Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено рейтинг АТ «АЙБОКС БАНК»


12/08/2020

12 серпня 2020 року рейтинговий комітет РА «Експерт-Рейтинг» прийняв рішення про оновлення кредитного рейтингу Приватного акціонерного товариства «АЙБОКС БАНК» (код ЄДРПОУ 21570492) на рівні uaAА за національною шкалою. Банк або окремий борговий інструмент з рейтингом uaAА характеризується дуже високою кредитоспроможністю  порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Приймаючи рішення про оновлення кредитного рейтингу за національною шкалою, Агентство керувалося результатами аналізу фінансової та статистичної звітності Банку за перше півріччя 2020 року а також окремими формами статистичної звітності Банку за січень-липень 2020 року.

 

Завантажити файл оновлення рейтингу із статистичними показниками

 

Капітал та адекватність капіталу

Регулятивний капітал АТ «АЙБОКС БАНК» (Н1) впродовж 2019 року та січня-липня 2020 року коливався в межах від 200,132 млн. грн. до 257,683 млн. грн. Станом на 03.08.2020 порівняно з 02.01.2020 обсяг регулятивного капіталу Банку (Н1) збільшився на 21,57% до 252,040 млн. грн., що на 52,040 млн. грн. перевищило граничне значення, встановлене НБУ для даного нормативу на рівні 200 млн. грн.

Норматив адекватності регулятивного капіталу АТ «АЙБОКС БАНК» (Н2) за період з 02.01.2019 по 03.08.2020 коливався в діапазоні 20,46-33,95% та демонстрував різноспрямовану динаміку. При цьому впродовж вказаного періоду аналізу значення Н2 Банку на постійній основі з вагомим запасом перевищували встановлене НБУ граничне значення (на рівні 10%), а також були помітно вищими за середні показники даного нормативу по банківській системі України. Станом на 03.08.2020 Н2 Банку складав 33,47%, що на 23,47 п.п. перевищувало встановлене регулятором граничне значення.

Норматив достатності основного капіталу АТ «АЙБОКС БАНК» (Н3) протягом 2019 року та січня-липня 2020 року коливався в рамках 18,65-31,04% та на постійній основі з вагомим запасом перевищував встановлене НБУ граничне значення, а також був істотно вищим за середньо-ринкові показники. Станом на 03.08.2020 Н3 Банку складав 30,05%, що на 23,05 п.п. перевищувало граничне значення, встановлене НБУ для даного нормативу на рівні 7%.

Крім того, Агентство вкотре нагадує, що згідно з результатами проведеної Національним банком України в 2019 році оцінки стійкості банків (AQR) АТ «АЙБОКС БАНК» має достатній рівень запасу за нормативами Н2 та Н3.

Таким чином, на думку Агентства, станом на початок серпня 2020 року АТ «АЙБОКС БАНК» був добре забезпечений регулятивним та основним капіталом, про що свідчать показники відповідних нормативів Банку, які з вагомим запасом перевищували встановлені НБУ граничні значення.

 

Структура та якість активів

Станом на 01.07.2020 порівняно з 01.01.2020 активи АТ «АЙБОКС БАНК» виросли на 300,078 млн. грн. або на 24,68% і склали 1,516 млрд. грн.

За період з 01.01.2020 по 01.07.2020 обсяг кредитного портфеля Банку збільшився на 4,20% (з 375,759 млн. грн. до 391,541 млн. грн.), при цьому його частка в активах АТ «АЙБОКС БАНК»  зменшилась на 5,07 п.п. (з 30,90% до 25,83%). За вказаний період аналізу суттєве зростання (+32,43%) продемонстрували грошові кошти та їх еквіваленти, а їхня частка в активах Банку виросла на 2,91 п.п. (з 46,84% до 49,75%).

Частка non-performing loans (NPL) в кредитному портфелі АТ «АЙБОКС БАНК» (який розраховується Агентством як сума 5 класу кредитів фізичним особам та 10 класу кредитів юридичним особам) впродовж періоду з 01.01.2019 по 01.07.2020 демонструвала нерівномірну динаміку, але при цьому її рівень знизився на 11,21 п.п.: з 27,15% до 15,94%. Станом на 01.07.2020 частка NPL Банку була у 3,15 рази меншою за середнє значення даного показника по банківській системі України, яке складало 50,21%. 

 

Ліквідність

Норматив короткострокової ліквідності АТ "АЙБОКС БАНК" (Н6) впродовж 2019 року та січня-липня 2020 року коливався в межах 71,52-119,10%, демонструючи різноспрямовану  динаміку. При цьому показники Н6 Банку з помітним запасом перевищували встановлене регулятором граничне значення та час від часу були більшими за середні значення даного нормативу по банківський системі України. Станом на 03.08.2020 Н6 Банку складав 96,28%, що на 36,28 п.п. перевищувало встановлений НБУ граничний рівень.

Коефіцієнт покриття ліквідністю за всіма валютами (LCRвв) АТ "АЙБОКС БАНК" в період з 01.01.2019 по 01.08.2020 коливався в діапазоні від 92,99% до 479,11%. Впродовж зазначеного періоду динаміка LCRвв Банку була нерівномірною, але при цьому, його показники переважно з помітним запасом перевищували встановлені НБУ граничні значення. Станом на 01.08.2020 LCRвв Банку складав 202,22%, що в 2,02 рази перевищувало встановлений регулятором нормативний показник.

Коефіцієнт покриття ліквідністю в іноземній валюті (LCRів) АТ "АЙБОКС БАНК" протягом періоду з 01.01.2019 по 01.08.2020 коливався в межах 189,08-1156,20% та демонстрував різноспрямовану динаміку. При цьому, LCRів Банку практично на постійній основі в декілька разів перевищував встановлені НБУ граничні значення. Станом на 01.08.2020 LCRів Банку становив 189,08%, що в 1,89 рази перевищувало встановлене НБУ граничне значення для даного нормативу.

Таким чином, на думку Агентства, станом на початок серпня 2020 року АТ "АЙБОКС БАНК" був добре забезпечений ліквідністю, на що вказують значення відповідних нормативів Банку, які з вагомим запасом перевищували встановлені НБУ граничні значення. При цьому, Агентство вкотре нагадує, що нормативи LCRвв та LCRів відображають здатність Банку покривати відтік коштів клієнтів впродовж 30 днів з урахуванням стрес-сценарію.

 

Дохідність операцій

За підсумками першого півріччя 2020 року АТ "АЙБОКС БАНК" отримав прибуток в обсязі 19,278 млн. грн., що в 44,83 разів перевищило прибуток Банку за перше півріччя 2019 року (який склав 430 тис. грн.).

Водночас ключові статті доходів АТ "АЙБОКС БАНК" продемонстрували різноспрямовану динаміку. Так, за підсумками першого півріччя 2020 року в порівнянні з аналогічним періодом 2019 року чистий процентний дохід Банку зменшився на 30,65% (з 31,872 млн. грн. до 22,102 млн. грн.), а чистий комісійний дохід Банку виріс на 16,95% (з 112,259 млн. грн. до 131,287 млн. грн.).

Крім того, Агентство акцентує увагу, що впродовж останніх 17 кварталів АТ "АЙБОКС БАНК" генерував прибуток на постійній основі. Фінансовий результат, згенерований Банком в умовах впливу карантинних обмежень, заслуговує на високу оцінку.

 

Інші фактори

Перевірка за загальнодоступними базами даних Державної фіскальної служби показала, що Банк на момент оновлення рейтингу перебував на обліку в органах ДФС та не мав заборгованості з податків.

 

Узагальнення

На момент оновлення рейтингу АТ "АЙБОКС БАНК" виконував свої зобов’язання перед клієнтами та кредиторами відповідно до чинного законодавства і не був віднесений НБУ до категорії проблемних банків. 

Станом на початок серпня 2020 року АТ "АЙБОКС БАНК" був добре забезпечений капіталом (регулятивним та основним) і ліквідністю, про що свідчать значення відповідних нормативів Банку, які з вагомим запасом перевищували встановлені НБУ граничні показники. Якість кредитного портфеля АТ "АЙБОКС БАНК" була значно кращою, ніж в середньому по банківській системі України, на що вказує частка NPL Банку, яка станом на 01.07.2020 була у 3,2 рази менше, ніж середньо-ринковий показник. Прибуток АТ "АЙБОКС БАНК" за підсумками першого півріччя 2020 року склав 19,278 млн. грн., що в 44,8 разів перевищило прибуток Банку за перше півріччя 2019 року. Здатність Банку генерувати та нарощувати прибуток в умовах дії карантинних обмежень високо оцінюється Агентством. 

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com