Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Підтверджено рейтинг АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ"


09/04/2019

9 квітня 2019 року рейтинговий комітет РА «Експерт-Рейтинг» прийняв рішення про підтвердження кредитного рейтингу АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" (код ЄДРПОУ 36520434) на рівні uaAAА за національною шкалою. Банк або окремий борговий інструмент з рейтингом uaAAА характеризується найвищою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими банками або борговими інструментами. Приймаючи рішення про підтвердження кредитного рейтингу за національною шкалою, Агентство керувалося результатами аналізу фінансової та статистичної звітності Банку за підсумками 12 місяців 2018 року, а також окремих форм статистичної звітності Банку за 2018 рік та за січень-лютий 2019 року.

 

Завантажити файл оновлення рейтингу із статистичними додатками

 

Капітал та адекватність капіталу

Регулятивний капітал АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" (Н1) в період з 02.01.2018 по 01.03.2019 коливався в діапазоні 273,799-361,696 млн. грн. Станом на 01.03.2019 Н1 Банку склав 296,002 млн. грн., при встановленому НБУ граничному показнику на рівні 200 млн. грн. Тобто регулятивний капітал АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" з запасом перевищував граничне значення, встановлене НБУ.

Протягом 2018 року та січня-лютого 2019 року норматив адекватності регулятивного капіталу АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" (Н2) коливався в межах від 57,90% до 166,51%. Протягом вказаного періоду аналізу Н2 Банку суттєво перевищував не лише граничну відмітку, встановлену НБУ на рівні 10%, але й середнє значення даного нормативу по банківській системі України. Станом на 01.03.2019 норматив адекватності регулятивного капіталу АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" (Н2) склав 62,06%, що на 52,06 п.п. більше ніж граничне значення, встановлене НБУ, і на 45,13 п.п. більше середнього показника Н2 по банківській системі України. Отже, Банк мав безпрецедентно великий запас Н2.

Таким чином, на думку Агентства, АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" протягом 2018 року та січня-лютого 2019 року був дуже добре забезпечений регулятивним капіталом, на що вказують значення його нормативів, які з великим запасом перевищували граничні відмітки НБУ, а Н2 Банку ще й суттєво перевищував середньоринкові показники. 

 

Структура та якість активів

Сприймаючі дані про якість активів Банку, потрібно враховувати специфіку операцій АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ", частка кредитів у активах якого коливається з кварталу до кварталу. Так, в період з 01.01.2018 по 01.01.2019 питома вага кредитів та заборгованості клієнтів у активах Банку коливалась в діапазоні від 24,66% до 64,83%.

Станом на 01.01.2019 активи Банку становили 3,520 млрд. грн., частка кредитного портфеля в активах Банку складала 52,52%, грошові кошти та їх еквіваленти становили 2,85%, кошти в інших банках – 26,38%, депозитні сертифікати НБУ – 17,78%. Таким чином, на початок 2019 року 47,01% активів Банку відносились до категорії високоліквідних активів.

В кредитному портфелі Банку, як і раніше, були відсутні кредити фізичним особам та кредити в іноземній валюті. Крім того, АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" не має non-performing loans (NPL) (які розраховуються як сума 5 класу боржників-фізичних осіб та 10 класу боржників-юридичних осіб), при тому, що середній показник NPL по банківській системі України станом на 01.02.2019 складав 54,95%. Отже, кредитний портфель АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" можна охарактеризувати як такий, що має дуже високу якість.

 

Ліквідність

Норматив миттєвої ліквідності АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" (Н4) станом на 01.03.2019 складав 94,62%, що на 74,62 п.п. більше ніж встановлене НБУ граничне значення, і на 16,77 п.п. вище ніж середнє значення даного нормативу по банківській системі України. Протягом 2018 року та січня-лютого 2019 року Н4 Банку коливався в діапазоні 52,71-328,49%. Таким чином, норматив миттєвої ліквідності Банку (Н4) перевищував як граничний розмір Н4, встановлений НБУ, так і середнє значення даного нормативу по банківський системі.

Норматив поточної ліквідності АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" (Н5) станом на 01.03.2019 був на рівні 120,90%, що на 80,90 п.п. перевищувало граничну відмітку, встановлену НБУ, і було на 18,44 п.п. більше, ніж середній показник даного нормативу по банківській системі. Протягом періоду з 02.01.2018 по 01.03.2019 Н5 Банку коливався в межах від 110,52% до 144,81%, тобто був більше як за встановлену НБУ граничну відмітку, так і за середнє значення даного нормативу по банківський системі.

Норматив короткострокової ліквідності Банку (Н6) станом на 01.03.2019 становив 150,79%, що на 90,79 п.п. перевищувало граничне значення, встановлене НБУ. Протягом 2018 року та січня-лютого 2019 року Н6 Банку коливався в межах 117,19-176,29%. Тобто протягом вказаного періоду аналізу норматив регулятивного капіталу Банку (Н6) перевищував як граничний розмір цього нормативу, встановлений НБУ, так і його середнє значення по банківський системі.

Таким чином, протягом 2018 року та січня-лютого 2019 року всі три нормативи ліквідності Банку з великим запасом перевищували встановлені НБУ граничні межі, а також на постійній основі були вищими за середні показники даних нормативів по банківській системі України. Станом на початок березня 2019 року нормативи ліквідності Банку мали високі значення, що є відображенням відповідної політики Банку по управлінню ліквідністю, а також активами та пасивами.

 

Дохідність операцій

За підсумками 2018 року прибуток АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" склав 43,016 млн. грн., що на 12,99% більше, ніж прибуток Банку за підсумками 2017 року. При цьому Агентство нагадує, що за 2016 рік прибуток Банку сягнув відмітки 112,796 млн. грн.

Ключовою доходною статтею росту прибутку Банку став чистий процентний дохід, обсяг якого зріс на 30,37%: зі 104,626 млн. грн. за підсумками 2017 року до 136,402 млн. грн. за підсумками 2018 року. При цьому чистий комісійний дохід Банку за вказаний період скоротився на 13%: з 20,683 млн. грн. до 17,994 млн. грн.

Агентство вкотре звертає увагу на той факт, що АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" на регулярній основі працював з прибутком, на що вказують дані за останні 15 кварталів. Прибуткова діяльність Банку в складних макроекономічних умовах ведення банківського бізнесу в Україні заслуговує на високу оцінку і позитивно впливає на кредитний рейтинг Банку.

 

Інші фактори

Перевірка за загальнодоступними базами даних Державної фіскальної служби показала, що Банк перебував на обліку в органах ДФС та не мав заборгованості з податків.

АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" користувався дуже високим рівнем зовнішньої підтримки від свого акціонера – Deutsche Bank. Група Deutsche Bank завершила 2018 рік з загальним чистим доходом (total net revenues) 25,316 млрд. євро., а загальний обсяг активів (total assets) Групи станом на 31.12.2018 р. становив 1,348 трлн. євро. Наведені показники підтверджують, що зовнішня підтримка групою Deutsche Bank свого банку в Україні є необмеженою.

Додатково Агентство нагадує, що Deutsche Bank є єдиним з іноземних банків в Україні, що крім традиційної зовнішньої підтримки своєї дочірньої структури, яка базується на внесках до статутного капіталу, на забезпеченні ліквідності та стимулюється репутаційними ризиками, декларує гарантії виконання АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" його договірних зобов'язань. На момент оновлення рейтингу такі гарантії мали 26 дочірніх банки Deutsche Bank, в тому числі й АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ". Наявність "твердої гарантії" Deutsche Bank, яка є публічною, є суттєвим позитивним фактором, який впливає на довгостроковий кредитний рейтинг та підсилює конкурентні переваги Deutsche Bank в Україні. Перелік інститутів, які мають гарантії Deutsche Bank, оновлюється на сайті Банку у розділі "Declaration of Backing".

 

Узагальнення

Таким чином, АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" протягом 2018 року та січня-лютого 2019 року був дуже добре забезпечений регулятивним капіталом. Нормативи ліквідності Банку з великим запасом перевищували встановлені НБУ граничні межі, а також на постійній основі були вищими за середні показники даних нормативів по банківській системі України. Кредитний портфель АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" характеризувався дуже високою якістю. За підсумками 2018 року Банк наростив прибуток, що в складних макроекономічних умовах ведення банківського бізнесу в Україні заслуговує на високу оцінку.

Аналітична служба РА «Експерт-Рейтинг»

Підтвердження рейтингу ПАТ "Дойче Банк ДБУ" із статистичними додатками (укр.) - 09.04.2019

Підтвердження рейтингу ПАТ "Дойче Банк ДБУ" із статистичними додатками (engl.) - 09.04.2019

Персональна сторінка банку на сайті Агентства

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com