Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Підтверджено рейтинг ПУАТ «СМАРТБАНК»


12/11/2014

12 листопада 2014 року на засіданні рейтингового комітету РА «Експерт-Рейтинг» було прийнято рішення оновити кредитний рейтинг ПуАТ «СМАРТБАНК» (код ЄДРПОУ 37176171) на рівні uaBBB за національною шкалою. Позичальник з рейтингом uaBBB характеризується достатньою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками. Оновлюючи кредитний рейтинг, Агентство ґрунтувалося на підсумках аналізу діяльності Банку за 9 місяців 2014 року.

            1. У період з 01.01.2014р. по 01.10.2014р. спостерігалася різноспрямована динаміка ключових балансових показників ПуАТ "СМАРТБАНК":

• зобов'язання Банку знизились на 93,39%;

• активи зменшились на 42,42%;

• власний капітал Банку виріс на 0,09%;

• кредити і заборгованість клієнтів знизились на 23,81%.

Таблиця 1

Основні балансові показники ПуАТ "СМАРТБАНК" за 9 місяців 2014 року

тис. грн., %, п.п.

Показники

01.10.2014

01.01.2014

Зміна

Темп приросту, %

Власний капітал

303837

303577

260

0,09%

Статутний капітал

300000

300000

0

0,00%

Співвідношення між власним капіталом та активами, %

94,56%

53,45%

41,11 п.п.

-

Зобов’язання, всього

17473

264357

-246884

-93,39%

В т.ч. зобов’язання в іноземній валюті

-

44

-

-

Кошти банків

20

112252

-112232

-99,98%

Кошти фізичних осіб

428

932

-504

-54,08%

Кошти юридичних осіб

16753

145335

-128582

-88,47%

Інші зобов'язання

272

5838

-5566

-95,34%

Активи, всього

321310

567934

-246624

-43,42%

Ліквідні активи (Грошові кошти та їх еквіваленти + Кошти обов’язкових резервів банку в НБУ + Торгові цінні папери + Кошти в інших банках)

3394

98403

-95010

-96,55%

Кредити та заборгованість клієнтів з урахуванням резервів

357584

469324

-111740

-23,81%

Резерви під знецінення кредитів  

44620

86392

-41772

-48,35%

Співвідношення резервів під знецінення кредитів до кредитів  та заборгованості  клієнтів, %

12,48%

18,41%

-5,93 п.п.

-

Співвідношення ліквідних активів до зобов’язань, %

19,42%

37,22%

-17,80 п.п.

-

Джерело: ПуАТ "СМАРТБАНК", розрахунки РА "Експерт-Рейтинг"

            На думку Агентства, знижуючи обсяг зобов'язань і кредитних вкладень та залишаючи на тому ж рівні власний капітал Банк ефективно протистояв кризовим явищам в економіці України та в банківській системі.

            2. Динаміка ключових балансових показників ПуАТ "СМАРТБАНК" відбилась на його нормативах. Регулятивний капітал Банку виріс на 2,56 млн. грн. до 313,32 млн. грн., що в 2,61 рази перевищувало граничне значення Н1, встановлене НБУ.

            Станом на 01.10.2014 адекватність регулятивного капіталу Банку становила 85,16%, що було на 69,2 п.п. більше середнього значення нормативу по системі. За нормативом співвідношення регулятивного капіталу до сукупних активів (Н3) на 01.10.2014 Банк також сформував значний обсяг запасу, а сам норматив становив 85,62%, що було на 73,32 п.п. більше середнього значення нормативу по системі.

            Всі нормативи ліквідності Банку на 01.10.2014 були сформовані з запасом не тільки відносно граничних значень, встановлених НБУ, але й щодо середнього значення відповідних нормативів по банківській системі. Найбільший запас ліквідності було створено Банком по нормативам поточної та короткострокової ліквідності.

Таблиця 2

Ключові нормативи ПуАТ "СМАРТБАНК" за 9 місяців 2014

тис. грн., %, п.п.

Нормативи

Нормативне значення, встановлене НБУ

01.10.2014

01.01.2014

Зміна,                      тис. грн., п.п.

Значення Банку

Середнє по системі

Значення Банку

Середнє по системі

Регулятивний капітал (Н1), тис. грн.

не менше 120 000                 тис. грн.

313 317

-

310 762

-

2 555

Адекватність регулятивного капіталу (Н2), %

не менше 10%

85,16%

15,96%

53,92%

18,26%

31,24%

Співвідношення регулятивного капіталу до сукупних активів (Н3), %

не менше 9%

85,62%

12,30%

47,61%

13,98%

38,01%

Миттєва ліквідність (Н4), %

не менше 20%

47,19%

43,94%

31,83%

56,99%

15,36%

Поточна ліквідність (Н5), %

не менше 40%

1652,80%

79,53%

63,64%

80,86%

1589,16%

Короткострокова ліквідність (Н6), %

не менше 60%

1819,93%

86,75%

179,04%

89,11%

1640,89%

Норматив великих кредитних ризиків (Н8), %

не більше 800%

95,43%

246,46%

136,21%

172,05%

-40,78%

Норматив максимального сукупного розміру кредитів, гарантій та поручительств, наданих інсайдерам (Н10), %

не більше 30%

0,00%

1,45%

0,00%

1,63%

0,00%

Джерело: ПуАТ "СМАРТБАНК", НБУ, розрахунки РА «Експерт-Рейтинг»

3. 9 місяців 2014 року ПуАТ "СМАРТБАНК" завершив з прибутком 370 тис. грн., що на 98,48% менше ніж за 9 місяців 2013 року. Зниження прибутку Банку - це цілком очікуваний ефект від управлінського рішення по зниженню зобов'язань та обсягів кредитних вкладень. Також, на думку Агентства, на зниження прибутку Банку впливало погіршення умов ведення банківського бізнесу в Україні. Проте сам факт прибуткової діяльності Банку за 9 місяців 2014 року Агентство оцінює позитивно.

Таблиця 3

Окремі показники доходів та витрат ПуАТ "СМАРТБАНК" за 9 місяців 2014 гг.

тис. грн., %, п.п.

Показники

За 9 місяців 2014 року

За 9 місяців 2013 року

Зміна

Темп приросту, %

Чистий процентний дохід

58 797

73 326

-14529

-19,81%

Чистий комісійний дохід

3204

11039

-7834

-70,97%

Співвідношення між чистим комісійним доходом та чистим процентним доходом

5,45%

15,05%

-9,60 п.п.

-

Результат від операцій з іноземною валютою

-3 008

2 421

-5429

-

Адміністративні та інші операційні витрати

68 738

10 114

58625

579,64%

Прибуток (збиток)

370

24323

-23953

-98,48%

Рентабельність власного капіталу (ROE), %

0,12%

8,01%

-7,89 п.п.

-

Джерело: ПуАТ "СМАРТБАНК", розрахунки РА «Експерт-Рейтинг»

            Таким чином, 9 місяців 2014 року Банк закінчив зі значним запасом нормативів капіталу та ліквідності, а його діяльність залишалась прибутковою. Банк продовжував зменшувати масштаб роботи, але це не мало негативного впливу на ключові нормативі та балансові показники Банку.

Аналітична служба РА "Експерт-Рейтинг"

Підтвердження рейтингу ПуАТ "СМАРТБАНК" (укр.) - 12.11.2014

Персональна сторінка банку на сайті агентства 

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com