Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено рейтинг АТ «АЙБОКС БАНК»


17/06/2021

17 червня 2021 року рейтинговий комітет РА «Експерт-Рейтинг» прийняв рішення про оновлення кредитного рейтингу Приватного акціонерного товариства «АЙБОКС БАНК» (код ЄДРПОУ 21570492) на рівні uaAА за національною шкалою. Банк або окремий борговий інструмент з рейтингом uaAА характеризується дуже високою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Приймаючи рішення про оновлення кредитного рейтингу за національною шкалою, Агентство керувалося результатами аналізу фінансової та статистичної звітності Банку за перший квартал 2021 року, а також окремими формами статистичної звітності Банку за січень-травень 2021 року.

 

Завантажити файл оновлення рейтингу із статистичними показниками

 

Капітал та адекватність капіталу

 

Впродовж 2020 року та січня-травня 2021 року регулятивний капітал АТ «АЙБОКС БАНК» (Н1) коливався в межах від 201,090 млн грн до 358,234 млн грн. З початку 2021 року регулятивний капітал Банку (Н1) виріс на 5,40% і станом на 01.06.2021 його обсяг склав 358,234 млн грн, що на 158,234 млн грн перевищило встановлене НБУ граничне значення для даного нормативу (на рівні 200 млн грн).

     Норматив адекватності регулятивного капіталу АТ «АЙБОКС БАНК» (Н2) в період з 02.01.2020 по 01.06.2021 коливався в діапазоні 22,21%-66,98%. При цьому, показники Н2 Банку на постійній основі з вагомим запасом перевищували встановлену НБУ граничну відмітку, а також переважно були суттєво вищими за середні значення даного нормативу по банківській системі України. Станом на 01.06.2020 Н2 Банку складав 46,60%, що в 4,7 рази перевищувало встановлений регулятором граничний рівень та було на 23,96 п.п. вище за середнє значення даного нормативу по банківській системі України.

Норматив достатності основного капіталу АТ «АЙБОКС БАНК» (Н3) впродовж 2020 року та січня-травня 2021 року коливався в рамках 20,27%-51,06% та на постійній основі з вагомим запасом перевищував встановлений НБУ граничний рівень, а також був суттєво вищим за середньо-ринкові показники. Станом на 01.06.2021 Н3 Банку складав 27,98%, що в 4 рази перевищувало встановлене регулятором граничне значення та було на 11,22 п.п. вище за середньо-ринковий показник.

    Отже, станом на початок червня 2021 року, на думку Агентства,  АТ «АЙБОКС БАНК» був дуже добре забезпечений регулятивним та основним капіталом, про що свідчать високі показники відповідних нормативів Банку (Н2 та Н3), які в декілька разів перевищували встановлені НБУ граничні значення.

 

Структура та якість активів

Станом на 01.04.2021 порівняно з 01.01.2021 активи АТ «АЙБОКС БАНК» збільшились на 17,02% і склали 2,351 млрд грн, обсяг кредитного портфеля зменшився на 24,09% до 191,958 млн грн, а його частка в активах Банку скоротилась на 4,42 п.п. (з 12,59% до 8,17%). При цьому, за вказаний період аналізу суттєве зростання (+39,94%) продемонстрували грошові кошти та їх еквіваленти, а їхня частка в активах АТ «АЙБОКС БАНК» збільшилась на 8,77 п.п. (з 44,79% до 53,56%).

 

Також Агентство відмічає, що станом на 01.04.2021 портфель інвестицій Банку в цінні папери на 99,99% складався з державних облігацій, вкладення в які становили 30,62% від активів Банку. Таким чином, станом на початок квітня 2021 року 84,18% активів АТ «АЙБОКС БАНК» складали високоліквідні інструменти, які характеризуються низьким рівнем кредитного ризику, а саме: грошові кошти та їх еквіваленти та державні облігації.

    Частка non-performing loans (NPL) в кредитному портфелі Банку (який розраховується Агентством як сума 5 класу кредитів фізичним особам та 10 класу кредитів юридичним особам) за період з 01.01.2021 по 01.05.2021 виросла на 14,02 п.п. до 47,74%, що на 6,17 п.п. перевищило середньо-ринковий показник. При цьому, Агентство звертає увагу на те, що частка кредитного портфеля в активах АТ «АЙБОКС БАНК» станом на початок квітня 2021 року становила всього 8,17%.

 

Ліквідність

Впродовж 2020 року та січня-травня 2021 року норматив короткострокової ліквідності АТ "АЙБОКС БАНК" (Н6) коливався в межах від 89,96% до 111,36%, демонструючи тенденцію до зростання. Показники Н6 Банку на постійній основі з вагомим запасом перевищували встановлений НБУ граничний ріевнь, а також переважно були помітно вищими за середні значення даного нормативу по банківський системі України. Станом на 01.06.2021 Н6 Банку складав 106,70%, що на 46,70 п.п. перевищувало встановлений регулятором граничний рівень та було на 16,17 п.п. вище за середній рівень Н6 по банківській системі.

Коефіцієнт покриття ліквідністю за всіма валютами (LCRвв) АТ "АЙБОКС БАНК" в період з 01.01.2020 по 01.06.2021 коливався в діапазоні від 119,49% до 479,11%, переважно в рази перевищуючи встановлене НБУ граничне значення. Станом на 01.06.2021 LCRвв Банку складав 338,99%, що в 3,39 рази перевищувало встановлений регулятором нормативний показник.

Коефіцієнт покриття ліквідністю в іноземній валюті (LCRів) АТ "АЙБОКС БАНК" впродовж періоду з 01.01.2020 по 01.06.2021 коливався в межах 116,34%-1156,20% і переважно в декілька разів перевищував встановлене НБУ граничне значення. Станом на 01.06.2021 LCRів Банку становив 297,59%, що в 2,98 рази перевищувало встановлене регулятором нормативне значення.

Коефіцієнт чистого стабільного фінансування (NSFR) АТ "АЙБОКС БАНК" станом на 01.06.2021 складав 821,94%, що в 8,22 рази перевищувало встановлене НБУ граничне значення. Даний коефіцієнт встановлює мінімально необхідний рівень стабільного фінансування, достатній для забезпечення фінансування діяльності банку на горизонті один рік.

    Таким чином, на думку Агентства, станом на початок червня 2021 року АТ "АЙБОКС БАНК" був дуже добре забезпечений ліквідністю, на що вказують показники відповідних нормативів Банку (Н6, LCRвв, LCRів та NSFR), які з вагомим запасом перевищували встановлені регулятором граничні значення. 

 

Дохідність операцій

За підсумками першого кварталу 2021 року АТ "АЙБОКС БАНК" отримав прибуток в обсязі 6,299 млн грн, що на 36,86% менше прибутку, отриманого Банком за підсумками першого кварталу 2020 року.

Водночас, ключові статті доходів АТ "АЙБОКС БАНК" за вказаний період аналізу продемонстрували висхідну динаміку: чистий процентний дохід Банку виріс більш ніж вдвічі (на 100,90%) і склав 22,254 млн грн, а чистий комісійний дохід збільшився на 80,11% до 110,572 млн грн.

     Фінансовий результат АТ "АЙБОКС БАНК" за підсумками першого кварталу 2021 року позитивно оцінюється Агентством. При цьому, низхідна динаміка прибутку Банку відповідає загальному тренду в банківській системі України.

 

Інші фактори

Перевірка за загальнодоступними базами даних Державної фіскальної служби показала, що Банк на момент оновлення рейтингу перебував на обліку в органах ДФС та не мав заборгованості з податків.

На момент оновлення рейтингу АТ "АЙБОКС БАНК" виконував свої зобов’язання перед клієнтами та кредиторами відповідно до чинного законодавства і не був віднесений НБУ до категорії проблемних банків.

 

Узагальнення

Таким чином, станом на початок червня 2021 року АТ "АЙБОКС БАНК" був дуже добре забезпечений регулятивним і основним капіталом та ліквідністю, на що вказують показники відповідних нормативів Банку, які з вагомим запасом перевищували встановлені НБУ граничні значення. Станом на 01.05.2021 року частка non-performing loans (NPL) в кредитному портфелі АТ «АЙБОКС БАНК» склала 47,74%, що на 6,17 п.п. перевищило середнє значення даного показника по банківській системі України (водночас, частка кредитного портфеля в активах Банку станом на 01.04.2021 зменшилась до 8,17%). Станом на початок квітня 2021 року 84,18% активів АТ «АЙБОКС БАНК» складали високоліквідні інструменти, які характеризуються низьким рівнем кредитного ризику, а саме: грошові кошти та їх еквіваленти та державні облігації. При цьому, Агентство звертає увагу на високі темпи приросту чистого процентного доходу (+100,90%) та чистого комісійного доходу (+80,11%), продемонстровані АТ "АЙБОКС БАНК" за підсумками першого кварталу 2021 року в порівнянні з аналогічним періодом 2020 року. Прибуток АТ "АЙБОКС БАНК" за підсумками першого кварталу 2021 року склав 6,299 млн грн, що на 36,86% менше прибутку, отриманого Банком за підсумками першого кварталу 2020 року. Незважаючи на низхідну динаміку, Агентство позитивно оцінює фінансовий результат АТ "АЙБОКС БАНК", враховуючи триваючі карантинні обмеження.

 

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com