Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено рейтинги ПАТ «КРЕДОБАНК»


13/04/2018

13 квітня 2018 року рейтинговий комітет РА «Експерт-Рейтинг» прийняв про підтвердження кредитного рейтингу ПАТ «КРЕДОБАНК» (код ЄДРПОУ 09807862) та облігаціям Банку, які знаходяться у обігу на рівні uaAAА за національною шкалою. Банк або окремий борговий інструмент з рейтингом uaAAА характеризується найвищою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими банками або борговими інструментами. Приймаючи відповідні рішення, Агентство керувалося результатами аналізу фінансової та статистичної звітності Банку за підсумками 2017 року, а також окремих форм статистичної звітності Банку за січень-лютий 2018 року.

 

Завантажити файл оновлення рейтингу із статистичними додатками

 

Капітал та адекватність капіталу 

Станом 01.03.2018 регулятивний капітал ПАТ «КРЕДОБАНК» (Н1) складав 1,477 млрд. грн., що на 4,75% більше ніж станом на 02.01.2018 р. В той же час, сукупне значення Н1 по банківській системі протягом цього ж періоду зросло на 5,36%.

Станом на 01.03.2018 норматив адекватності регулятивного капіталу ПАТ «КРЕДОБАНК» (Н2) становив 15,97%, що на 0,7 п.п. більше ніж станом на початок 2018 року. Втім, майже за весь період аналізу, незважаючи на коливання Н2 Банку, він був більше середнього значення по банківській системі. Отже Банк сформував запас Н2 не тільки до нормативного значення, встановленого НБУ, а і до середнього значення Н2 по банківській системі.

Таким чином, ПАТ «КРЕДОБАНК» був дуже добре забезпечений регулятивним капіталом протягом всього періоду аналізу. Запас регулятивного капіталу за нормативами Н1 та Н2 Банку був таким, що навіть у критичних ситуаціях ризик невиконання Банком нормативів капіталу НБУ був неможливим. Агентство підкреслює, що дуже добра забезпеченість ПАТ «КРЕДОБАНК» регулятивним капіталом супроводжувалась високим рівнем зовнішньої підтримки від акціонера Банку, а розміщена емісія облігацій Банку не може суттєво вплинути на адекватність його капіталу.

 

Структура та якість активів

За останні 19 кварталів за окремими характеристикам кредитного портфелю ПАТ «КРЕДОБАНК» можна було спостерігати наступні тенденції:

-    частка кредитів у активах Банку несуттєво зросла: з 52,27% до 54,91%. Зростання частки кредитів в активах Банку заслуговує на позитивну оцінку, оскільки може позитивно відобразитись на його доходах;

-    частка валютних кредитів у кредитному портфелі Банку коливалась у межах діапазону 20,42-43,04% і на початок 2018 року становила 27,93%. Отже основною валютою кредитного портфелю залишалась гривня, що знижувало валютні і похідні від них ризики Банку по активним операціям;

Агентство звертає увагу на той факт, що з серпня 2017 року частка NPL у кредитному портфелі Банку коливається у діапазоні 9,21-10,59%. Враховуючи те, що середній по банківській системі показник частки NPL перевищує 55%, Агентство може констатувати факт, що ПАТ «КРЕДОБАНК» має дуже якісний кредитний портфель.

 

Ліквідність

Норматив миттєвої ліквідності ПАТ «КРЕДОБАНК» (Н4) станом на 01.03.2018 складав 26,88%, що всього на 2,42 п.п. менше ніж на початок року, але на 6,88 п.п. перевищує встановлене НБУ граничне значення. Протягом всього періоду аналізу Н4 Банку був досить волатильним, але жодного разу не знижувався нижче за 20% - граничне значення для Н4, встановлене НБУ.

Норматив поточної ліквідності ПАТ «КРЕДОБАНК» (Н5) станом на 01.03.2018 був на рівні 46,1%, що на 6,1 п.п. перевищує граничну відмітку, встановлену регулятором, але менше середнього показника даного нормативу по банківській системі. З початку 2017 року Н5 Банку демонстрував тенденцію до зниження. Протягом всього періоду аналізу Н5 Банку був помітно нижчим за середнє значення Н5 по банківській системі, яке зростало через ситуацію у банках із державним капіталом.

Норматив короткострокової ліквідності Банку (Н6) на 01.03.2018 становив 68,10%, що на 8,1 п.п. перевищувало граничне значення, встановлене НБУ, але було менше ніж середнє значення даного нормативу по банківській системі.

Агентство наголошує, що за всіма трьома нормативами ліквідності Банку спостерігалась одна і та сама картина: на протязі всього періоду аналізу Банк сформував і підтримував гарний запас за нормативами ліквідності по відношенню до нормативних значень НБУ, але значення його нормативів були значно нижчими ніж їх середнє значення по системі. Оцінюючи ці данні, слід враховувати, що у 2017 році та на початку 2018 року банківська система знаходилась у стані значної надлишкової ліквідності. Формувати запас ліквідності ПАТ «КРЕДОБАНК» за нормативами Н4-Н6 на рівні середніх значень по ринку було б помилкою через аномальну ситуацію з ліквідністю.

 

Доходність операцій

Агентство нагадує, що за підсумками 2016 року прибуток ПАТ «КРЕДОБАНК» сягнув 236,676 млн. грн, що на 135% перевищило прибуток Банку за 2015 рік. 2017 рік Банк завершив із прибутком 402,18 млн. грн., що на 69,93% більше ніж за 2016 рік.

Суттєве зростання прибутку Банку стало результатом високих показників приросту ключових статей його доходів. Так, за підсумками 2017 року у порівнянні з 2016 роком чистий процентний дохід Банку виріс на 23,12%, а чистий комісійний дохід збільшився на 37,16%.

Також Агентство звертає увагу на той факт, що всі чотири квартали 2016 та 2017 років були прибутковими для ПАТ «КРЕДОБАНК», а за останні 19 кварталів тільки чотири були для Банку збитковими

Таким чином, ПАТ «КРЕДОБАНК» не лише продемонстрував здатність генерувати прибуток в складних макроекономічних умовах діяльності, але й показав дуже помітну динаміку нарощення прибутку, що заслуговує на високу оцінку.

 

Інші фактори

Перевірка за загальнодоступними базами даних Державної фіскальної служби показала, що Банк перебував на обліку в органах ДФС та не мав заборгованості з податків.

 

Узагальнення

Таким чином, ПАТ «КРЕДОБАНК» на початок 2018 року був добре забезпечений капіталом, сформував достатні запаси нормативів ліквідності, показово нарощував ключові статті доходів, а його діяльність була прибутковою. Додатковим фактором, який позитивно впливає на рейтинг Банку за національною шкалою, є підтримка з боку його ключового акціонера — PKO Bank Polski SA.

Аналітична служба РА «Експерт-Рейтинг»

Підтвердження рейтингів ПАТ "КРЕДОБАНК" із статистичними додатками (укр.) - 13.04.2018

Персональна сторінка банку на сайті Агентства

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com