Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено рейтинг АТ «АЙБОКС БАНК»


08/11/2022

8 листопада 2022 року рейтинговий комітет РА «Експерт-Рейтинг» прийняв рішення про оновлення кредитного рейтингу Приватного акціонерного товариства «АЙБОКС БАНК» (код ЄДРПОУ 21570492) на рівні uaAАА за національною шкалою. Банк або окремий борговий інструмент з рейтингом uaАAА характеризується найвищою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Приймаючи рішення про оновлення кредитного рейтингу за національною шкалою, Агентство керувалося результатами аналізу фінансової та статистичної звітності Банку за дев’ять місяців 2022 року, а також окремими формами статистичної звітності Банку за 2021 рік та за січень-жовтень 2022 року.

 

Завантажити файл оновлення рейтингу із статистичними показниками

 

Капітал та адекватність капіталу  

Регулятивний капітал АТ «АЙБОКС БАНК» (Н1) впродовж 2021 року та січня-жовтня 2022 року коливався в межах від 289,202 до 903,423 млн грн. З початку 2022 року регулятивний капітал Банку (Н1) виріс на 65,97% і станом на 01.11.2022 його обсяг склав 899,192 млн грн, що в 4,5 раза перевищило граничне значення, встановлене НБУ для даного нормативу на рівні 200 млн грн.

Норматив адекватності регулятивного капіталу АТ «АЙБОКС БАНК» (Н2) в період з 04.01.2021 по 01.11.2022 коливався в діапазоні від 26,11% до 92,88%. При цьому, Н2 Банку на постійній основі в рази перевищував встановлене НБУ граничне значення, а також був істотно вищим за середні показники даного нормативу по банківській системі України. Станом на 01.11.2022 Н2 Банку складав 60,98%, що в 6,1 раза перевищувало граничну відмітку, встановлену регулятором в розмірі 10%.

Норматив достатності основного капіталу АТ «АЙБОКС БАНК» (Н3) впродовж 2021 року та січня-жовтня 2022 року коливався в межах від 13,05% до 54,20% та практично на постійній основі суттєво перевищував не лише встановлений НБУ граничний рівень, а й середні показники даного нормативу по банківській системі України. Станом на 01.11.2022 Н3 Банку складав 53,07%, що в 7,58 раза перевищувало граничне значення, встановлене регулятором на рівні 7%.

Таким чином, станом на початок листопада 2022 року, на думку Агентства,  АТ «АЙБОКС БАНК» був дуже добре забезпечений регулятивним та основним капіталом, на що вказують відповідні нормативи Банку (Н1, Н2 та Н3), які в рази перевищували встановлені НБУ граничні показники. Крім того, нормативи Н2 та Н3 Банку впродовж періоду аналізу істотно перевищували середні значення даних нормативів по банківській системі України. Позитивним фактором впливу на значення нормативів АТ «АЙБОКС БАНК» стало збільшення обсягу статутного капіталу, рішення про яке було прийняте акціонерами Банку 28 лютого 2022 року.

 

Структура та якість активів

Станом на 01.10.2022 порівняно з 01.01.2022 активи АТ «АЙБОКС БАНК» виросли на 16,41% і склали 4,430 млрд грн, обсяг кредитного портфеля Банку зменшився на 16,44% до 59,777 млн грн, а його частка в активах АТ «АЙБОКС БАНК» знизилась на 0,53 п.п. (з 1,88% до 1,35%). Обсяг грошових коштів та їх еквівалентів  аналізованому періоді виріс на 26,87% до 2,523 млрд грн станом на 01.10.2022, а їх питома вага в активах АТ «АЙБОКС БАНК» збільшилась на 4,69 п.п. (з 52,25% до 56,94%).

Також Агентство зазначає, що за період з 01.01.2022 по 01.10.2022 портфель інвестицій Банку в цінні папери зменшився на 20,00% і склав 898,91 млн грн. При цьому, інвестиції АТ «АЙБОКС БАНК» в цінні папери на 99,99% складалися з державних облігацій, вкладення в які становили 20,29% від активів Банку. Таким чином, станом на початок четвертого кварталу 2022 року 77,23% активів АТ «АЙБОКС БАНК» були сформовані з високоліквідних інструментів, які характеризуються низьким рівнем кредитного ризику, а саме: з грошових коштів та їх еквівалентів та з державних облігацій України. Це свідчить про високу якість активів Банку.

Частка non-performing loans (NPL) в кредитному портфелі Банку (яка розраховується Агентством як сума 5 класу кредитів фізичним особам та 10 класу кредитів юридичним особам) за період з 01.01.2022 по 01.10.2022 зменшилась на 16,62 п.п. до 18,27%, що було на 17,15 п.п. менше ніж середній показник NPL по банківській системі України. При цьому, Агентство звертає увагу, що частка кредитного портфеля в активах АТ «АЙБОКС БАНК» станом на початок четвертого кварталу 2022 року становила лише 1,35%.

 

Ліквідність

Коефіцієнт чистого стабільного фінансування (NSFR) АТ "АЙБОКС БАНК" впродовж періоду з 01.04.2021 по 01.11.2022 коливався в межах від 224,00% до 1352,86%. Станом на 01.11.2022 NSFR Банку складав 224,00%, що в 2,49 раза перевищувало встановлене НБУ граничне значення (на рівні 90%). Агентство нагадує, що норматив NSFR визначає мінімальний необхідний рівень ліквідності банку на горизонті один рік.

 Коефіцієнт покриття ліквідністю за всіма валютами (LCRвв) АТ "АЙБОКС БАНК" в період з 01.01.2021 по 01.11.2022 коливався в діапазоні 186,28-730,87% та переважно в декілька разів перевищував встановлене НБУ граничне значення. Станом на 01.11.2022 LCRвв Банку складав 542,06%, що в 5,42 раза перевищувало встановлений регулятором нормативний показник.

 Коефіцієнт покриття ліквідністю в іноземній валюті (LCRів) АТ "АЙБОКС БАНК" впродовж періоду з 01.01.2021 по 01.11.2022 коливався в межах від 19,75% до 411,33%, та переважно з вагомим запасом перевищував встановлене НБУ граничне значення. Станом на 01.11.2022 LCRів Банку складав 202,66%, в 2,03 раза перевищуючи нормативне значення.

Таким чином, станом на початок листопада 2022 року АТ "АЙБОКС БАНК" був добре забезпечений ліквідністю: нормативи NSFR, LCRвв та LCRів Банку в декілька разів перевищували встановлені НБУ граничні показники.

 

Дохідність операцій

За підсумками дев’яти місяців 2022 року прибуток АТ "АЙБОКС БАНК" склав 289,649 млн грн, що на 6,29%  менше ніж за дев’ять місяців 2021 року.

При цьому, АТ "АЙБОКС БАНК" показав високі темпи приросту ключових статей його доходів. Так, за підсумками дев’яти місяців 2022 року в порівнянні з аналогічним періодом 2021 року чистий процентний дохід Банку виріс на 25,99% до 141,414 млн грн, а чистий комісійний дохід АТ "АЙБОКС БАНК" збільшився на 44,93% до 609,084 млн грн.

Таким чином, в складних макроекономічних умовах діяльності, викликаних військовою агресією росії та запровадженням в Україні воєнного стану, АТ "АЙБОКС БАНК" показав вагомі обсяги прибутку, а також високі темпи приросту чистого процентного доходу та чистого комісійного доходу, що високо оцінюється Агентством.

 

Інші фактори

Агентство нагадує, що Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду платіжних систем НБУ підтвердив виконання АТ "АЙБОКС БАНК" економічних нормативів, що дозволяють йому стати банком другої групи. Про це стало відомо після погодження НБУ нової редакції статуту АТ "АЙБОКС БАНК" у зв'язку зі збільшенням статутного капіталу Банку до 741 млн грн. Рішення про збільшення статутного капіталу було прийняте акціонерами АТ "АЙБОКС БАНК" 28 лютого 2022 року. Збільшення статутного капіталу АТ "АЙБОКС БАНК" підтверджує віру його акціонерів в економіку України та в стабільність банківської системи, яка має стати опорою відновлення країни після перемоги України над армією окупанта.

На момент оновлення рейтингу АТ "АЙБОКС БАНК" виконував свої зобов’язання перед клієнтами та кредиторами відповідно до чинного законодавства і не був віднесений НБУ до категорії проблемних банків.

 

Узагальнення

    Таким чином, станом на початок листопада 2022 року, на думку Агентства,  АТ "АЙБОКС БАНК" був дуже добре забезпечений капіталом (регулятивним та основним), про що свідчать нормативи Банку Н1, Н2 та Н3, які в рази перевищували встановлені НБУ граничні показники. При цьому, нормативи Н2 та Н3 Банку впродовж аналізованого періоду істотно перевищували середні значення відповідних нормативів по банківській системі України. Станом на 01.11.2022 АТ "АЙБОКС БАНК" був добре забезпечений ліквідністю, що підтверджують значення відповідних нормативів Банку.

Станом на початок жовтня 2022 року частка non-performing loans (NPL) в кредитному портфелі АТ «АЙБОКС БАНК» складала 18,27%, що було на 17,15 п.п. менше ніж середній показник NPL по банківській системі України (при цьому, частка кредитного портфеля в активах Банку станом на 01.10.2022 становила лише 1,35%). Станом на 01.10.2022 високоліквідні інструменти з низьким рівнем кредитного ризику, а саме: грошові кошти та їх еквіваленти та державні облігації, – складали 77,23% активів АТ «АЙБОКС БАНК». Не зважаючи на військову агресію з боку РФ та запровадження в Україні воєнного стану в лютому 2022 року, АТ «АЙБОКС БАНК» за підсумками дев’яти місяців 2022 року отримав вагомі обсяги прибутку (289,649 млн грн) та в порівнянні з аналогічним періодом 2021 року показав високі темпи зростання чистого процентного доходу (+25,99%) та чистого комісійного доходу (+44,93%). Всі ці фактори дозволили Агентству оновити рейтинг АТ «АЙБОКС БАНК» на такому високому рівні.

 Агентство зазначає, що поточний рівень рейтингу визначає ймовірність дефолту у разі роботи банку за звичайних обставин та не враховує форс-мажорні обставини, а також дію інших обставин непереборної сили.

Аналітична служба РА «Експерт-Рейтинг»

Оновлення рейтингу АТ "АЙБОКС БАНК" із статистичними показниками (укр.) - 08.11.2022

Персональна сторінка банку на сайті агентства 

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com