Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено рейтинг АТ «АЙБОКС БАНК»


02/05/2022

2 травня 2022 року рейтинговий комітет РА «Експерт-Рейтинг» прийняв рішення про оновлення кредитного рейтингу Приватного акціонерного товариства «АЙБОКС БАНК» (код ЄДРПОУ 21570492) на рівні uaAА за національною шкалою. Банк або окремий борговий інструмент з рейтингом uaAА характеризується дуже високою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Приймаючи рішення про оновлення кредитного рейтингу за національною шкалою, Агентство керувалося результатами аналізу фінансової та статистичної звітності Банку за 2021 рік, а також окремими формами статистичної звітності Банку за 2021 рік та за січень-березень 2022 року.

Завантажити файл оновлення рейтингу із статистичними показниками

 

Капітал та адекватність капіталу

Регулятивний капітал АТ «АЙБОКС БАНК» (Н1) впродовж 2021 року та січня-березня 2022 року коливався в діапазоні від 289,202 до 807,718 млн грн. З початку 2022 року регулятивний капітал Банку (Н1) виріс на 8,46% і станом на 01.04.2022 його обсяг склав 587,622 млн грн, що в 2,94 рази перевищило граничне значення, встановлене НБУ для даного нормативу на рівні 200 млн грн.

    Норматив адекватності регулятивного капіталу АТ «АЙБОКС БАНК» (Н2) в період з 04.01.2021 по 01.04.2022 коливався в межах від 26,11% до 92,88%. При цьому Н2 Банку на постійній основі в рази перевищував встановлену НБУ граничну відмітку, а також переважно був значно вищим за середні показники даного нормативу по банківській системі України. Станом на 01.04.2022 Н2 Банку складав 40,18%, що в 4,02 рази перевищувало граничну відмітку, встановлену регулятором на рівні 10%.

 Норматив достатності основного капіталу АТ «АЙБОКС БАНК» (Н3) протягом 2021 року та січня-березня 2022 року коливався в діапазоні від 13,05% до 51,06% та на постійній основі переважно суттєво перевищував як встановлений НБУ граничний рівень, так і середні показники даного нормативу по банківській системі України. Станом на 01.04.2022 Н3 Банку складав 38,94%, що в 5,56 рази перевищувало граничне значення, встановлене регулятором в розмірі 7%.

 Також Агентство звертає увагу на результати проведеної Національним банком України в 2021 році оцінки стійкості банків, які засвідчили, що АТ «АЙБОКС БАНК» має достатній рівень запасу за нормативами Н2 та Н3.

      Отже, станом на початок квітня 2022 року, на думку Агентства,  АТ «АЙБОКС БАНК» був дуже добре забезпечений регулятивним та основним капіталом, на що вказують відповідні нормативи Банку (Н1, Н2 та Н3), які в рази перевищували встановлені НБУ граничні значення.

 

Структура та якість активів

За період з 01.01.2021 по 01.01.2022 активи АТ «АЙБОКС БАНК» виросли на 89,45% і склали 3,806 млрд грн, обсяг кредитного портфеля Банку зменшився на 55,52% до 71,535 млн грн, а його частка в активах АТ «АЙБОКС БАНК» скоротилась на 6,13 п.п. (з 8,01% до 1,88%). Драйвером росту активів Банку продовжували залишатись грошові кошти та їх еквіваленти (що пов’язано зі специфікою діяльності Банку), обсяг яких станом на 01.01.2022 порівняно з 01.01.2021 виріс у 2,21 рази, а їхня частка в активах АТ «АЙБОКС БАНК» збільшилась на 7,46 п.п. (з 44,79% до 52,25%).

Також Агентство відмічає, що за період з 01.01.2021 по 01.01.2022 портфель інвестицій Банку в цінні папери продемонстрував приріст на 73,74% і склав 1,124 млрд грн. При цьому, інвестиції АТ «АЙБОКС БАНК» в цінні папери на 99,99% складалися з державних облігацій, вкладення в які становили 29,52% від активів Банку. Отже, станом на початок січня 2022 року 81,78% активів АТ «АЙБОКС БАНК» були сформовані з високоліквідних інструментів, які характеризуються низьким рівнем кредитного ризику, а саме: з грошових коштів та їх еквівалентів та державних облігацій. Це підтверджує високу якість активів Банку.

Частка non-performing loans (NPL) в кредитному портфелі Банку (яка розраховується Агентством як сума 5 класу кредитів фізичним особам та 10 класу кредитів юридичним особам) станом на 01.03.2022 порівняно з 01.01.2022 зменшилась на 3,68 п.п. і склала 31,21%, що на 3,48 п.п. перевищило середній показник NPL по банківській системі України. Агентство підкреслює, що частка кредитного портфеля в активах АТ «АЙБОКС БАНК» станом на початок січня 2022 року становила всього 1,88%.

 

Ліквідність

Норматив короткострокової ліквідності АТ "АЙБОКС БАНК" (Н6) впродовж 2021 року та січня-березня 2022 року коливався в межах від 103,63% до 129,41%, демонструючи різноспрямовану динаміку. При цьому, Н6 Банку на постійній основі з вагомим запасом перевищував встановлене НБУ граничне значення, а також був помітно вищим за середні показники даного нормативу по банківський системі України. Станом на 01.04.2022 Н6 Банку складав 129,41%, що в 2,16 рази перевищувало граничну відмітку, встановлену регулятором на рівні 60%.

Коефіцієнт покриття ліквідністю за всіма валютами (LCRвв) АТ "АЙБОКС БАНК" в період з 01.01.2021 по 01.04.2022 коливався в діапазоні 186,28- 602,31% та переважно в декілька разів перевищував встановлене НБУ граничне значення. Станом на 01.04.2022 LCRвв Банку складав 602,31%, що в 6,02 рази перевищувало встановлений регулятором нормативний показник.

Коефіцієнт покриття ліквідністю в іноземній валюті (LCRів) АТ "АЙБОКС БАНК" протягом періоду з 01.01.2021 по 01.04.2022 коливався в рамках від 108,28% до 411,33%, переважно з помітним запасом перевищуючи встановлене НБУ граничне значення. Станом на 01.04.2022 LCRів Банку складав 108,28%, що на 8,28 п.п. перевищувало встановлене регулятором нормативне значення.

Коефіцієнт чистого стабільного фінансування (NSFR) АТ "АЙБОКС БАНК" станом на 01.04.2022 складав 885,80%, що в 9,84 рази перевищувало встановлене НБУ граничне значення. Агентство нагадує, що норматив NSFR визначає мінімальний необхідний рівень ліквідності банку на горизонті один рік.

Отже, на думку Агентства, станом на початок квітня 2022 року АТ "АЙБОКС БАНК" був добре забезпечений ліквідністю, про що свідчать показники відповідних нормативів Банку (зокрема Н6, LCRвв та NSFR в рази перевищували встановлені НБУ граничні значення).

 

Дохідність операцій

За підсумками 2021 року порівняно з 2020 роком АТ "АЙБОКС БАНК" суттєво (на 370,483 млн грн або в 4,38 рази) наростив обсяг прибутку, який сягнув 480,188 млн грн.

Продемонстроване значне зростання прибутку Банку стало результатом високих темпів приросту основних статей його доходів. Так, за підсумками 2021 року в порівнянні з 2020 роком чистий процентний дохід АТ "АЙБОКС БАНК" виріс в 3,19 рази до 162,860 млн грн, а чистий комісійний дохід Банку збільшився на 70,78% до 633,838 млн грн.

Таким чином, в умовах триваючого в 2021 році карантину АТ "АЙБОКС БАНК" суттєво наростив обсяг чистого процентного доходу та продемонстрував високий темп приросту чистого комісійного доходу, що дозволило йому більш ніж в 4 рази збільшити прибуток. Приріст ключових статей доходів та вагомі обсяги прибутку високо оцінюються Агентством.

 

Інші фактори

Перевірка за загальнодоступними базами даних Державної податкової служби показала, що Банк на момент оновлення рейтингу перебував на обліку в органах доходів та зборів і станом на 28.04.2022 р. не мав заборгованості з податків.

Також Агентство звертає увагу на той факт, що Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду платіжних систем НБУ підтвердив виконання АТ "АЙБОКС БАНК" усіх економічних нормативів, що дозволяють йому стати банком другої групи. Про це стало відомо після погодження НБУ нової редакції статуту АТ "АЙБОКС БАНК" у зв'язку із збільшенням статутного капіталу Банку до 741 млн грн. Рішення про збільшення статутного капіталу було прийняте акціонерами АТ "АЙБОКС БАНК" 28 лютого 2022 року. Збільшення статутного капіталу АТ "АЙБОКС БАНК" підтверджує віру його акціонерів в економіку України та в стабільність банківської системи, яка має стати опорою відновлення країни після перемоги України над армією окупанта. Так, за словами акціонера та Голови Наглядової ради АТ "АЙБОКС БАНК" Альони Шевцової: «Попри війну, банк капіталізує весь дохід і стає банком другої групи. Такі інвестиції – це наш внесок у стабільність економіки України в умовах воєнного стану».

На момент оновлення рейтингу АТ "АЙБОКС БАНК" виконував свої зобов’язання перед клієнтами та кредиторами відповідно до чинного законодавства і не був віднесений НБУ до категорії проблемних банків.

 

Узагальнення

Отже, станом на початок квітня 2022 року АТ "АЙБОКС БАНК" був дуже добре забезпечений капіталом (регулятивним і основним), на що вказують відповідні нормативи Банку (Н1, Н2 та Н3), які в рази перевищували встановлені НБУ граничні значення. АТ "АЙБОКС БАНК" також був добре забезпечений ліквідністю, про що свідчать показники відповідних нормативів Банку. Станом на 01.03.2022 частка non-performing loans (NPL) в кредитному портфелі АТ «АЙБОКС БАНК» складала 31,21%, що на 3,48 п.п. перевищувало середнє значення даного показника по банківській системі України (при цьому частка кредитного портфеля в активах Банку станом на 01.01.2022 скоротилась до 1,88%). Станом на початок січня 2022 року 81,78% активів АТ «АЙБОКС БАНК» складали високоліквідні інструменти з низьким рівнем кредитного ризику, а саме: грошові кошти та їх еквіваленти та державні облігації. За підсумками 2021 року в порівнянні з 2020 роком Банк в 4,38 рази наростив прибуток, в 3,19 рази збільшив чистий процентний дохід, а також продемонстрував високий темп приросту чистого комісійного доходу (+70,78%).

Агентство зазначає, що поточний рівень рейтингу визначає ймовірність дефолту у разі роботи банку за звичайних обставин та не враховує форс-мажорні обставини, а також дію інших обставин непереборної сили.

Аналітична служба РА «Експерт-Рейтинг»

Оновлення рейтингу АТ "АЙБОКС БАНК" із статистичними показниками (укр.) - 02.05.2022

Персональна сторінка банку на сайті агентства 

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com