

2,00%

44,30 п.п.

-

           Джерело: дані Компанії, розрахунки РА «Експерт-Рейтинг»

           1. За період з 30.09.2021р. по 30.09.2022р. власний капітал ПрАТ «СК «БРОКБІЗНЕС» виріс на 84,89% до 167,2 млн грн, а його валові зобов'язання знизились на 5,34% і склали 128,1 млн грн. Істотне зростання власного капіталу Страховика в аналізованому періоді відбулось за рахунок суттєвого збільшення обсягів нерозподіленого прибутку в його структурі, що стало можливим завдяки прибутковій діяльності Компанії. Відповідний рух показників призвів до зростання рівня покриття власним капіталом зобов'язань Страховика на 63,70 п.п. Отже, станом на початок четвертого кварталу 2022 року власний капітал в 1,31 раза перевищував зобов’язання ПрАТ «СК «БРОКБІЗНЕС», що свідчить про дуже високий рівень забезпеченості Страховика власним капіталом.

2. Обсяг грошових коштів та їх еквівалентів в ПрАТ «СК «БРОКБІЗНЕС» за період з 30.09.2021р. по 30.09.2022р. виріс в 1,52 раза і склав 154,48 млн грн. Зростання обсягу грошових коштів при одночасному зниженні зобов’язань Страховика призвело до збільшення рівня покриття грошовими коштами зобов’язань на 45,69 п.п. до 120,59%. Отже, станом на початок четвертого кварталу 2022 року ПрАТ «СК «БРОКБІЗНЕС» було дуже добре забезпечене високоліквідними активами.

3. Обсяг валових премій, зібраних ПрАТ «СК «БРОКБІЗНЕС» за дев’ять місяців 2022 року, виріс порівняно з аналогічним періодом 2021 року на 0,30% до 185,16 млн грн. При цьому, частина страхових премій, належна перестраховикам, збільшилась на 1,25%, а їх частка в структурі валових премій Компанії показала приріст на 0,04 п.п. і склала 4,12%. За перші три квартали 2022 року ПрАТ «СК «БРОКБІЗНЕС» було здійснено 47,74 млн грн страхових виплат та відшкодувань, що на 29,08% менше ніж за аналогічний період 2021 року, а рівень виплат знизився на 10,68 п.п. і за підсумками дев’яти місяців 2022 року склав 25,78%.

Агентство позитивно оцінює збереження обсягів бізнесу ПрАТ «СК «БРОКБІЗНЕС» в складних макроекономічних умовах діяльності, пов’язаних із нападом росії та введенням в Україні воєнного стану.

4. В аналізованому періоді діяльність ПрАТ «СК «БРОКБІЗНЕС» характеризувалась високою ефективністю. Зокрема, за підсумками дев’яти місяців 2022 року порівняно з аналогічним періодом 2021 року операційний прибуток Страховика виріс в 16,8 разів до 82,38 млн грн, а його чистий прибуток збільшився майже в 43 рази до 77,42 млн грн. Вагомі фінансові результати ПрАТ «СК «БРОКБІЗНЕС» призвели до істотного зростання його показників рентабельності, які за підсумками дев’яти місяців 2022 року набули високих значень.

5. Агентство зазначає, що згідно із наданою ПрАТ «СК «БРОКБІЗНЕС» звітністю, станом на 30.09.2022р. Страховик дотримувався встановлених законодавством критеріїв і нормативів платоспроможності та достатності капіталу, ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості операцій страховика.

Таким чином, проаналізувавши звітність ПрАТ «СК «БРОКБІЗНЕС» за дев’ять місяців 2022 року, Агентство відзначає: дуже високий рівень забезпеченості високоліквідними активами, дуже високий рівень забезпеченості власним капіталом, збереження обсягів бізнесу, зростання фінансових результатів та високі показники рентабельності Страховика.

Агентство зазначає, що поточний рівень рейтингу визначає ймовірність дефолту у разі роботи страховика за звичайних обставин та не враховує форс-мажорні обставини, а також дію інших обставин непереборної сили.

 Аналітична служба РА «Експерт-Рейтинг» 

Оновлення рейтингу ПрАТ «СК «БРОКБІЗНЕС» (укр.) - 14.11.2022

Персональна сторінка компанії на сайті агентства 

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com