Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено рейтинг АТ «АЙБОКС БАНК»


25/08/2021

25 серпня 2021 року рейтинговий комітет РА «Експерт-Рейтинг» прийняв рішення про оновлення кредитного рейтингу Приватного акціонерного товариства «АЙБОКС БАНК» (код ЄДРПОУ 21570492) на рівні uaAА за національною шкалою. Банк або окремий борговий інструмент з рейтингом uaAА характеризується дуже високою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Приймаючи рішення про оновлення кредитного рейтингу за національною шкалою, Агентство керувалося результатами аналізу фінансової та статистичної звітності Банку за перше півріччя 2021 року, а також окремими формами статистичної звітності Банку за січень-липень 2021 року.

Завантажити файл оновлення рейтингу із статистичними показниками

 

Капітал та адекватність капіталу

Регулятивний капітал АТ «АЙБОКС БАНК» (Н1) впродовж 2020 року та січня-липня 2021 року коливався в діапазоні від 201,090 млн грн до 455,609 млн грн, демонструючи висхідну динаміку. З початку 2021 року регулятивний капітал Банку (Н1) виріс на 30,21% і станом на 02.08.2021 його обсяг склав 442,592 млн грн, що в 2,21 рази перевищило граничне значення, встановлене НБУ для даного нормативу на рівні 200 млн грн. 

Норматив адекватності регулятивного капіталу АТ «АЙБОКС БАНК» (Н2) в період з 02.01.2020 по 02.08.2021 коливався в межах 22,21-66,98% та на постійній основі в рази перевищував встановлену НБУ граничну відмітку, а також переважно був суттєво вищим за середні показники даного нормативу по банківській системі України. Станом на 02.08.2020 Н2 Банку складав 47,28%, що в 4,73 рази перевищувало встановлений регулятором граничний рівень та було на 25,56 п.п. вище за середньо-ринковий показник даного нормативу. 

Норматив достатності основного капіталу АТ «АЙБОКС БАНК» (Н3) впродовж 2020 року та січня-липня 2021 року коливався в рамках 20,27-51,06% та на постійній основі в рази перевищував встановлене НБУ граничне значення, а також був суттєво вищим за середні показники даного нормативу по банківській системі України. Станом на 02.08.2021 Н3 Банку складав 31,64%, що в 4,52 рази перевищувало встановлену регулятором граничну відмітку та було на 15,94 п.п. вище за середньо-ринковий показник. 

     Таким чином, станом на початок серпня 2021 року, на думку Агентства,  АТ «АЙБОКС БАНК» був дуже добре забезпечений регулятивним та основним капіталом, на що вказують відповідні нормативи Банку (Н2 та Н3), які в декілька разів перевищували встановлені НБУ граничні значення, а також були суттєво вищими за середні показники даних нормативів по банківській системі України.

 

Структура та якість активів

За період з 01.01.2021 по 01.07.2021 активи АТ «АЙБОКС БАНК» збільшились в 3,05 рази (або на 205,38%) і склали 6,135 млрд грн, обсяг кредитного портфеля зменшився на 18,17% до 206,933 млн грн, а його частка в активах Банку скоротилась на 9,22 п.п. (з 12,59% до 3,37%). Поряд з цим, суттєвий темп приросту продовжили демонструвати грошові кошти та їх еквіваленти, зокрема, станом на 01.07.2021 порівняно з 01.01.2021 їхній обсяг виріс у 5,05 рази (або на 404,72%), а їхня частка в активах АТ «АЙБОКС БАНК» збільшилась на 29,23 п.п. (з 44,79% до 74,02%).

Крім того, Агентство зазначає, що станом на 01.07.2021 портфель інвестицій Банку в цінні папери на 99,99% складався з державних облігацій, вкладення в які становили 14,99% від активів Банку. Таким чином, станом на початок липня 2021 року 89,01% активів АТ «АЙБОКС БАНК» складали високоліквідні інструменти з низьким рівнем кредитного ризику, а саме: грошові кошти та їх еквіваленти та державні облігації. 

     Частка non-performing loans (NPL) в кредитному портфелі Банку (який розраховується Агентством як сума 5 класу кредитів фізичним особам та 10 класу кредитів юридичним особам) за період з 01.01.2021 по 01.07.2021 виросла на 12,61 п.п. до 46,33%, що на 7,24 п.п. перевищило середній показник NPL по банківській системі України. Водночас Агентство підкреслює, що частка кредитного портфеля в активах АТ «АЙБОКС БАНК» станом на початок липня 2021 року зменшилась до 3,37%.

 

Ліквідність

Норматив короткострокової ліквідності АТ "АЙБОКС БАНК" (Н6) впродовж 2020 року та січня-липня 2021 року коливався в діапазоні від 89,96% до 111,36%. При цьому, Н6 Банку на постійній основі з вагомим запасом перевищував встановлений НБУ граничний рівень, а також переважно був помітно вищим за середні значення даного нормативу по банківський системі України. Станом на 02.08.2021 Н6 Банку складав 106,82%, що на 46,82 п.п. перевищувало встановлений регулятором граничний рівень та було на 17,27 п.п. вище за середньо-ринковий показник.  

Коефіцієнт покриття ліквідністю за всіма валютами (LCRвв) АТ "АЙБОКС БАНК" в період з 01.01.2020 по 01.08.2021 коливався в межах 119,49-479,11% та переважно в рази перевищував встановлене НБУ граничне значення. Станом на 01.08.2021 LCRвв Банку складав 303,04%, що в 3,03 рази перевищувало встановлений регулятором нормативний показник.

Коефіцієнт покриття ліквідністю в іноземній валюті (LCRів) АТ "АЙБОКС БАНК" протягом періоду з 01.01.2020 по 01.08.2021 коливався в рамках 116,34%-1156,20%, переважно в рази перевищуючи встановлене НБУ граничне значення. Станом на 01.08.2021 LCRів Банку становив 166,07%, що на 66,07 п.п. перевищувало встановлене регулятором нормативне значення.

Коефіцієнт чистого стабільного фінансування (NSFR) АТ "АЙБОКС БАНК" станом на 01.08.2021 складав 1049,36%, що в 13,12 рази перевищувало встановлене НБУ граничне значення. При цьому, Агентство нагадує, що даний коефіцієнт встановлює мінімально необхідний рівень стабільного фінансування, достатній для забезпечення фінансування діяльності банку на горизонті один рік.

Отже, на думку Агентства, станом на початок серпня 2021 року АТ "АЙБОКС БАНК" був дуже добре забезпечений ліквідністю, про що свідчать показники відповідних нормативів Банку (Н6, LCRвв, LCRів та NSFR), які з вагомим запасом перевищували встановлені регулятором граничні значення.

 

Дохідність операцій

За підсумками першого півріччя 2021 року АТ "АЙБОКС БАНК" отримав прибуток в обсязі 75,265 млн грн, що в 3,9 рази перевищило обсяг прибутку, отриманого Банком за підсумками першого півріччя 2020 року.

Ключовим фактором суттєвого зростання прибутку АТ "АЙБОКС БАНК" став значний приріст основних статей його доходів. Так, за підсумками першого півріччя 2021 року в порівнянні з аналогічним періодом 2020 року чистий процентний дохід Банку виріс в 2,73 рази (або на 173,10%) і склав 60,361 млн грн, а чистий комісійний дохід АТ "АЙБОКС БАНК"  збільшився в 2,04 рази (або на 103,55%) до 267,240 млн грн.

     Таким чином, за підсумками першого півріччя 2021 року АТ "АЙБОКС БАНК" істотно збільшив фінансовий результат, наростивши його обсяг в 3,9 рази в порівнянні з підсумками першого півріччя 2020 року.

 

Інші фактори

Перевірка за загальнодоступними базами даних Державної фіскальної служби показала, що Банк на момент оновлення рейтингу перебував на обліку в органах ДФС та не мав заборгованості з податків. 

На момент оновлення рейтингу АТ "АЙБОКС БАНК" виконував свої зобов’язання перед клієнтами та кредиторами відповідно до чинного законодавства і не був віднесений НБУ до категорії проблемних банків.

 

 

Узагальнення

 

Таким чином, станом на початок серпня 2021 року АТ "АЙБОКС БАНК" був дуже добре забезпечений капіталом (регулятивним і основним) та ліквідністю, про що свідчать показники відповідних нормативів Банку, які з вагомим запасом перевищували встановлені НБУ граничні значення. Станом на 01.07.2021 року частка non-performing loans (NPL) в кредитному портфелі АТ «АЙБОКС БАНК» склала 46,33%, що на 7,24 п.п. перевищило середнє значення даного показника по банківській системі України (при цьому частка кредитного портфеля в активах Банку станом на 01.07.2021 зменшилась до 3,37%). Станом на початок липня 2021 року 89,01% активів АТ «АЙБОКС БАНК» складали високоліквідні інструменти з низьким рівнем кредитного ризику, а саме: грошові кошти та їх еквіваленти та державні облігації. За підсумками першого півріччя 2021 року в порівнянні з аналогічним періодом 2020 року Банк продемонстрував високі темпи приросту чистого процентного доходу (+173,10%) та чистого комісійного доходу (+103,55%), а прибуток АТ «АЙБОКС БАНК» виріс в 3,9 рази і склав 75,265 млн грн, що позитивно оцінюється Агентством.

Аналітична служба РА «Експерт-Рейтинг»

Оновлення рейтингу АТ "АЙБОКС БАНК" із статистичними показниками (укр.) - 25.08.2021

Персональна сторінка банку на сайті агентства

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com