Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено рейтинг АТ "АЙБОКС БАНК"


12/03/2019

12 березня 2019 року рейтинговий комітет РА «Експерт-Рейтинг» прийняв рішення про оновлення кредитного рейтингу АТ "АЙБОКС БАНК" (код ЄДРПОУ 21570492) на рівні uaAА за національною шкалою. Банк або окремий борговий інструмент з рейтингом uaAА характеризується дуже високою  кредитоспроможністю  порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Приймаючи рішення про оновлення кредитного рейтингу за національною шкалою, Агентство керувалося результатами аналізу фінансової та статистичної звітності Банку за підсумками 12 місяців 2018 року, а також окремими формами статистичної звітності Банку за січень-лютий 2019 року.

 

Завантажити файл оновлення рейтингу із статистичними додатками

 

Капітал та адекватність капіталу

Станом на 01.03.2019 регулятивний капітал АТ "АЙБОКС БАНК" (Н1) складав 213,9 млн. грн., що на 4,53% більше ніж станом на 02.01.2019. Показник регулятивного капіталу АТ "АЙБОКС БАНК" перевищував граничне значення, встановлене НБУ, і показував тенденцію до зростання з початку 2019 року і за весь 2018 рік.

Станом на 01.03.2019 норматив адекватності регулятивного капіталу АТ "АЙБОКС БАНК" (Н2) становив 24,16%, що на 3,59 п.п. більше ніж станом на початок 2019 року, на 14,16 п.п. перевищує граничне значення, встановлене НБУ, і на 7,64 п.п. більше за середній показник по банківській системі. За весь період аналізу, незважаючи на значні коливання Н2 Банку, даний норматив Банку суттєво перевищував середнє значення нормативу по банківській системі України. Отже Банк сформував безпрецедентно великий запас Н2.

Таким чином, на думку Агентства, АТ "АЙБОКС БАНК" був дуже добре забезпечений регулятивним капіталом на початку березня 2019 року. Запас регулятивного капіталу за нормативами Н1 та Н2 Банку був у наявності, що зводило до мінімуму ризик невиконання Банком нормативів капіталу НБУ.

 

Структура та якість активів

Сприймаючі данні про якість активів Банку, потрібно враховувати специфіку операцій АТ "АЙБОКС БАНК", частка кредитів у активах якого була більш-менш стабільною.

Так, станом на 31.12.2018 активи Банку становили 936,074 млн. грн., з яких 27,06% були представлені грошовими коштами та коштами в НБУ. Станом на 31.12.2018 р. 47,86% або 447,97 млн. грн. активів Банку були розміщені у кредитах.

В кредитному портфелі Банку рівень non-performing loans (NPL) станом на 01.01.2019 складав 27,15%, поступово зростаючи з 01.09.2018. Рівень NPL Банку залишався майже вдвічі нижчим за середнє значення цього показника по банківській системі. Агентство нагадує, що рівень NPL розраховуються як сума 5 класу боржників-фізичних осіб та 10 класу боржників-юридичних осіб.

 

Ліквідність

Норматив миттєвої ліквідності (Н4) АТ "АЙБОКС БАНК" станом на 01.03.2019 складав 36,72%, що на 16,72 п.п. більше ніж встановлене НБУ граничне значення, і на 39,75 п.п. нижче ніж середнє значення даного нормативу по банківській системі України. Протягом всього періоду аналізу (з липня 2017 року по березень 2019 року) Н4 Банку перевищував як граничний розмір Н4, встановлений НБУ, так і час від часу був вище за середнє значення нормативу по банківський системі.

Норматив поточної ліквідності АТ "АЙБОКС БАНК" (Н5) станом на 01.03.2019 був на рівні 94,88%, що на 54,88 п.п. вище граничної відмітки, встановленої НБУ. Протягом всього періоду аналізу (з липня 2017 року по березень 2019 року) Н5 Банку був більше за граничний розмір Н5, встановлений НБУ, та час від часу перевищував середнє значення даного нормативу по банківський системі.

Норматив короткострокової ліквідності Банку (Н6) на 01.03.2019 становив 100,09%, що на 40,09 п.п. перевищувало граничне значення, встановлене НБУ. Протягом всього періоду аналізу (з липня 2017 року по березень 2019 року) Н6 Банку перевищував як граничний розмір цього нормативу, встановлений НБУ, так і час від часу був вищим за його середнє значення по банківський системі.

За всіма трьома нормативами ліквідності Банку спостерігалась схожа картина: протягом всього періоду аналізу Банк формував помітний запас за нормативами ліквідності по відношенню до нормативних значень НБУ та час від часу – до середніх значень даних нормативів по банківській системі. Запас нормативів ліквідності, сформований АТ "АЙБОКС БАНК" на 01.03.2019 р., був великим, що вказує на консервативний підхід Банку до управління активами. Але саме цей підхід здатний забезпечувати стабільну роботу Банку навіть при реалізації несприйнятливих сценаріїв на українському ринку.

 

Дохідність операцій

Агентство нагадує, що за результатами 9 місяців 2018 року Банк отримав прибуток в розмірі 326 тис. грн. За підсумками 2018 року Банк отримав прибуток у сумі 68 тис. грн. Агентство позитивно оцінює прибуткову роботу банку протягом останніх 3 років, хоча і відмічає незначний обсяг прибутку.

Додатково слід звернути увагу на дуже великі темпи зростання чистого комісійного доходу (ЧКД) Банку. Так, за 2018 рік чистий комісійний дохід Банку був в 2,44 рази більший за ЧКД 2017 року. Аналогічна тенденція спостерігалась і при аналізі чистого процентного доход (ЧПД) Банку, який за 2018 рік був у 1,46 рази більше ніж ЧПД Банку за 2017 рік.

Слід також звернути увагу, що за останні 12  кварталів АТ "АЙБОКС БАНК" працював з прибутком на протязі 11 кварталів. Отже прибуткова робота для Банку була майже звичайною практикою, що також позитивно впливало на оцінку діяльності Банку.

 

Інші фактори

Перевірка за загальнодоступними базами даних Державної фіскальної служби показала, що Банк на момент оновлення рейтингу перебував на обліку в органах ДФС та не мав заборгованості з податків.

 

Узагальнення

На момент оновлення рейтингу АТ "АЙБОКС БАНК" виконував свої зобов’язання перед клієнтами та кредиторами відповідно до чинного законодавства і не був віднесений НБУ до категорії проблемних банків. 

АТ "АЙБОКС БАНК" на початку 2019 року був дуже добре забезпечений регулятивним капіталом, сформував і підтримував значний запас за нормативами ліквідності та забезпечував високу якість активів у порівнянні із середніми показниками по банківській системі. Діяльність Банку протягом періоду аналізу була прибутковою.

Аналітична служба РА «Експерт-Рейтинг»

Прес-реліз про оновлення рейтингу АТ "АЙБОКС БАНК" із статистичними додатками (укр.) - 12.03.2019

Персональна сторінка банку на сайті агентства

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com