Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Підтверджено рейтинг АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ"


29/12/2018

29 грудня 2018 року рейтинговий комітет РА «Експерт-Рейтинг» прийняв рішення про підтвердження кредитного рейтингу АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" (код ЄДРПОУ 36520434) на рівні uaAAА за національною шкалою. Банк або окремий борговий інструмент з рейтингом uaAAА характеризується найвищою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими банками або борговими інструментами. Приймаючи рішення про підтвердження кредитного рейтингу за національною шкалою, Агентство керувалося результатами аналізу фінансової та статистичної звітності Банку за підсумками 12 місяців 2017 року та 9 місяців 2018 року, а також окремих форм статистичної звітності Банку за 2017 рік та за січень-листопад 2018 року.

 

Завантажити файл оновлення рейтингу із статистичними додатками

 

Капітал та адекватність капіталу

Станом на 03.12.2018 регулятивний капітал АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" (Н1) складав 277,865 млн. грн., що на 21,13% менше ніж станом на 03.01.2018 р. Показник регулятивного капіталу АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" суттєво перевищував граничне значення, встановлене НБУ.

Станом на 03.12.2018 норматив адекватності регулятивного капіталу АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" (Н2) становив 60,45%, що на 72,38 п.п. менше ніж станом на початок 2018 року, але на 50,45 п.п. більше ніж граничне значення, встановлене НБУ, і на 44,61 п.п. більше середнього показника по банківській системі. За весь період аналізу, незважаючи на значні коливання Н2 Банку, даний норматив Банку суттєво перевищував середнє значення нормативу по банківській системі України. Отже Банк сформував безпрецедентно великий запас Н2.

Таким чином, на думку Агентства, АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" був дуже добре забезпечений регулятивним капіталом на початку грудня 2018 року та протягом всього періоду аналізу. Запас регулятивного капіталу за нормативами Н1 та Н2 Банку був дуже великим, що зводило до нуля ризик невиконання Банком нормативів капіталу НБУ та ризик потреби у докапіталізації.

 

Структура та якість активів

Сприймаючі данні про якість активів Банку, потрібно враховувати специфіку операцій АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ", частка кредитів у активах якого коливається з кварталу до кварталу.

Так, станом на 31.12.2017 активи Банку становили 2,088 млрд. грн., з яких 54,51% були представлені грошовими коштами та коштами в НБУ. Станом на 31.12.2017 р. 53,1% або 1,109 млрд. грн. активів Банку були розміщені у депозитних сертифікатах НБУ. Тобто, на початок першого кварталу 2018 року близько 55% активів Банку відносилось до категорії високоліквідних активів з найвищою якістю, яка можлива в Україні. На 01.07.2018 тенденція змінилась: кредити та заборгованість клієнтів Банку зросли до 1,074 млрд. грн., а їх частка у активах Банку склала 39,24%. На 01.10.2018 частка кредитів у активах Банку зросла до 49,99%.

В кредитному портфелі Банку були відсутні кредити фізичним особам та кредити в іноземній валюті. Агентство нагадує, що АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" не має non-performing loans (NPL), які розраховуються як сума 5 класу боржників-фізичних осіб та 10 класу боржників-юридичних осіб.

 

Ліквідність

Норматив миттєвої ліквідності (Н4) АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" станом на 03.12.2018 складав 78,26%, що на 58,26 п.п. більше ніж встановлене НБУ граничне значення, і на 13,25 п.п. вище ніж середнє значення даного нормативу по банківській системі України. Протягом всього періоду аналізу (з квітня 2016 року по листопад 2018 року) Н4 Банку перевищував як граничний розмір Н4, встановлений НБУ, так і середнє значення нормативу по банківський системі.

Норматив поточної ліквідності АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" (Н5) станом на 03.12.2018 був на рівні 124,78%, що на 84,78 п.п. вище граничної відмітки, встановленої НБУ. Протягом всього періоду аналізу (з квітня 2016 року по листопад 2018 року) Н5 Банку був більше за граничний розмір Н5, встановлений НБУ, та за середнє значення даного нормативу по банківський системі.

Норматив короткострокової ліквідності Банку (Н6) на 03.12.2018 становив 154,22%, що на 94,22 п.п. перевищувало граничне значення, встановлене НБУ. Протягом всього періоду аналізу (тобто з квітня 2016 по листопад 2018 року) Н6 Банку перевищував як граничний розмір цього нормативу, встановлений НБУ, так і його середнє значення по банківський системі.

За всіма трьома нормативами ліквідності Банку спостерігалась схожа картина: протягом всього періоду аналізу Банк формував помітний запас за нормативами ліквідності по відношенню до нормативних значень НБУ та до середніх значень нормативів по банківській системі. Запас нормативів ліквідності, сформований АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" на 03.12.2018 р., був дуже великим, що вказує на консервативний підхід Банку до управління активами. Але саме цей підхід є передумовою високої якості активів Банку та здатний забезпечувати стабільну роботу Банку навіть при реалізації дуже несприйнятливих сценаріїв на українському ринку.

 

Дохідність операцій

Агентство нагадує, що за підсумками 2016 року прибуток АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" сягнув 112,796 млн. грн. За результатами 2017 року Банк отримав прибуток в розмірі 38,071 млн. грн., що на 66,25% нижче показника 2016 року. За 9 місяців 2018 року прибуток Банку склав 29,641 млн. грн., що тільки на 1,11% менше ніж за 9 місяців 2017 року. Проте зниження прибутку Банку не впливало на рівень його кредитного ризику.

Слід також звернути увагу, що за останніх 22  квартали АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" на регулярній основі працював з прибутком. Отже прибуткова робота для Банку була звичайною практикою, що також позитивно впливало на кредитний рейтинг Банку.

 

Інші фактори

Перевірка за загальнодоступними базами даних Державної фіскальної служби показала, що Банк перебував на обліку в органах ДФС та не мав заборгованості з податків.

АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" користувався дуже високим рівнем зовнішньої підтримки від свого акціонера – Deutsche Bank. Група Deutsche Bank завершила 9 місяців 2018 року з загальним чистим доходом 19,741 млрд. євро., а загальний обсяг активів Групи на 30.09.2018 року складав 1,38 трлн. євро.

Приведені показники підтверджують, що зовнішня підтримка групою Deutsche Bank свого банку в Україні є необмеженою. Додатково Агентство нагадує, що Deutsche Bank є єдиним з іноземних банків в Україні, що крім традиційної зовнішньої підтримки своєї дочірньої структури, яка базується на внесках до статутного капіталу, на забезпеченні ліквідності та стимулюється репутаційними ризиками, декларує гарантії виконання АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" його договірних зобов'язань. На момент оновлення рейтингу такі гарантії мали 32 дочірніх банки Deutsche Bank, до складу яких входив і АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ". Наявність "твердої гарантії" Deutsche Bank, яка є публічною, — це дуже суттєвий позитивний фактор, який впливає на довгостроковий кредитний рейтинг та підсилює конкурентні переваги Deutsche Bank в Україні. Перелік інститутів, які мають гарантії Deutsche Bank, оновлюється на сайті Банку у розділі "Declaration of Backing".

 

Узагальнення

Таким чином, АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" у четвертому кварталі 2018 року був дуже добре забезпечений капіталом, сформував і підтримував значний запас нормативів ліквідності та забезпечував дуже високу якість активів. Діяльність Банку протягом періоду аналізу була прибутковою.

Аналітична служба РА «Експерт-Рейтинг»

Підтвердження рейтингу ПАТ "Дойче Банк ДБУ" із статистичними додатками (укр.) - 29.12.2018

Підтвердження рейтингу ПАТ "Дойче Банк ДБУ" із статистичними додатками (engl.) - 29.12.2018

Персональна сторінка банку на сайті Агентства

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com