Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено рейтинг АТ СК «БУСІН»


07/09/2020

7 вересня 2020 року на засіданні рейтингового комітету РА «Експерт-Рейтинг» було прийнято рішення оновити рейтинг фінансової стійкості страховика Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «БУСІН» (код ЄДРПОУ 19492371) на рівні uaAA за національною шкалою. Страховик з рейтингом uaAA характеризується дуже високим рівнем фінансової стійкості порівняно з іншими українськими страховиками. Приймаючи рішення про оновлення рейтингу страховика на даному рівні, Агентство керувалося результатами аналізу діяльності Компанії за перше півріччя 2020 року.

Таблиця. Основні показники діяльності АТ СК «БУСІН» за перше півріччя 2020 року (тис. грн., п.п., %)

Показники

І півріччя 2020 року (30.06.2020)

І півріччя 2019 року (30.06.2019)

Зміна

Темп приросту, %

Активи всього, тис. грн.

2 645 550

246 299

2 399 251

974,12%

Власний капітал, тис. грн.

130 878

122 249

8 629

7,06%

Валові зобов’язання, тис. грн.

2 514 672

124 050

2 390 622

1 927,14%

Покриття власним капіталом зобов’язань страховика, %

5,20%

98,55%

-93,35 п.п.

-

Грошові кошти та їх еквіваленти, тис. грн.

115 652

95 035

20 617

21,69%

Покриття грошовими коштами зобов’язань страховика, %

4,60%

76,61%

-72,01 п.п.

-

Валові премії, всього, тис. грн.

23 036

71 682

-48 646

-67,86%

Частина страхових премій, належна перестраховикам, тис. грн.

15 049

22 879

-7 830

-34,22%

Співвідношення між преміями, що належать перестраховикам, та валовими преміями, %

65,33%

31,92%

33,41 п.п.

-

Страхові виплати та відшкодування, тис. грн.

2 316

4 469

-2 153

-48,18%

Співвідношення між виплатами та валовими преміями, %

10,05%

6,23%

3,82 п.п.

-

Фінансовий результат від операційної діяльності, тис. грн.

19 641

33 397

-13 756

-41,19%

Рентабельність продажів, %

85,26%

46,59%

38,67 п.п.

-

Чистий прибуток (збиток), тис. грн.

29 682

22 529

7 153

31,75%

Рентабельність власного капіталу, %

22,68%

18,43%

4,25 п.п.

-

Джерело: дані Компанії, розрахунки РА «Експерт-Рейтинг»

1. Впродовж періоду з 30.06.2019 р. по 30.06.2020 р. активи АТ СК «БУСІН» збільшились у 10,74 разів до 2,646 млрд. грн. Власний капітал Компанії за цей же період виріс на 7,06% до 130,88 млн. грн., а валові зобов'язання збільшились у 20,27 разів до 2,515 млрд. грн. Таким чином, станом на кінець першого кварталу 2020 року покриття власним капіталом зобов’язань страховика зменшилось на 93,35 п.п. до 5,20%, що є низьким рівнем для даного показника.

2. Станом на 30.06.2020 р. обсяг грошових коштів та їх еквівалентів в АТ СК «БУСІН» склав 115,65 млн. грн., що на 21,69% більше ніж на 30.06.2019 р. Враховуючи істотне зростання обсягу валових зобов’язань Страховика в аналізованому періоді, відбулось скорочення показника покриття грошовими коштами зобов'язань Компанії з 76,61% до 4,60% або на 72,01 п.п..

3. Обсяги бізнесу АТ СК «БУСІН» в першому півріччя 2020 року порівняно з  аналогічним періодом 2019 року зменшились. Причиною падіння валових премій Компанії стало істотне скорочення обсягів авіаперевезень внаслідок введення обмежень, спрямованих на зменшення поширення епідемії коронавірусу, при тому що АТ СК «БУСІН»  спеціалізується на страхуванні великих ризиків, зокрема в сегменті авіації. Зокрема, за підсумками 2019 року на обов’язкове авіаційне страхування цивільної авіації, добровільне страхування повітряного транспорту і страхування відповідальності власників повітряного транспорту припадало більше 96% валових премій Страховика. Страхові виплати і відшкодування, здійснені АТ СК «БУСІН» за перше півріччя 2020 року, зменшились порівняно з показником за перше півріччя 2019 року на 48,18%, а рівень виплат за підсумками першого півріччя 2020 року склав 10,05 п.п.

4. Не дивлячись на падіння ділової активності, діяльність АТ СК «БУСІН» в першому півріччі 2020 року була прибутковою. Так, за перші два квартали 2020 року Страховик отримав 19,64 млн. грн. прибутку від операційної діяльності та 29,68 млн. грн. чистого прибутку. Високі значення показників чистого та операційного прибутку АТ СК «БУСІН» забезпечили хороші показники рентабельності продажів та рентабельності власного капіталу Страховика.

Таким чином, аналіз результатів діяльності АТ СК «БУСІН» за перше півріччя 2020 року показав: вагомі обсяги показників чистого та операційного прибутку Страховика, на фоні скорочення валових премій та падіння показників капіталізації і ліквідності.

 Аналітична служба РА «Експерт-Рейтинг»

Оновлення рейтингу АТ СК «БУСІН» (укр.) — 07.09.2020

Оновлення рейтингу АТ СК «БУСІН» (engl.) — 07.09.2020

Персональна сторінка компанії

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com