Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено рейтинг ПрАТ «Страхова компанія «ІнтерЕкспрес»


23/03/2020

23 березня 2020 року Рейтингове агентство «Експерт-Рейтинг» прийняло рішення оновити рейтинг фінансової стійкості страховика ПрАТ «Страхова компанія «ІнтерЕкспрес» (код ЄДРПОУ 33097568) на рівні uaAА за національною шкалою. Страховик з рейтингом uaAA характеризується дуже високою фінансовою стійкістю порівняно з іншими українськими страховиками. Оновлюючи рейтинг на даному рівні, Агентство ґрунтувалося на результатах аналізу діяльності Компанії за 2019 рік.

Таблиця. Основні показники діяльності ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» за 2019 рік (тис. грн., п.п., %)

Показники

2019 рік (31.12.2019)

2018 рік (31.12.2018)

Зміна

Темп приросту, %

Активи всього, тис. грн.

45 128

33 994

11 134

32,75%

Власний капітал, тис. грн.

35 257

24 557

10 700

43,57%

Валові зобов’язання, тис. грн.

9 871

9 437

434

4,60%

Покриття власним капіталом зобов’язань страховика, %

357,18%

260,22%

96,96 п.п.

-

Грошові кошти та їх еквіваленти, тис. грн.

4 474

4 179

295

7,06%

Покриття грошовими коштами зобов’язань страховика, %

45,32%

44,28%

1,04 п.п.

-

Валові премії, всього, тис. грн.

68 672

45 164

23 508

52,05%

Частина страхових премій, належна перестраховикам, тис. грн.

16 295

9 162

7 133

77,85%

Співвідношення між преміями, що належать перестраховикам, та валовими преміями, %

23,73%

20,29%

3,44 п.п.

-

Страхові виплати та відшкодування, тис. грн.

31 458

22 729

8  729

38,40%

Співвідношення між виплатами та валовими преміями, %

45,81%

50,33%

-4,52 п.п.

-

Фінансовий результат від операційної діяльності, тис. грн.

1 903

1 675

228

13,61%

Рентабельність продажів, %

2,77%

3,71%

-0,94 п.п.

-

Чистий прибуток (збиток), тис. грн.

1 960

1 769

191

10,80%

Рентабельність власного капіталу, %

5,56%

7,20%

-1,64 п.п.

-

Джерело: дані Компанії, розрахунки РА «Експерт-Рейтинг»

1. За період з 31.12.2018 р. по 31.12.2019 р. власний капітал СК «ІнтерЕкспрес» виріс на 43,57% до 35,26 млн. грн., а валові зобов'язання показали приріст на 4,6% до 9,87 млн. грн. В результаті більших темпів приросту обсягів власного капіталу порівняно з обсягом зобов'язань, капіталізація Страховика  в аналізованому періоді виросла на 96,96 п.п. Таким чином, станом на 31.12.2019 р. покриття власним капіталом зобов'язань страховика в СК «ІнтерЕкспрес» становило 357,18%, що свідчить про наявність в Компанії дуже високого запасу капіталу.

2. Обсяг грошових коштів та їх еквівалентів в СК «ІнтерЕкспрес» станом на кінець 2019 року становив 4,47 млн. грн., що на 7,06% вище, ніж станом на кінець 2018 року. Враховуючи, що валові зобов’язання Страховика зростали меншими темпами, ніж високоліквідні активи, покриття грошовими коштами зобов’язань страховика впродовж аналізованого періоду збільшилось на 1,04 п.п. до 45,32%.

3. Ділова активність СК «ІнтерЕкспрес» в аналізованому періоді виросла. За 12 місяців 2019 року Страховик зібрав в 1,52 рази більше валових премій, ніж за той самий період 2018 року. Частина страхових премій, належна перестраховикам, виросла на 77,85% і склала 23,73% в структурі валових премій. Обсяги страхових виплат та відшкодувань, здійснених Страховиком за 2019 рік, збільшились порівняно з обсягами виплат і відшкодувань за 2018 рік на 38,4%, а рівень виплат склав 45,81%.

4. Діяльність Страховика в аналізованому періоді була прибутковою. Зокрема, фінансовий результат від операційної діяльності СК «ІнтерЕкспрес» за підсумками 2019 року склав 1,9 млн. грн., що на 13,61% вище, ніж за 2018 рік. В свою чергу, чистий прибуток Компанії показав приріст на 10,8% до 1,96 млн. грн. Агентство позитивно оцінює прибуткову діяльність Компанії та зростання обсягів її прибутку.

Таким чином, проаналізувавши звітність СК «ІнтерЕкспрес» за 2019 рік, Агентство відзначає: дуже високий запас капіталу, хороший рівень ліквідності, зростання обсягів бізнесу та приріст показників прибутку Компанії.

 Аналітична служба РА «Експерт-Рейтинг»

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com