Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


РА «Експерт-Рейтинг» оновило довгостроковий кредитний рейтинг емітента та рейтинг облігацій ТОВ «ФК «ФІНТЕК МЕРКУРІЙ»


12/12/2022

12 грудня 2022 року рейтинговий комітет РА «Експерт-Рейтинг» прийняв рішення оновити довгостроковий кредитний рейтинг позичальника ТОВ «ФК «ФІНТЕК МЕРКУРІЙ» (ЄДРПОУ 42910274) та рейтинг облігацій ТОВ «ФК «ФІНТЕК МЕРКУРІЙ» серії А на рівні uaВВВ за національною українською шкалою. Позичальник або окремий борговий інструмент з рейтингом uaBBB характеризується достатньою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Рівень кредитоспроможності залежить від впливу несприятливих комерційних, фінансових та економічних умов. Приймаючи відповідне рішення, Агентство керувалось результатами аналізу діяльності Компанії за дев’ять місяців 2022 року.

Таблиця 1. Основні показники діяльності ТОВ «ФК «ФІНТЕК МЕРКУРІЙ» (тис. грн, %)

Показники

9 місяців 2022 року

(30.09.2022)

9 місяців 2021 року

(30.09.2021)

Зміна

Темп приросту

Балансові показники:

Грошові кошти та їх еквіваленти

1

19 595

-19 594

-99,99%

Дебіторська заборгованість

27 597

26 715

882

3,30%

Короткострокові і довгострокові кредити банків

0

0

0

-

Загальна заборгованість перед інвесторами в облігації

0

0

0

-

Поточні зобов’язання і забезпечення

1 207

122

1 085

889,34%

Зобов’язання всього

1 207

122

1 085

889,34%

Зареєстрований (пайовий) капітал

26 002

26 002

0

0,00%

Власний капітал

26 399

26 602

-203

-0,76%

Активи всього

27 606

26 724

882

3,30%

Фінансові результати:

Чистий дохід від реалізації

1746

745

1 001

134,36%

Фінансовий результат від операційної діяльності

396

602

-206

-34,22%

Фінансові доходи

0

0

0

-

Фінансові витрати

22

5

17

340,00%

Чистий прибуток

374

597

-223

-37,35%

Розрахункові показники:

Співвідношення між власним капіталом та зобов’язаннями

2187,16%

21804,92%

-19617,76 п.п.

-

Співвідношення між грошовими коштами та поточними зобов’язаннями

0,08%

16061,48%

-16061,40 п.п.

-

Рентабельність власного капіталу (ROE)

1,42%

2,24%

-0,82 п.п.

-

Рентабельність активів (ROA)

1,35%

2,23%

-0,88 п.п.

-

                                                        Джерело: дані Компанії, розрахунки РА «Експерт-Рейтинг»

1. Власний капітал ТОВ «ФК «ФІНТЕК МЕРКУРІЙ» за період з 30.09.2021 по 30.09.2022 зменшився на 0,76% і склав 26,4 млн грн, а його зобов’язання виросли в 9,89 раза до 1,21 млн грн. Відповідний рух показників призвів до зниження рівня покриття власним капіталом зобов’язань Компанії. Проте, не дивлячись на зниження, станом на початок четвертого кварталу 2022 року власний капітал ТОВ «ФК «ФІНТЕК МЕРКУРІЙ» майже у 22 раза перевищував його зобов’язання, що свідчить про дуже високий рівень забезпеченості Компанії власним капіталом.

2. Станом на початок четвертого кварталу 2022 року ТОВ «ФК «ФІНТЕК МЕРКУРІЙ» не використовувало в своїй діяльності короткострокові та довгострокові кредити банків. Агентство зазначає, що на момент оновлення рейтингу ТОВ «ФК «ФІНТЕК МЕРКУРІЙ» знаходилось в процесі розміщення іменних відсоткових незабезпечених облігацій серії А загальною номінальною вартістю 70 млн грн. Тимчасове свідоцтво про випуск облігацій Товариства було зареєстроване НКЦПФР 27 січня 2022 року. Кошти, отримані від розміщення облігацій, будуть спрямовані на фінансування факторингових операцій з купівлі нерухомості. Агентство очікує, що нарощення обсягів бізнесу Товариства сприятиме збільшенню його прибутковості.

          3. Чистий дохід від реалізації ТОВ «ФК «ФІНТЕК МЕРКУРІЙ» за перші три квартали 2022 року порівняно з аналогічним періодом 2021 року виріс в 2,34 раза до 1,75 млн грн, а його операційний прибуток зменшився на 34,22% і склав 0,4 млн грн. За підсумками діяльності впродовж дев’яти місяців 2022 року діяльність ТОВ «ФК «ФІНТЕК МЕРКУРІЙ» була прибутковою: чистий прибуток Товариства склав 0,37 млн грн. При цьому, співвідношення між EBIT та поточними зобов’язаннями Товариства за підсумками першого півріччя 2022 року склало 32,81%.

4. Станом на початок четвертого кварталу 2022 року ТОВ «ФК «ФІНТЕК МЕРКУРІЙ» мало в портфелі одну угоду з юридичною особою з надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, в обсязі 25,95 млн грн. Впродовж аналізованого періоду кредитний портфель Товариства не змінювався і поки що знаходиться в стадії формування. За інформацією ТОВ «ФК «ФІНТЕК МЕРКУРІЙ», Товариство має намір почати надання послуг з фінансування будівництва відразу як тільки це дозволить ситуація в Україні. Агентство очікує, що після залучення Товариством коштів від розміщення випуску облігацій серії А та їх спрямування на факторингові операції з купівлі нерухомості, обсяг кредитного портфеля та його дохідність істотно зростуть.

 Таблиця 2. Показники, що характеризують кредитний портфель ТОВ «ФК «ФІНТЕК МЕРКУРІЙ»  (тис. грн, %, шт.)

Показники

9 місяців

2022 року

(30.09.2022)

9 місяців

2021 року

(30.09.2021)

Зміна

Темп приросту

Кредитний портфель, всього, тис. грн

25 951

25 951

0

0,00%

Кількість виданих кредитів, шт.

1

1

0

0,00%

Середній розмір кредиту в портфелі, тис. грн

25 951

25 951

0

0,00%

Вартість договорів від 3-ох найбільших клієнтів (тис. грн)

25 951

25 951

0

0,00%

Частка договорів з 3-ма найбільшими клієнтами у портфелі

100,00%

100,00%

0,00 п.п.

Сукупні платежі, отримані від клієнтів за період (тис. грн)

0

0

0

-

Частка кредитів із прострочкою 90 днів та більше, %

0,00%

0,00%

0,00 п.п.

Резерв під безнадійну заборгованість (тис. грн)

1 298

0

1 298

-

Ефективна ставка, %

9,00%

9,00%

0,00 п.п.

-

                                                         Джерело: дані Компанії, розрахунки РА «Експерт-Рейтинг»

       Аналізуючи кількісні та якісні характеристики кредитного портфеля ТОВ «ФК «ФІНТЕК МЕРКУРІЙ», Агентство відмічає низький рівень його диверсифікації. Станом на 30.09.2022 у кредитному портфелі Компанії знаходився один позичальник. Позичальник виконував свої зобов’язання, але робив це за ефективною ставкою 9%.

Таким чином, при оновленні рейтингу позичальника ТОВ «ФК «ФІНТЕК МЕРКУРІЙ» та рейтингів облігацій Компанії серії А за підсумками дев’яти місяців 2022 року Агентство керувалось наступним: дуже високий рівень покриття власним капіталом зобов’язань, зростання чистого доходу від реалізації, прибуткова діяльність Товариства, а також високий рівень співвідношення між EBIT та поточними зобов’язаннями. При цьому, в Товариства відсутні будь-які критичні активи, які можуть бути знищені впливом війни або можуть заподіяти суттєву шкоду фінансовому стану Товариства через економічну кризу. Проте Агентство звертає увагу, що станом на початок четвертого кварталу 2022 року розміщення випуску облігацій Товариства ще не відбулось, і тому ринковий кредитний портфель ТОВ «ФК «ФІНТЕК МЕРКУРІЙ» ще не сформований, а ризики не проявлені.

При цьому, Агентство зазначає, що поточний рівень рейтингу визначає ймовірність дефолту у разі роботи компанії за звичайних обставин та не враховує форс-мажорні обставини, а також дію інших обставин непереборної сили.

 Аналітична служба РА «Експерт-Рейтинг»

Прес-реліз про оновлення рейтингу ТОВ "ФК "ФІНТЕХ МЕРКУРІЙ" - 12.12.2022

Персональна сторінка компанії на сайті агентства

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com