Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено рейтинг АТ «АЙБОКС БАНК»


14/05/2020

14 травня 2020 року рейтинговий комітет РА «Експерт-Рейтинг» прийняв рішення про оновлення кредитного рейтингу Приватного акціонерного товариства «АЙБОКС БАНК» (код ЄДРПОУ 21570492) на рівні uaAА за національною шкалою. Банк або окремий борговий інструмент з рейтингом uaAА характеризується дуже високою кредитоспроможністю  порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Приймаючи рішення про оновлення кредитного рейтингу за національною шкалою, Агентство керувалося результатами аналізу фінансової та статистичної звітності Банку за перший квартал 2020 року а також окремими формами статистичної звітності Банку за січень-квітень 2020 року.

 

Завантажити файл оновлення рейтингу із статистичними показниками

 

Капітал та адекватність капіталу

Впродовж 2019 року та січня-квітня 2020 року регулятивний капітал АТ «АЙБОКС БАНК» (Н1) коливався в діапазоні 200,132-224,603 млн. грн. За період з 02.01.2020 по 04.05.2020 обсяг регулятивного капіталу Банку (Н1) виріс на 1,37% і склав 210,163 млн. грн., що на 10,163 млн. грн. перевищило граничне значення, встановлене НБУ для даного нормативу.

Норматив адекватності регулятивного капіталу АТ «АЙБОКС БАНК» (Н2) за період з 02.01.2019 по 04.05.2020 коливався в межах від 20,46% до 30,22%. Динаміка Н2 Банку впродовж зазначеного періоду була нерівномірною, при цьому його значення на постійній основі з вагомим запасом перевищували встановлений НБУ граничний рівень, а також були помітно вищими за середні показники даного нормативу по банківській системі України. Станом на 04.05.2020 Н2 Банку складав 26,59%, що на 16,59 п.п. перевищувало встановлене регулятором граничне значення.

Норматив достатності основного капіталу АТ «АЙБОКС БАНК» (Н3) протягом 2019 року та січня-квітня 2020 року коливався в діапазоні 18,65- 27,73% та з вагомим запасом перевищував не лише встановлене НБУ граничне значення, а й середньо-ринкові показники. Станом на 04.05.2020 Н3 Банку складав 24,31%, що було на 17,31 п.п. вище встановленого НБУ граничного значення на рівні 7%.

Також Агентство нагадує, що згідно з результатами проведеної Національним банком України в 2019 році оцінки стійкості банків (AQR) АТ «АЙБОКС БАНК» має достатній рівень запасу за нормативами Н2 та Н3.

Таким чином, на думку Агентства, станом на початок травня 2020 року АТ «АЙБОКС БАНК» був достатньо забезпечений капіталом (основним та регулятивним), на що вказують показники відповідних нормативів Банку, які з запасом перевищували встановлені НБУ граничні значення.

 

Структура та якість активів

Активи АТ «АЙБОКС БАНК» за період з 01.01.2020 по 01.04.2020 зменшились на 26,53%: з 1,216 млрд. грн. до 893,390 млн. грн.

Впродовж зазначеного періоду обсяг кредитного портфеля АТ «АЙБОКС БАНК» скоротився на 15,78% (з 375,759 млн. грн. до 316,455 млн. грн.), при цьому його частка в активах Банку виросла на 4,52 п.п. (з 30,90% до 35,42%). Крім того, суттєве зниження продемонстрували грошові кошти та їх еквіваленти, обсяг яких зменшився на 30,96% (з 569,499 млн. грн. станом на 01.01.2020 до 393,156 млн. грн. станом на 01.04.2020), а їхня частка в активах Банку скоротилась на 2,83 п.п. (з 46,84% до 44,01%).

Рівень non-performing loans (NPL) в кредитному портфелі АТ «АЙБОКС БАНК» (який розраховується Агентством як сума 5 класу кредитів фізичним особам та 10 класу кредитів юридичним особам) протягом періоду з 01.01.2019 по 01.04.2020 демонстрував неоднорідну динаміку, але при цьому показник зменшився на 9,13 п.п.: з 27,15% до 18,02%. Станом на 01.04.2020 рівень NPL Банку був у 2,8 рази меншим за середнє значення даного показника по банківській системі України, яке складало 50,51%. 

 

Ліквідність

Норматив короткострокової ліквідності АТ "АЙБОКС БАНК" (Н6) впродовж 2019 року та січня-квітня 2020 року коливався в діапазоні 71,52-119,10% та демонстрував різноспрямовану  динаміку. При цьому, значення Н6 Банку з помітним запасом перевищували встановлений НБУ граничний рівень, а також час від часу були більшими за середні показники даного нормативу по банківський системі України. Станом на 04.05.2020 Н6 Банку складав 89,96%, що на 29,96 п.п. перевищувало встановлене НБУ граничне значення.

Коефіцієнт покриття ліквідністю за всіма валютами (LCRвв) АТ "АЙБОКС БАНК" в період з 01.01.2019 по 01.05.2020 коливався в межах від 92,99% до 479,11%. Впродовж вказаного періоду аналізу LCRвв Банку демонстрував нерівномірну динаміку, але при цьому переважно з помітним запасом перевищував встановлені НБУ граничні значення. Станом на 01.05.2020 LCRвв Банку складав 479,11%, що в 4,79 рази перевищувало встановлений регулятором нормативний рівень.

Коефіцієнт покриття ліквідністю в іноземній валюті (LCRів) АТ "АЙБОКС БАНК" протягом періоду з 01.01.2019 по 01.05.2020 коливався в діапазоні 358,54-1156,20%, та, незважаючи на різноспрямовану динаміку, на постійній основі в декілька разів перевищував встановлені НБУ граничні значення. Станом на 01.05.2020 LCRів Банку становив 280,60%, що в 2,8 рази перевищувало нормативне значення, встановлене НБУ на рівні 100%.

Таким чином, на думку Агентства, станом на початок травня 2020 року АТ "АЙБОКС БАНК" був дуже добре забезпечений ліквідністю, про що, зокрема, свідчать нормативи LCRвв та LCRів Банку, які в декілька разів перевищували встановлені НБУ граничні значення. При цьому Агентство нагадує, що нормативи LCRвв та LCRів відображають здатність Банку покривати відтік коштів клієнтів впродовж 30 днів в умовах кризи.

 

Дохідність операцій

За підсумками першого кварталу 2020 року АТ "АЙБОКС БАНК" отримав прибуток в обсязі 9,976 млн. грн., що в 35,1 разів перевищило прибуток Банку за перший квартал 2019 року.

При цьому ключові статті доходів Банку продемонстрували різноспрямовану динаміку. Так, за підсумками першого кварталу 2020 року в порівнянні з аналогічним періодом 2019 року чистий процентний дохід АТ "АЙБОКС БАНК" зменшився на 30,99% (з 16,051 млн. грн. до 11,077 млн. грн.), тоді як чистий комісійний дохід Банку виріс на 4,61% (з 58,685 млн. грн. до 61,392 млн. грн.).

Також Агентство підкреслює, що протягом останніх 16 кварталів АТ "АЙБОКС БАНК" генерував прибуток на постійній основі. Факт прибуткової діяльності Банку в поточних макроекономічних умовах заслуговує на високу оцінку. 

 

Інші фактори

Перевірка за загальнодоступними базами даних Державної фіскальної служби показала, що Банк на момент оновлення рейтингу перебував на обліку в органах ДФС та не мав заборгованості з податків.

 

Узагальнення

На момент оновлення рейтингу АТ "АЙБОКС БАНК" виконував свої зобов’язання перед клієнтами та кредиторами відповідно до чинного законодавства і не був віднесений НБУ до категорії проблемних банків. 

Станом на початок травня 2020 року АТ "АЙБОКС БАНК" був достатньо забезпечений основним та регулятивним капіталом, на що вказують значення відповідних нормативів Банку. Також АТ "АЙБОКС БАНК" був дуже добре забезпечений ліквідністю: нормативи LCRвв та LCRів Банку в декілька разів перевищували встановлені НБУ граничні значення. Якість кредитного портфеля АТ "АЙБОКС БАНК" була кращою, ніж в середньому по банківській системі України, про що свідчить рівень NPL Банку, який станом на початок квітня 2020 року був у 2,8 рази нижчим за середньо-ринковий показник. Прибуток АТ "АЙБОКС БАНК" за підсумками першого кварталу 2020 року склав 9,976 млн. грн., що в 35,1 разів перевищило прибуток Банку за перший квартал 2019 року. Здатність Банку генерувати та нарощувати прибуток в поточних макроекономічних умовах високо оцінюється Агентством.

Аналітична служба РА «Експерт-Рейтинг»

Оновлення рейтингу АТ "АЙБОКС БАНК" із статистичними показниками (укр.) - 14.05.2020

Персональна сторінка банку на сайті агентства

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com