Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено довгостроковий кредитний рейтинг ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК»


22/11/2023

22 листопада 2023 року рейтинговий комітет РА «Експерт-Рейтинг» прийняв рішення про оновлення кредитного рейтингу ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (код ЄДРПОУ 35960913) за національною шкалою на рівні uaАА+. Позичальник з рейтингом uaАА+ характеризується дуже високою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками. Приймаючи рішення про оновлення кредитного рейтингу за національною шкалою, Агентство керувалося аналізом основних підсумків роботи Банку за дев’ять місяців 2023 року, регулярною та особливою ??інформацією Банку як емітента, а також статистичною звітністю Банку за 2022 рік та за січень-жовтень 2023 року, яка була надана Банком за запитом Агентства.

 

 

Загрузити файл оновлення рейтингу із статистичними показниками

 

Капітал та адекватність капіталу

 

Регулятивний капітал ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (Н1) впродовж 2022 року та січня-жовтня 2023 року коливався в межах від 353,724 млн грн до 578,392 млн грн. З початку 2023 року регулятивний капітал Банку (Н1) виріс на 16,22% і станом на 01.11.2023 склав 479,885 млн грн, що в 2,4 раза перевищувало граничне значення, встановлене НБУ для даного нормативу на рівні 200 млн грн. 

Норматив адекватності регулятивного капіталу ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (Н2) в період з 04.01.2022 по 01.11.2023 коливався в діапазоні 10,68%-23,37%, переважно з помітним запасом перевищував встановлене НБУ граничне значення, але був меншим за середні показники даного нормативу по банківській системі України (окрім 01.09.2022). Станом на 01.11.2023 Н2 Банку становив 23,37%, що в 2,34 раза перевищувало встановлений НБУ граничний рівень, але було на 1,94 п.п. менше ніж середній рівень Н2 по банківській системі України. 

Норматив достатності основного капіталу ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (Н3) впродовж 2022 року та січня-жовтня 2023 року коливався в межах від 7,49% до 17,04%, на постійній основі перевищував встановлене НБУ граничне значення, і періодично був вищим за середні показники даного нормативу по банківській системі України. Зокрема, станом на 01.11.2023 Н3 Банку складав 17,04%, що в 2,43 раза перевищувало встановлений регулятором граничний рівень, та було на 2,19 п.п. вище середнього рівня Н3 по банківській системі України. 

Таким чином, станом на початок листопада 2023 року та впродовж періоду аналізу ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» був добре забезпечений капіталом: регулятивний капітал (Н1), а також нормативи достатності регулятивного (Н2) та основного (Н3) капіталу Банку з помітним запасом перевищували встановлені НБУ граничні значення.

 

Структура та якість активів

За період з 01.01.2023 по 01.10.2023 активи ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» виросли на 33,94% і склали 15,691 млрд грн, кредитний портфель Банку знизився на 18,09% і склав 802,735 млн грн, а обсяг грошових коштів та їх еквівалентів збільшився на 34,39% до 8,036 млрд грн.

 

В структурі активів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» за період з 01.01.2023 по 01.10.2023 частка інвестицій в цінні папери виросла на 2,99 п.п. до 37,72%. При цьому, портфель інвестицій в цінні папери Банку станом на 01.10.2023 складався виключно з ОВДП. За перші 9 місяців 2023 року частка кредитного портфеля в активах Банку зменшилась на 3,25 п.п. до 5,12%, а частка грошових коштів та їх еквівалентів виросла на 0,17 п.п. до 51,21%. Отже, станом на початок четвертого кварталу 2023 року 88,93% активів Банку складали високоліквідні інструменти, які характеризуються низьким рівнем кредитного ризику, а саме: грошові кошти та їх еквіваленти (51,21%) та ОВДП (37,72%).

Частка неробочих кредитів (NPL) в кредитному портфелі Банку, які розраховуються Агентством як сума кредитів 10 класу (для кредитів юридичним особам, крім банків, бюджетних установ та компаній спеціального призначення) та кредитів 5 класу (для кредитів всім іншим позичальникам), станом на 01.10.2023 порівняно з 01.01.2023 знизилась на 0,97 п.п. і склала 45,40%. При цьому, частка кредитного портфеля в активах Банку станом на 01.10.2023 становила всього 5,12%.

Отже, станом на початок четвертого кварталу 2023 року ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» підтримував якість активів на хорошому (гарному) рівні, на що вказує висока питома вага (88,93%) високоякісних ліквідних інструментів, які характеризуються низьким рівнем кредитного ризику.

 

Ліквідність

Впродовж періоду з 01.01.2022 по 01.11.2023 коефіцієнт чистого стабільного фінансування (NSFR) ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» коливався в межах від 125,45% до 761,97%. Станом на 01.11.2023 NSFR Банку складав 761,97%, що в 7,62 раза перевищувало граничне значення для даного нормативу.

Коефіцієнт покриття ліквідністю за всіма валютами (LCRвв) ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» в період з 01.01.2022 по 01.11.2023 коливався в діапазоні 267,58%-477,04%, на постійній основі в рази перевищуючи встановлене регулятором граничне значення. Станом на 01.11.2023 LCRвв Банку складав 349,43%, що в 3,49 раза перевищувало встановлений НБУ граничний рівень.

Коефіцієнт покриття ліквідністю в іноземній валюті (LCRів) ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК»  впродовж періоду з 01.01.2022 по 01.11.2023 коливався в діапазоні від 217,96% до 757,84%, та на постійній основі в рази перевищував встановлене регулятором граничне значення. Станом на 01.11.2023 LCRів Банку складав 465,81%, що в 4,66 раза перевищувало встановлений НБУ нормативний показник.

Таким чином, на думку Агентства, впродовж всього періоду аналізу та станом на початок листопада 2023 року ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» підтримував суттєвий запас ліквідності, на що вказують нормативи NSFR, LCRвв та LCRів Банку, які істотно перевищували мінімально необхідний рівень.

 

Дохідність операцій

За дев’ять місяців 2023 року прибуток ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» склав 121,346 млн грн, що в 24 раза або на 116,339 млн грн перевищило прибуток Банку за дев’ять місяців 2022 року.

Серед факторів істотного зростання прибутку ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» можна виділити високі темпи приросту ключових статей його доходів, а також зменшення витрат на формування резервів під знецінення корисності фінансових активів. Зокрема, чистий процентний дохід Банку за дев’ять місяців 2023 року порівняно з аналогічним періодом 2022 року збільшився на 69,15% до 547,756 млн грн, а чистий комісійний дохід виріс на 40,63% до 469,807 млн грн.

Агентство позитивно оцінює прибуткову діяльність, а також вагомі обсяги та високі темпи приросту прибутку та ключових статей доходів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» в аналізованому періоді.

 

Інші фактори

ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» підтверджує відсутність за 2022 рік та за січень-жовтень 2023 року будь-яких судових рішень, які могли б суттєво негативно вплинути на діяльність Банку. 

На момент оновлення рейтингу ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» у повному обсязі виконував свої зобов'язання перед клієнтами і кредиторами згідно з чинним законодавством.

 

Узагальнення

Станом на початок листопада 2023 року та впродовж періоду аналізу ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» був добре забезпечений основним та регулятивним капіталом: нормативи Н1, Н2 Банку із запасом перевищували встановлені НБУ граничні значення, а Н3 періодично був більшим за середній рівень даного нормативу по банківській системі України. Також станом на початок листопада 2023 року та впродовж періоду аналізу ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» підтримував дуже хороший запас ліквідності, про що свідчать високі значення його нормативів NSFR, LCRвв та LCRів, які в рази перевищували встановлений регулятором мінімально необхідний рівень. При цьому, станом на 01.11.2023 Банк дотримувався всіх ключових нормативів НБУ, за якими веде моніторинг Агентство. Станом на початок 01.10.2023 року активи ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» характеризувались хорошою (гарною) якістю, на що вказує висока (88,93%) частка високоякісних ліквідних інструментів, які характеризуються низьким рівнем кредитного ризику. Прибуток ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» за підсумками дев’яти місяців 2023 року склав 121,346 млн грн, що в 24 раза більше ніж прибуток Банку за дев’ять місяців 2022 року. В аналізованому періоді ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» показав вагомі обсяги та високі темпи приросту чистого процентного доходу (+69,15%) та чистого процентного доходу (+40,63%), що високо оцінюється Агентством. 

Агентство зазначає, що поточний рівень рейтингу визначає ймовірність дефолту у разі роботи Банку за звичайних обставин та не враховує форс-мажорні обставини, а також дію інших обставин непереборної сили.

Аналітична служба РА "Експерт-Рейтинг" 

 

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com