Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено довгостроковий кредитний рейтинг ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК»


11/11/2021

11 листопада 2021 року рейтинговий комітет РА «Експерт-Рейтинг» прийняв рішення про оновлення кредитного рейтингу ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК»  (код ЄДРПОУ 35960913) за національною шкалою на рівні uaАА+. Позичальник з рейтингом uaАА+ характеризується дуже високою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками. Приймаючи рішення про оновлення кредитного рейтингу за національною шкалою, Агентство керувалося аналізом основних підсумків роботи Банку за дев’ять місяців 2021 року, регулярною та особливою ??інформацією Банку як емітента, а також статистичною звітністю Банку за 2020 рік та за січень-жовтень 2021 року, яка була надана Банком за запитом Агентства.

Загрузити файл оновлення рейтингу із статистичними показниками

 

Капітал та адекватність капіталу

Регулятивний капітал ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (Н1) впродовж 2020 року та січня-жовтня 2021 року коливався в межах від 249,501 млн грн до 385,794 млн грн, демонструючи різноспрямовану динаміку з тенденцією до зростання. З початку 2021 року регулятивний капітал Банку (Н1) виріс на 3,37% і станом на 01.11.2021 склав 356,971 млн грн, що на 156,971 млн грн перевищувало граничне значення, встановлене НБУ для даного нормативу на рівні 200 млн грн. 

Норматив адекватності регулятивного капіталу ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (Н2) в період з 02.01.2020 по 01.11.2021 коливався в діапазоні 10,34-24,08%, та, незважаючи на нерівномірну динаміку, переважно з помітним запасом перевищував встановлене НБУ граничне значення. Станом на 01.11.2021 норматив адекватності регулятивного капіталу ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (Н2) складав 13,39%, що на 3,39 п.п. перевищувало граничну позначку, встановлену НБУ на рівні 10%. 

Норматив достатності основного капіталу ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (Н3) протягом 2020 року та січня-жовтня 2021 року коливався в рамках від 8,72% до 20,07%. При цьому, Н3 Банку переважно з помітним запасом перевищував встановлене НБУ граничне значення. Станом на 01.11.2021 норматив достатності основного капіталу ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (Н3) складав 10,22%, що на 3,22 п.п. перевищувало граничний показник, встановлений регулятором на рівні 7%. 

Отже, на думку Агентства, станом на початок листопада 2021 року ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» підтримував достатній рівень забезпеченості регулятивним та основним капіталом, на що вказують відповідні нормативи Банку (Н2 та Н3), які з запасом перевищували встановлені НБУ граничні значення.

 

Структура та якість активів

Станом на 01.10.2021 порівняно з 01.01.2021 активи ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» збільшились на 76,68% до 11,436 млрд грн, кредитний портфель Банку продемонстрував приріст на 22,98% і склав 1,693 млрд грн, а обсяг грошових коштів та їх еквівалентів збільшився на 21,22% до 1,475 млрд грн. При цьому, драйвером росту активів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» залишалися інвестиції в цінні папери (ОВДП та облігації місцевих позик), обсяг яких за період з 01.01.2021 по 01.10.2021 виріс на 113,61%: з 3,624 млрд грн до 7,740 млрд грн.

В структурі активів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» станом на 01.10.2021 порівняно з 01.01.2021 частка портфеля цінних паперів виросла на 11,70 п.п. до 67,68%, частка кредитного портфеля зменшилась на 6,47 п.п. до 14,80%, а частка грошових коштів та їх еквівалентів скоротилась на 5,90 п.п. до 12,90%. Отже, станом на початок жовтня 2021 року 79,37% активів Банку складали високоліквідні інструменти, які характеризуються низьким рівнем кредитного ризику, а саме: грошові кошти та їх еквіваленти (12,90%) та ОВДП (66,47%).

Частка непрацюючих кредитів в кредитному портфелі ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (NPL) впродовж періоду з 01.01.2020 по 01.09.2021 коливалась в межах від 4,11% до 14,81%. Станом на 01.09.2021 порівняно з 01.01.2021 частка NPL в кредитах Банку виросла на 8,32 п.п. і склала 14,48%, тоді як середній показник NPL по банківській системі України зменшився на 6,00 п.п. до 36,93%.

Загалом, станом на початок жовтня 2021 року ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» продовжував підтримувати якість активів на гарному рівні, про що свідчить велика (79,37%) частка високоякісних ліквідних інструментів, які характеризуються низьким рівнем кредитного ризику. Крім цього, станом на початок вересня поточного року показник частки NPL в кредитному портфелі Банку був у 2,55 рази меншим за середньо-ринкове значення (при тому, що частка кредитного портфеля в активах ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» станом на 01.10.2021 зменшилась до 14,80%).

 

Ліквідність

Впродовж 2020 року та січня-жовтня 2021 року норматив короткострокової ліквідності ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (Н6) коливався в діапазоні від 62,40% до 90,23%. Станом на 01.11.2021 Н6 Банку складав 77,23%, що на 17,23 п.п. перевищувало граничне значення, встановлене НБУ на рівні 60%.

Коефіцієнт покриття ліквідністю за всіма валютами (LCRвв) ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» в період з 01.01.2020 по 01.10.2021 коливався в межах 183,09-509,16% та переважно в рази перевищував встановлене регулятором граничне значення. Станом на 01.10.2021 LCRвв Банку складав 203,18%, що в 2,03 рази перевищувало встановлену НБУ граничну відмітку.

Коефіцієнт покриття ліквідністю в іноземній валюті (LCRів) ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК»  впродовж періоду з 01.01.2020 по 01.10.2021 коливався в рамках від 236,50% до 1126,99%, суттєво перевищуючи встановлене регулятором граничне значення. Станом на 01.10.2021 LCRів Банку складав 480,73%, що в 4,81 рази перевищувало встановлене НБУ нормативне значення.

Коефіцієнт чистого стабільного фінансування (NSFR) ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» станом на 01.10.2021 складав 140,06%, що на 50,06 п.п. перевищувало встановлене НБУ граничне значення (яке з 1 жовтня 2021 року повинно становити не менше 90%).

Отже, станом на початок жовтня 2021 року ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» підтримував гарний запас ліквідності, про що свідчать відповідні нормативи Банку (Н6, LCRвв, LCRів та NSFR), - зокрема, коефіцієнти LCRвв та LCRів були в рази вищими за встановлений регулятором мінімально необхідний рівень.

 

Дохідність операцій

За підсумками 9 місяців 2021 року ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» отримав прибуток в обсязі 26,909 млн грн, що в 4,31 рази перевищило обсяг прибутку, отриманого Банком за підсумками 9 місяців 2020 року.

Зростання прибутку ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», передусім, було обумовлене гарними темпами приросту основних статей доходів Банку. Так, за підсумками 9 місяців 2021 року в порівнянні з аналогічним періодом 2020 року чистий процентний дохід ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» виріс на 214,342 млн грн (або на 140,58%) до 366,813 млн грн, а чистий комісійний дохід Банку збільшився на 67,173 млн грн (або на 34,65%) до 261,049 млн грн.

Таким чином, Агентство високо оцінює як темпи приросту ключових статей доходів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», так і суттєве зростання обсягу його прибутку, продемонстроване в умовах впливу на діяльність Банку триваючих карантинних обмежень.

 

Інші фактори

Аналіз Єдиного державного реєстру судових рішень показав відсутність за 2020 рік та за січень-жовтень 2021 року будь-яких судових рішень, які могли б істотно негативно вплинути на діяльність Банку.

Перевірка за загальнодоступними базами даних Державної фіскальної служби показала, що на момент оновлення рейтингу ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» перебував на обліку в органах доходів та зборів та не мав податкового боргу.

 

Узагальнення

На момент оновлення рейтингу ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» у повному обсязі виконував свої зобов'язання перед клієнтами і кредиторами згідно з чинним законодавством.

Станом на початок листопада 2021 року ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» був достатньо забезпечений регулятивним та основним капіталом, а також дотримувався всіх ключових нормативів НБУ, за якими веде моніторинг Агентство. Станом на початок жовтня 2021 року ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» продовжував підтримувати хороший запас ліквідності, про що свідчать відповідні нормативи Банку – зокрема, коефіцієнти LCRвв та LCRів були в рази вищими за встановлений НБУ мінімально необхідний рівень. Станом на початок жовтня 2021 року якість активів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» залишалася на хорошому рівні, на що вказує велика частка високоякісних ліквідних інструментів в активах Банку, а також показник частки NPL в кредитному портфелі, який станом на 01.09.2021 був у 2,55 рази меншим за середньо-ринкове значення (при тому, що питома вага кредитного портфеля в активах ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» станом на 01.10.2021 зменшилась до 14,80%). За підсумками 9 місяців 2021 року ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» отримав прибуток в обсязі 26,909 млн грн, що в 4,31 рази перевищило обсяг прибутку, отриманого Банком за підсумками 9 місяців 2020 року. Зростання прибутку ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», передусім, було обумовлене хорошими темпами приросту основних статей його доходів: чистий процентний дохід виріс на 140,58% до 366,813 млн грн, а чистий комісійний дохід Банку збільшився на 34,65% до 261,049 млн грн. Агентство високо оцінює як темпи приросту ключових статей доходів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», так і суттєве зростання обсягу прибутку Банку, продемонстроване в умовах впливу на його діяльність триваючого карантину.

Аналітична служба РА "Експерт-Рейтинг" 

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com