Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Підтверджено рейтинг ПуАТ «СМАРТБАНК»


27/02/2015

  27 лютого 2015 року на засіданні рейтингового комітету РА «Експерт-Рейтинг» було прийнято рішення оновити кредитний рейтинг ПуАТ «СМАРТБАНК» (код ЄДРПОУ 37176171) на рівні uaBBB за національною шкалою. Позичальник з рейтингом uaBBB характеризується достатньою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками. Оновлюючи кредитний рейтинг, Агентство ґрунтувалося на підсумках аналізу діяльності Банку за 2014 рік.

  1. За 2014 рік спостерігалася наступна динаміка ключових балансових показників ПуАТ "СМАРТБАНК":

• зобов'язання Банку знизились на 94,14%;

• активи зменшились на 43,82%;

• власний капітал Банку знизився на 0,01%;

• кредити і заборгованість клієнтів знизились на 22,32%.

Таблиця 1

Основні балансові показники ПуАТ "СМАРТБАНК" за 2014 рік, тис. грн., %, п.п.

Показники

01.01.2015

01.01.2014

Зміна

Темп приросту, %

Власний капітал

303556

303577

-21

-0,01%

Статутний капітал

300000

300000

0

0,00%

Співвідношення між власним капіталом та активами, %

95,15%

53,45%

41,69 п.п.

-

Зобов’язання, всього

15488

264357

-248869

-94,14%

В т.ч. зобов’язання в іноземній валюті

-

44

-

-

Кошти банків

20

112252

-112232

-99,98%

Кошти фізичних осіб

55

932

-877

-94,10%

Кошти юридичних осіб

14270

145335

-131065

-90,18%

Активи, всього

319044

567934

-248890

-43,82%

Ліквідні активи (Грошові кошти та їх еквіваленти + Кошти обов’язкових резервів банку в НБУ + Торгові цінні папери + Кошти в інших банках)

2689

98403

-95714

-97,27%

Кредити та заборгованість клієнтів з урахуванням резервів

364593

469324

-104731

-22,32%

Резерви під знецінення кредитів  

52810

86392

-33582

-38,87%

Співвідношення резервів під знецінення кредитів до кредитів  та заборгованості  клієнтів, %

14,48%

18,41%

-3,92 п.п.

-

Співвідношення ліквідних активів до зобов’язань, %

17,36%

37,22%

-19,86 п.п.

-

Джерело: ПуАТ "СМАРТБАНК", розрахунки РА "Експерт-Рейтинг"

  Знижуючи обсяг зобов'язань і кредитних вкладень та залишаючи практично на тому ж рівні власний капітал, Банк ефективно протистояв кризовим явищам в економіці України та в банківській системі.

  2. Динаміка ключових балансових показників ПуАТ "СМАРТБАНК" відбилась на його нормативах. Регулятивний капітал Банку виріс на 8,51 млн. грн. до 319,27 млн. грн., що значно перевищувало граничне значення Н1, встановлене НБУ.

  Станом на 01.01.2015 адекватність регулятивного капіталу Банку становила 85,22%, що було на 69,62 п.п. більше середнього значення нормативу по системі.

  Всі нормативи ліквідності Банку на 01.01.2015 були сформовані з запасом не тільки відносно граничних значень, встановлених НБУ, але й щодо середнього значення відповідних нормативів по банківській системі України. Найбільший запас ліквідності було створено Банком по нормативам поточної та короткострокової ліквідності.

Таблиця 2

Ключові нормативи ПуАТ "СМАРТБАНК" за 2014 рік, тис. грн., %, п.п.

Нормативи

Нормативне значення, встановлене НБУ

01.01.2015

01.01.2014

Зміна,                      тис. грн., п.п.

Значення Банку

Середнє по системі

Значення Банку

Середнє по системі

Регулятивний капітал (Н1), тис. грн.

не менше 120 000                 тис. грн.

319 274

-

310 762

-

8 512

Адекватність регулятивного капіталу (Н2), %

не менше 10%

85,22%

15,60%

53,92%

18,26%

31,30 п.п.

Миттєва ліквідність (Н4), %

не менше 20%

67,81%

57,13%

31,83%

56,99%

35,98 п.п.

Поточна ліквідність (Н5), %

не менше 40%

1572,88%

79,91%

63,64%

80,86%

1509,24 п.п.

Короткострокова ліквідність (Н6), %

не менше 60%

2242,32%

86,14%

179,04%

89,11%

2063,28 п.п.

Норматив великих кредитних ризиків (Н8), %

не більше 800%

95,84%

250,04%

136,21%

172,05%

-40,37 п.п.

Норматив максимального сукупного розміру кредитів, гарантій та поручительств, наданих інсайдерам (Н10), %

не більше 30%

0,00%

1,37%

0,00%

1,63%

-

Джерело: ПуАТ "СМАРТБАНК", НБУ, розрахунки РА «Експерт-Рейтинг»

 3. 2014 рік ПуАТ "СМАРТБАНК" завершив з прибутком 90 тис. грн., що на 95,46% менше ніж за 2013 рік. Зниження прибутку Банку відповідає загальній тенденції по банківській системі.

Таблиця 3

Окремі показники доходів та витрат ПуАТ "СМАРТБАНК" за 2014 рік, тис. грн., %, п.п.

Показники

За 2014 рік

За 2013 рік

Зміна

Темп приросту, %

Чистий процентний дохід

74 620

95 905

-21285

-22,19%

Чистий комісійний дохід

3328

15124

-11796

-78,00%

Співвідношення між чистим комісійним доходом та чистим процентним доходом

4,46%

15,77%

-11,31 п.п.

-

Результат від операцій з цінними паперами в торговому портфелі банку

7630

-

-

-

Результат від операцій з іноземною валютою

-13 856

3 085

-16941

-

Адміністративні та інші операційні витрати

70 844

42 029

28815

68,56%

Прибуток (збиток)

90

1984

-1894

-95,46%

Рентабельність власного капіталу (ROE), %

0,03%

0,65%

-0,62 п.п.

-

Джерело: ПуАТ "СМАРТБАНК", розрахунки РА «Експерт-Рейтинг»

  4. В рамках програми регулярного послідовного контролю за кредитними рейтингами банків РА "Експерт-Рейтинг" перевірило надану ПуАТ "СМАРТБАНК" інформацію і повідомляє наступне:

  Станом на 25 лютого 2015 року ПуАТ "СМАРТБАНК":

1. Дотримується всіх нормативів, встановлених Національним Банком України;

2. Банк не віднесено НБУ до категорії проблемних і в Банку не працює куратор НБУ;

3. Банк відповідно до чинного законодавства, правил і процедур Банку своєчасно і в повному обсязі виконує свої зобов'язання перед вкладниками: фізичними та юридичними особами.

                        Також Агентством встановлено, що станом на 02.02.2015 р. ключові нормативи Банку мали наступні значення:

  • Регулятивний капітал Банку (Н1) 313,897 млн. грн. (при граничному значенні не менше 120 млн. грн.);
  • Адекватність регулятивного капіталу (Н2) 83,23% (при граничному значенні не менше 10%);
  • Норматив миттєвої ліквідності (Н4) 96,11 % (при граничному значенні не менше 20%);
  • Норматив поточної ліквідності (Н5) 968,3% (при граничному значенні не менше 40%);
  • Норматив короткострокової ліквідності (Н6) 1850,48% (при граничному значенні не менше 60%).

            Наведена інформація вказує на те, що ПуАТ "СМАРТБАНК" не відповідає жодному з трьох критеріїв статті 76 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб", за якими НБУ може визнати банк неплатоспроможним.

            Таким чином, 2014 рік Банк закінчив зі значним запасом нормативів капіталу та ліквідності, а його діяльність залишалась прибутковою. Банк продовжував зменшувати масштаб роботи, але це не мало негативного впливу на ключові нормативі та балансові показники Банку. Загальні тенденції 2014 року було продовжено Банком у січні-лютому 2015 року.

 Аналітична служба РА "Експерт-Рейтинг"

Підтвердження рейтингу ПуАТ "СМАРТБАНК" (укр.) - 27.02.2015

Персональна сторінка банку на сайті агентства

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com