Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено рейтинг АТ «АЙБОКС БАНК»


14/12/2020

14 грудня 2020 року рейтинговий комітет РА «Експерт-Рейтинг» прийняв рішення про оновлення кредитного рейтингу Приватного акціонерного товариства «АЙБОКС БАНК» (код ЄДРПОУ 21570492) на рівні uaAА за національною шкалою. Банк або окремий борговий інструмент з рейтингом uaAА характеризується дуже високою кредитоспроможністю  порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Приймаючи рішення про оновлення кредитного рейтингу за національною шкалою, Агентство керувалося результатами аналізу фінансової та статистичної звітності Банку за дев’ять місяців 2020 року, а також окремими формами статистичної звітності Банку за січень-листопад 2020 року.

 

Завантажити файл оновлення рейтингу із статистичними показниками

 

Капітал та адекватність капіталу

Протягом 2019 року та січня-листопада 2020 року регулятивний капітал АТ «АЙБОКС БАНК» (Н1) коливався в діапазоні 200,132-257,683 млн. грн. та демонстрував різноспрямовану динаміку. З початку 2020 року обсяг регулятивного капіталу Банку (Н1) виріс на 18,66% і станом на 01.12.2020 склав 245,998 млн. грн., що на 45,998 млн. грн. перевищило граничне значення, встановлене НБУ для даного нормативу на рівні 200 млн. грн.

Норматив адекватності регулятивного капіталу АТ «АЙБОКС БАНК» (Н2) за період з 02.01.2019 по 01.12.2020 коливався в межах від 20,46% до 36,95%. Впродовж вказаного періоду динаміка Н2 Банку була різноспрямованою, але при цьому його значення на постійній основі з вагомим запасом перевищували встановлений НБУ граничний рівень, а також були помітно вищими за середні показники даного нормативу по банківській системі України. Станом на 01.12.2020 Н2 Банку складав 34,35%, що на 24,35 п.п. перевищувало встановлене регулятором граничне значення.

Норматив достатності основного капіталу АТ «АЙБОКС БАНК» (Н3) протягом 2019 року та січня-листопада 2020 року коливався в рамках 18,65-34,06% та на постійній основі з вагомим запасом перевищував встановлене НБУ граничне значення, а також був істотно вищим за середньо-ринкові показники. Станом на 01.12.2020 Н3 Банку складав 31,23%, що на 24,23 п.п. перевищувало граничне значення, встановлене НБУ для даного нормативу на рівні 7%.

Таким чином, на думку Агентства, станом на початок грудня 2020 року АТ «АЙБОКС БАНК» був добре забезпечений регулятивним та основним капіталом, на що вказують показники відповідних нормативів Банку, які з вагомим запасом перевищували встановлені НБУ граничні значення.

 

Структура та якість активів

За період з 01.01.2020 по 01.10.2020 активи АТ «АЙБОКС БАНК» виросли на 52,43%: до 1,853 млрд. грн.

При цьому, станом на 01.10.2020 порівняно з 01.01.2020 обсяг кредитного портфеля АТ «АЙБОКС БАНК» зменшився на 26,55% і склав 275,995 млн. грн., а його частка в активах Банку скоротилась на 16,01 п.п. (з 30,90% до 14,89%). Водночас, за вказаний період суттєвий приріст (+59,91%) продемонстрували грошові кошти та їх еквіваленти, а їхня частка в активах АТ «АЙБОКС БАНК» збільшилась на 2,29 п.п. (з 46,84% до 49,13%).

Частка non-performing loans (NPL) в кредитному портфелі Банку (який розраховується Агентством як сума 5 класу кредитів фізичним особам та 10 класу кредитів юридичним особам) протягом періоду з 01.01.2019 по 01.11.2020 демонструвала різноспрямовану динаміку, але при цьому її рівень виріс на 9,05 п.п.: з 27,15% до 36,20%. Також Агентство звертає увагу, що станом на 01.10.2020 частка NPL Банку складала 42,46%, що на 5,27 п.п. менше, ніж середнє значення даного показника по банківській системі України, яке становило 47,73%. При цьому, станом на початок жовтня 2020 року частка кредитного портфеля в активах АТ «АЙБОКС БАНК» зменшилась до 14,89%.

 

Ліквідність

Впродовж 2019 року та січня-листопада 2020 року норматив короткострокової ліквідності АТ "АЙБОКС БАНК" (Н6) коливався в діапазоні 71,52-119,10%. Показники Н6 Банку з помітним запасом перевищували встановлене НБУ граничне значення, а також періодично були більшими за середні значення даного нормативу по банківський системі України. Станом на 01.12.2020 Н6 Банку складав 102,13%, що на 42,13 п.п. перевищувало встановлений регулятором граничний рівень.

Коефіцієнт покриття ліквідністю за всіма валютами (LCRвв) АТ "АЙБОКС БАНК" в період з 01.01.2019 по 01.11.2020 коливався в межах від 92,99% до 479,11%, демонструючи нерівномірну динаміку. При цьому, LCRвв Банку переважно з помітним запасом перевищував встановлені НБУ граничні значення. Станом на 01.11.2020 LCRвв Банку складав 292,12%, що в 2,92 рази перевищувало встановлений регулятором нормативний показник.

Коефіцієнт покриття ліквідністю в іноземній валюті (LCRів) АТ "АЙБОКС БАНК" протягом періоду з 01.01.2019 по 01.11.2020 коливався в рамках 116,34-1156,2% та демонстрував різноспрямовану динаміку. Водночас, LCRів Банку практично на постійній основі в декілька разів перевищував встановлені НБУ граничні значення. Станом на 01.11.2020 LCRів Банку становив 317,39%, що в 3,17 рази перевищувало встановлене НБУ граничне значення для даного нормативу.

Таким чином, на думку Агентства, станом на початок листопада 2020 року АТ "АЙБОКС БАНК" був дуже добре забезпечений ліквідністю, про що свідчать показники відповідних нормативів Банку (Н6, LCRвв та LCRів), які з вагомим запасом перевищували встановлені НБУ граничні значення. 

 

Дохідність операцій

За підсумками 9 місяців 2020 року АТ "АЙБОКС БАНК" отримав прибуток в обсязі 4,921 млн. грн., що в 8,35 разів перевищило прибуток Банку за 9 місяців 2019 року (який становив 589 тис. грн.).

При цьому, ключові статті доходів АТ "АЙБОКС БАНК" продемонстрували різноспрямовану динаміку. Так, за підсумками 9 місяців 2020 року в порівнянні з аналогічним періодом 2019 року чистий процентний дохід Банку зменшився на 22,02% 35,453 млн. грн., а чистий комісійний дохід АТ "АЙБОКС БАНК" виріс на 36,76% до 232,819 млн. грн.

Також Агентство звертає увагу, що за третій квартал 2020 року Банк показав збиток в обсязі 14,357 млн. грн., але при цьому нагадує, що впродовж попередніх 17 кварталів поспіль АТ "АЙБОКС БАНК" генерував прибуток на постійній основі. Водночас, фінансовий результат, згенерований Банком за підсумками 9 місяців 2020 року, позитивно оцінюється Агентством, зважаючи на поточні тенденції, що склалися в банківській системі України.

 

Інші фактори

Перевірка за загальнодоступними базами даних Державної фіскальної служби показала, що Банк на момент оновлення рейтингу перебував на обліку в органах ДФС та не мав заборгованості з податків.

Агентство звертає увагу на те, що АТ "АЙБОКС БАНК" став 27-м учасником внутрішньодержавної платіжної системи «Фінансовий світ». Таким чином, АТ "АЙБОКС БАНК" стає одним з розрахункових банків для ВНПС «Фінансовий світ» та її учасників, зокрема ТОВ «ФК «КОНТРАКТОВИЙ ДІМ» – найбільшої в Україні мережі платіжних терміналів EasyPay з понад 14 000 ПТКС. Сама платіжна система входить до топ-3 лідерів ринку грошових переказів, згідно зі звітом НБУ за перше півріччя 2020 року.

Також Агентство нагадує, що в рамках стратегії розвитку транзакційного банкінгу АТ «АЙБОКС БАНК» одержав право на випуск електронних грошей: 20.09.2018 року АТ «АЙБОКС БАНК» був визначений Національним банком України одним з банків, який має право здійснювати випуск електронних грошей та отримав погодження Правил використання електронних грошей на базі наперед оплачених карток міжнародної платіжної системи MasterCard. На сьогодні АТ "АЙБОКС БАНК" закінчив пряму інтеграцію з MasterCard та запустив інтернет-еквайринг для бізнесу.

 

Узагальнення

На момент оновлення рейтингу АТ "АЙБОКС БАНК" виконував свої зобов’язання перед клієнтами та кредиторами відповідно до чинного законодавства і не був віднесений НБУ до категорії проблемних банків. 

Станом на початок грудня 2020 року АТ "АЙБОКС БАНК" був добре забезпечений регулятивним та основним капіталом, про що свідчать показники відповідних нормативів Банку, які з вагомим запасом перевищували встановлені НБУ граничні значення. Станом на початок листопада 2020 року АТ "АЙБОКС БАНК" був дуже добре забезпечений ліквідністю: нормативи LCRвв та LCRів Банку в рази перевищували встановлені НБУ граничні значення. Станом на початок жовтня 2020 року частка non-performing loans (NPL) в кредитному портфелі АТ «АЙБОКС БАНК» складала 42,46%, що на 5,27 п.п. менше за середнє значення даного показника по банківській системі України (при цьому, частка кредитного портфеля в активах Банку скоротилась до 14,89%). Також Агентство звертає увагу, що станом на початок листопада 2020 року рівень NPL в кредитах Банку зменшився до 36,20%. При цьому, АТ "АЙБОКС БАНК" продемонстрував свою ефективність як транзакційний банк: за підсумками 9 місяців 2020 року в порівнянні з аналогічним періодом 2019 року чистий комісійний дохід АТ "АЙБОКС БАНК" збільшився на 36,76% (до 232,819 млн. грн.), а прибуток виріс у 8,35 разів (до 4,921 млн. грн.). Здатність Банку генерувати та нарощувати фінансовий результат в умовах триваючого карантину позитивно оцінюється Агентством.

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com