Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено рейтинг ПрАТ «Страхова компанія «Перша»


06/11/2023

6 листопада 2023 року Рейтингове агентство «Експерт-Рейтинг» прийняло рішення про оновлення рейтингу фінансової стійкості страховика Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Перша» (код ЄДРПОУ 31681672) на рівні uaAA за національною шкалою. При оновленні рейтингу Агентство керувалося висновками, зробленими в результаті аналізу діяльності Компанії за дев’ять місяців 2023 року.

Таблиця. Основні показники діяльності ПрАТ «СК «Перша» (тис. грн, п.п., % )

Показники

9 місяців

2023 року (30.09.2023)

9 місяців

2022 року (30.09.2022)

Зміна

Темп приросту, %

Активи всього

926 863

864 673

62 190

7,19%

Власний капітал

185 271

155 562

29 709

19,10%

Валові зобов’язання

741 592

709 111

32 481

4,58%

Покриття власним капіталом зобов’язань, %

24,98%

21,94%

3,04 п.п.

-

Грошові кошти та їх еквіваленти

249 939

369 280

-119 341

-32,32%

Покриття грошовими коштами зобов’язань, %

33,70%

52,08%

-18,38 п.п.

-

ОВДП та банківські депозити в складі поточних фінансових інвестицій

201 977

10 336

191 641

1 854,11%

Покриття ліквідними активами (грошові кошти, ОВДП та депозити) зобов’язань, %

60,94%

53,53%

7,41 п.п.

-

Валові премії, всього

599 401

405 960

193 441

47,65%

Частина страхових премій, належна перестраховикам

54 223

64 503

-10 280

-15,94%

Співвідношення між преміями, що належать перестраховикам, та валовими преміями, %

9,05%

15,89%

-6,84 п.п.

-

Страхові виплати та відшкодування

197 772

164 032

33 740

20,57%

Співвідношення між виплатами та валовими преміями, %

32,99%

40,41%

-7,42 п.п.

-

Фінансовий результат від операційної діяльності

-9 028

-3 973

-5 055

-

Рентабельність продажів, %

-1,51%

-0,98%

-0,53 п.п.

-

Чистий прибуток (збиток)

12 087

4 604

7 483

162,53%

Рентабельність власного капіталу, %

6,52%

2,96%

3,56 п.п.

-

Джерело: дані Компанії, розрахунки РА «Експерт-Рейтинг» 

1. Власний капітал СК «Перша» за період з 30.09.2022 р. по 30.09.2023 р. виріс на 19,10% і склав 185,27 млн грн, а її валові зобов'язання збільшились на 4,58% до 741,59 млн грн. Зростання власного капіталу СК «Перша» в аналізованому періоді, як і в минулих періодах, відбулось завдяки прибутковій діяльності Страховика, внаслідок чого в структурі власного капіталу в 3,2 раза до 46 млн грн виріс обсяг нерозподіленого прибутку. Більші темпи приросту власного капіталу порівняно із зобов’язаннями призвели до зростання рівня покриття власним капіталом зобов'язань СК «Перша»: на 3,04 п.п. до 24,98%. 

2. Обсяг грошових коштів та їх еквівалентів на рахунках СК «Перша» станом на 30.09.2023 р. порівняно з 30.09.2022 р. знизився на 32,32% до 249,94 млн грн, а рівень покриття грошовими коштами зобов'язань Страховика в аналізованому періоді зменшився на 18,38 п.п. і станом на початок четвертого кварталу 2023 року склав 33,70%. При цьому, станом на 30.09.2023 р. СК «Перша» сформувала портфель поточних ліквідних фінансових інвестицій в обсязі 201,98 млн грн, які складались з таких ліквідних активів, як: ОВДП (47,03 млн грн), банківські депозити у національній валюті (130,51 млн грн) та банківські депозити в іноземній валюті (24,43 млн грн). В цілому, за період з 30.09.2022 р. по 30.09.2023 р. обсяг поточних ліквідних інвестицій СК «Перша» (представлених ОВДП та депозитами в банках) виріс в 19,5 разів, а рівень покриття зобов’язань ліквідними активами збільшився на 7,41 п.п. до 60,94%. Отже, станом на початок четвертого кварталу 2023 року СК «Перша» була добре забезпечена ліквідними активами. 

3. За три квартали 2023 року СК «Перша» зібрала 599,4 млн грн валових премій, що на 47,65% перевищило обсяг валових премій за аналогічний період 2022 року. При цьому, частина страхових премій, належна перестраховикам, знизилась на 15,94%, а їх частка в структурі валових премій Компанії зменшилась на 6,84 п.п. до 9,05%. За дев’ять місяців 2023 року СК «Перша» здійснила на 20,57% більше страхових виплат і відшкодувань, ніж за дев’ять місяців 2022 року, проте за рахунок істотного зростання валових премій рівень виплат знизився: на 7,42 п.п. до 32,99%. Агентство позитивно оцінює вагомий приріст обсягів бізнесу Страховика в складних макроекономічних умовах. 

4. Діяльність СК «Перша» в аналізованому періоді була прибутковою. Зокрема, за підсумками дев’яти місяців 2023 року чистий прибуток СК «Перша» склав 12,09 млн грн, що в 2,63 раза більше ніж за аналогічний період 2022 року. 

5. Агентство зазначає, що згідно із наданою СК «Перша» звітністю, станом на 30.09.2023 р. Страховик дотримувався встановлених законодавством критеріїв і нормативів платоспроможності та достатності капіталу, ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості операцій страховика. 

Таким чином, проаналізувавши діяльність ПрАТ «СК «Перша» за дев’ять місяців 2023 року, Агентство відзначає: хороший рівень забезпеченості ліквідними активами, хороший рівень виплат, істотне зростання валових премій та чистого прибутку Страховика. 

При цьому, Агентство зазначає, що поточний рівень рейтингу визначає ймовірність виконання своїх зобов’язань страховиком у разі його роботи за звичайних обставин та не враховує форс-мажорні обставини, а також дію інших обставин непереборної сили. 

Аналітична служба РА «Експерт-Рейтинг»

Оновлення рейтингу ПрАТ "СК "Перша" - 06.11.2023

Персональна сторінка компанії на сайті Агентства

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com