Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Підтверджено рейтинг ПАТ «КРЕДОБАНК»


11/11/2015

11 листопада 2015 року рейтинговий комітет РА «Експерт-Рейтинг» прийняв рішення про підтвердження кредитного рейтингу ПАТ «КРЕДОБАНК» (код ЕДРПОУ 09807862) на рівні uaAA+ за національною шкалою з позитивним прогнозом. Банк або окремий борговий інструмент з рейтингом uaAA+ характеризується дуже високою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими банками або борговими інструментами. Приймаючи рішення про підтвердження кредитного рейтингу за національною шкалою Агентство керувалося результатами аналізу фінансової та статистичної звітності Банку за підсумками 9 місяців 2015 року, а також окремих форм статистичної звітності Банку за вересень 2015 року.

 

Загрузить файл обновления рейтинга со статистическими приложениями

 

Капітал та адекватність капіталу

Станом 01.10.2015 регулятивний капітал ПАТ «КРЕДОБАНК» (Н1) складав 625,766 млн. грн., що на 5,11% більше ніж станом на 05.01.2015 (за перше півріччя поточного року приріст Н1 Банку склав 4,45%). В той же час сукупне значення Н1 по банківській системі України за період з 05.01.2015 по 01.10.2015 зменшилось на 56,37% (за перше півріччя зменшення склало 42,07%).

Станом на 01.10.2015 норматив адекватності регулятивного капіталу ПАТ «КРЕДОБАНК» (Н2) становив 11,02%, що на 3,51 п.п. менше ніж станом на 05.01.2015 (за перше півріччя 2015 року Н2 Банку зменшився на 2,60 п.п.). За аналогічний період середнє значення Н2 по банківській системі знизилось на 8,51 п.п. (з 15,60% станом на 05.01.2015 до 7,09% станом на 01.10.2015). Протягом третього кварталу 2015 року Н2 Банку коливався в межах від 11,02% до 12,30%, тобто ПАТ «КРЕДОБАНК» підтримував значення Н2 вище за встановлену регулятором мінімальну позначку і вище за середньоринкові показники даного нормативу.

Таким чином, у четвертий квартал поточного року ПАТ «КРЕДОБАНК» увійшов із достатнім рівнем регулятивного капіталу. При цьому Агентство нагадує, що у другій половині 2015 року  збори акціонерів ПАТ «КРЕДОБАНК» ухвалили рішення про збільшення статутного капіталу Банку на 330 млн. грн.

 

Структура та якість активів

За дев’ять місяців 2015 року активи ПАТ «КРЕДОБАНК» зросли на 34,92% і склали 8,146 млрд. грн., кредитний портфель збільшився на 30,27% до 3,926 млрд. грн.

 За період з 01.01.2015 по 01.10.2015 частка кредитів та заборгованості клієнтів в активах ПАТ «КРЕДОБАНК» зменшилась на 1,78 п.п.: з 49,98% до 48,20%. За той же період частка  портфеля цінних паперів (на продаж та до погашення) знизилась на 4,67 п.п. (з 28,55% до 23,88%).

 Структура кредитного портфеля ПАТ «КРЕДОБАНК» станом на 01.10.2015 в порівнянні з 01.01.2015 зазнала наступних змін:

 - частка валютних кредитів зменшилась з 39,72% до 34,51%, тобто на 5,21 п.п.;

- частка кредитів та заборгованості фізичних осіб знизилась з 38,26% до 33,19%, тобто на 5,07 п.п.

 За період з 01.01.2015 по 01.10.2015 частка кредитних операцій, класифікованих за четвертою та п’ятою категоріями якості (тобто з високим та найвищим рівнем ризику), в кредитних операціях ПАТ «КРЕДОБАНК» скоротилася на 5,89 п.п.: з 18,82% до 12,93%, що заслуговує позитивної оцінки, зважаючи на вплив складного макроекономічного середовища діяльності, в якому опинилася банківська система України.

 

Ліквідність

Норматив миттєвої ліквідності ПАТ «КРЕДОБАНК» (Н4) станом на 01.10.2015 складав 57,74%, що на 37,74 п.п. більше ніж встановлене НБУ граничне значення, але на 3,52 п.п. менше ніж середнє значення даного нормативу по банківській системі України. Станом на 01.10.2015 в порівнянні з 05.01.2015 Н4 Банку виріс на 28,65 п.п. Протягом третього кварталу 2015 року (в період з 01.07.2015 по 01.10.2015) норматив миттєвої ліквідності ПАТ «КРЕДОБАНК» (Н4) коливався в діапазоні від 26,82% до 70,60%.

 Норматив поточної ліквідності ПАТ «КРЕДОБАНК» (Н5) станом на 01.10.2015 був на рівні 67,41%, що на 27,41 п.п. більше граничної відмітки, встановленої регулятором, але на 1,92 п.п. менше середнього показника даного нормативу по банківській системі. За період з 05.01.2015 по 01.10.2015 Н5 Банку зменшився на 23,54 п.п., що відповідало тенденціям у банківській системі. Протягом третього кварталу 2015 року норматив поточної ліквідності ПАТ «КРЕДОБАНК» (Н5) коливався в межах від 67,41% до 78,41%.

 Норматив короткострокової ліквідності Банку (Н6) на 01.10.2015 становив 82,07%, що на 22,07 п.п. перевищує граничне значення, встановлене НБУ, але на 1,73 п.п. менше ніж середнє значення даного нормативу по банківській системі. Станом на 01.10.2015 в порівнянні з 05.01.2015 Н6 Банку знизився на 5,34 п.п. В третьому кварталі поточного року норматив короткострокової ліквідності ПАТ «КРЕДОБАНК» (Н6) продемонстрував коливання в межах від 78,51% до 82,27%.

 Таким чином, станом на початок четвертого кварталу 2015 року ліквідність ПАТ «КРЕДОБАНК» (миттєва, поточна та короткострокова) була на доброму рівні: на 01.10.2015 всі три нормативи ліквідності Банку з помітним запасом перевищували встановлені регулятором граничні рамки, також їхні значення були дещо меншими, але дуже наближеними до середніх показників даних нормативів по банківській системі України.

 

Доходність операцій

За підсумками 9 місяців 2015 року прибуток ПАТ «КРЕДОБАНК» сягнув 120,338 млн. грн, що на 61,90% перевищило прибуток Банку за 9 місяців 2014 року.

Суттєве зростання прибутку Банку стало результатом високих показників приросту ключових статей його доходів на фоні зниження обсягу адміністративних та інших операційних витрат. Так, за підсумками 9 місяців 2015 року в порівнянні з аналогічним періодом 2014 року чистий процентний дохід Банку виріс вдвічі (на 100,20% або на 194,652 млн. грн.), а чистий комісійний дохід та результат від операцій з іноземною валютою збільшилися в 1,5 рази (на 50,01% та 51,35% відповідно). В той же час обсяг адміністративних та інших операційних витрат Банку скоротився на 12,24% (або на 52,549 млн. грн.).

Також Агентство звертає увагу на той факт, що перші три квартали 2015 року були прибутковими для ПАТ «КРЕДОБАНК». Так, у першому кварталі прибуток Банку склав 8,540 млн. грн., у другому кварталі – 46,839 млн. грн., а в третьому кварталі – 64,959 млн. грн.

Таким чином, ПАТ «КРЕДОБАНК» не лише продемонстрував здатність генерувати прибуток в складних макроекономічних умовах діяльності, але й показав вагому динаміку нарощення прибутку, що заслуговує на високу оцінку.

 

Інші фактори

Перевірка по загальнодоступних базах даних Державної фіскальної служби показала, що Банк перебував на обліку в органах ДФС.

 

Узагальнення

У четвертий квартал 2015 року ПАТ «КРЕДОБАНК» увійшов із достатнім рівнем регулятивного капіталу: станом на 01.10.2015 норматив адекватності регулятивного капіталу Банку (Н2) перевищував встановлене НБУ граничне значення на 1,02 п.п., і був вищим за середній показник Н2 по банківській системі України на 3,93 п.п. При цьому Агентство звертає увагу, що в результаті додаткових внесків акціонерів до статутного капіталу Банку суттєво виріс обсяг його власного капіталу (на 92,75%). В свою чергу, збільшення статутного капіталу призведе до зростання нормативів капіталу ПАТ «КРЕДОБАНК» (Н1 та Н2). Таким чином, в черговий раз на практиці був підтверджений високий рівень підтримки Банку з боку його ключового акціонера - PKO Bank Polski S.A. - найбільшого банку Польщі та однієї з найбільших фінансових установ Центральної та Східної Європи. 

 Станом на 01.10.2015 частка валютних кредитів в кредитному портфелі ПАТ «КРЕДОБАНК» складала 34,51%, а частка кредитів фізичним особам - 33,19%. За період з 01.01.2015 по 01.10.2015 частка кредитних операцій, класифікованих за IV та V категоріями якості, в кредитних операціях Банку скоротилася з 18,82% до 12,93%, що заслуговує високої оцінки, зважаючи на вплив складного макроекономічного середовища, в якому опинилися банки України.

 Ліквідність ПАТ «КРЕДОБАНК» (миттєва, поточна та короткострокова) станом на початок четвертого кварталу 2015 року була на хорошому рівні: на 01.10.2015 всі три нормативи ліквідності Банку з помітним запасом перевищували встановлені регулятором граничні рамки, їхні значення були дещо меншими, але дуже наближеними до середніх показників даних нормативів по банківській системі України.

 Перші три квартали 2015 року були прибутковими для ПАТ «КРЕДОБАНК». Банк не лише продемонстрував здатність генерувати прибуток в складних макроекономічних умовах діяльності, але й показав вагому динаміку нарощення прибутку, що заслуговує на високу оцінку. За підсумками 9 місяців 2015 року прибуток ПАТ «КРЕДОБАНК» сягнув позначки в 120,338 млн. грн, що на 61,90% перевищило прибуток Банку за 9 місяців 2014 року.

Аналітична служба РА «Експерт-Рейтинг»

Підтвердження рейтингу ПАТ «КРЕДОБАНК» (укр.) - 11.11.2015

Персональна сторінка банку на сайті Агентства

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com