Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


ПУАТ «СМАРТБАНК» присвоєно кредитний рейтинг


16/09/2014

16 вересня 2014 року на засіданні рейтингового комітету РА «Експерт-Рейтинг» було прийнято рішення про присвоєння ПУАТ «СМАРТБАНК» (код ЕДРПОУ 37176171) кредитний рейтинг на рівні uaВВВ за національною українською шкалою. Банк або окремий борговий інструмент з рейтингом рівня uaBВВ характеризується достатньою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами.

 Узагальнюючи результати рейтингової оцінки та присвоюючи інвестиційний рівень довгострокового кредитного рейтингу, Агентство керувалося наступними ключовими висновками:

1. Публічне акціонерне товариство «СМАРТБАНК» (у минулому - "БАНК РИНКОВІ ТЕХНОЛОГІЇ») було створене у 2010 році. Станом на 01.07.2014 активи Банку складали 335,833 млн. грн., у ренкінгу Національного банку України за розміром активів ПАТ «БАНК РИНКОВІ ТЕХНОЛОГІЇ» займав 150-у сходинку серед 173-х українських банків. За обсягом активів ПАТ «БАНК РИНКОВІ ТЕХНОЛОГІЇ» віднесений до четвертої групи банків ренкінгу НБУ. Станом на 01.07.2014 ПАТ «БАНК РИНКОВІ ТЕХНОЛОГІЇ» займав 95-у позицію у своїй групі банків, тоді як станом на 01.01.2014 Банк перебував на 73-му місці.             

 2. За оцінками Агентства, частка ПАТ «БАНК РИНКОВІ ТЕХНОЛОГІЇ» в активах банківської системи України станом на 01.07.2014 складала 0,026% (станом на 01.01.2014 — 0,044%), а в зобов’язаннях системи частка Банку становила 0,001% (станом на 01.01.2014 — 0,024%). При цьому Агентство акцентує увагу на тому, що ПАТ «БАНК РИНКОВІ ТЕХНОЛОГІЇ» почав здійснювати свою діяльність на ринку банківських послуг України нещодавно і є досить молодою банківською установою. Масштаб роботи є одним із найбільш чутливих місць Банку. Стандарти оцінки кредитних ризиків вимагають від Агентств враховувати даний фактор, хоча він і не є в банківському секторі основою для виміру кредитного ризику, але суттєвий вплив на ризик банку здійснює.

 3. Станом на 01.07.2014 власний капітал ПАТ «БАНК РИНКОВІ ТЕХНОЛОГІЇ» становив 319,552 млн. грн., що на 4,09% або на 12,567 млн. грн. більше, ніж станом на 01.07.2013. Джерелами поповнення власного капіталу Банку стали такі статті балансу як «Нерозподілений прибуток» і «Резервні та інші фонди банку». Статутний капітал ПАТ «БАНК РИНКОВІ ТЕХНОЛОГІЇ» складає 300,000 млн. грн., що становить 93,88% власного капіталу Банку. Зростання власного капіталу Банку відбувалося на фоні значного скорочення обсягу його зобов’язань (на  255,304 млн. грн. або на 94,01%). В результаті, за період з 01.07.2013 по 01.07.2014 пасиви ПАТ «БАНК РИНКОВІ ТЕХНОЛОГІЇ» зменшилися на 41,95%: з 578,570 млн. грн. до 335,833 млн. грн.

 4. Регулятивний капітал ПАТ «БАНК РИНКОВІ ТЕХНОЛОГІЇ» (Н1) станом на 01.07.2014 становив 319,801 млн. грн., що на 3% більше, ніж станом на 01.07.2013. Приріст регулятивного капіталу на фоні значного скорочення активів Банку знайшов своє відображення у динаміці нормативів адекватності регулятивного капіталу (Н2) та співвідношення регулятивного капіталу до сукупних активів (Н3). За період з 01.07.2013 по 01.07.2014 зазначені нормативи (Н2 та Н3) показали висхідну динаміку, в той час коли середньоринкові показники рухалися по низхідним траєкторіям. В друге півріччя 2014 року Банк увійшов з великим запасом нормативів адекватності регулятивного капіталу (Н2) та співвідношення регулятивного капіталу до сукупних активів (Н3): станом на 01.07.2014 Н2 та Н3 не лише суттєво перевищували встановлені регулятором граничні рамки, але й були значно вищими за середньоринкові показники. Так, Н2 перевищив середній показник даного нормативу по банківській системі України на 56,39 п.п., а Н3 — на 59,14 п.п.

 5. Станом на 01.01.2014 розподіл часток акціонерів у статутному капіталі ПАТ “БАНК РИНКОВІ ТЕХНОЛОГІЇ” виглядав наступним чином: 40% належало Приватному акціонерному товариству “СТРАХОВА КОМПАНІЯ “СТАР-ПОЛІС” (юридична адреса: 01011, вул. Панаса Мирного, 16/13, Печерський район, м. Київ; код за ЄДРПОУ- 35810956), 60% акцій Банку володіли 7 фізичних осіб.

 6. Активи ПАТ «БАНК РИНКОВІ ТЕХНОЛОГІЇ» за останні 12 місяців (в період з 01.07.2013 по 01.07.2014) зменшились на 41,95% або на 242,737 млн. грн. Переважна більшість основних статей активів Банку протягом зазначеного періоду також продемонструвала низхідну динаміку. Станом на 01.07.2014 в структурі активів ПАТ «БАНК РИНКОВІ ТЕХНОЛОГІЇ» найбільшу питому вагу займали кредити та заборгованість клієнтів — 95,92%. За період з 01.07.2013 по 01.07.2014 в структурі кредитного портфеля Банку частка кредитів юридичних осіб зросла з 93,48% до 99,28%, тоді як частка кредитів фізичних осіб зменшилась з 6,52% до 0,72%.

7. Згідно даних фінансової звітності ПАТ «БАНК РИНКОВІ ТЕХНОЛОГІЇ» за другий квартал 2014 року, станом на 01.07.2014р. 93% кредитних операцій Банку були віднесені до першої (28,432 млн. грн. або 6%) та другої (399,105 млн. грн. або 87%) категорій якості, тобто відрізнялись мінімальним (І-а категорія якості) та помірним (ІІ-а категорія якості) рівнем ризиків. Станом на 01.07.2014 частка недіючих кредитів Банку (класифікованих за четвертою та п’ятою категоріями якості) складала 7%, тоді як станом на 01.01.2014 частка зазначених кредитних операцій становила 0%.

 8. В першому півріччі 2014 року на динаміку нормативів ліквідності ПАТ «БАНК РИНКОВІ ТЕХНОЛОГІЇ» вплинуло вагоме скорочення обсягу його зобов’язань, темпи зменшення яких більш ніж вдвічі перевищили темпи зниження активів Банку. Станом на 01.07.2014 всі три нормативи ліквідності Банку (Н4, Н5 та Н6) продемонстрували високі значення, а показники поточної (Н5) та короткострокової (Н6) ліквідності були на дуже високих позначках. Так, норматив миттєвої ліквідності Банку (Н4) перевищив середній показник даного нормативу по банківській системі України на 8,50 п.п., норматив поточної ліквідності (Н5) був вищим за середньоринкове значення на 357,37 п.п., а норматив короткострокової ліквідності (Н6) — на 1987,44 п.п.

 9. За підсумками першого півріччя 2014 року ПАТ «БАНК РИНКОВІ ТЕХНОЛОГІЇ» отримав прибуток в розмірі 16,085 млн. грн., що на 192,35% або на 10,583 млн. грн. перевищило фінансовий результат Банку за перше півріччя 2013 року. Таким чином, незважаючи на складну фінансово-економічну ситуацію в країні та зменшення ключових статей доходів, прибуток ПАТ «БАНК РИНКОВІ ТЕХНОЛОГІЇ» зріс майже втричі, при тому, що темп приросту сукупного обсягу прибутку українських банків за той же період склав 6,15%.

 Повне обґрунтування рейтингової оцінки РА «Експерт-Рейтинг» міститься в рейтинговому звіті.

Аналітична служба РА «Експерт-Рейтинг»

Рейтинговий звіт ПАТ «БАНК РИНКОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ» (укр.) - 16.09.2014

Прес-реліз про присвоєння рейтингу ПАТ «БАНК РИНКОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ» (укр.) - 16.09.2014

Персональна сторінка банку на сайті агентства

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com