Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено рейтинг АТ "АЙБОКС БАНК"


20/06/2019

20 червня 2019 року рейтинговий комітет РА «Експерт-Рейтинг» прийняв рішення про оновлення кредитного рейтингу АТ "АЙБОКС БАНК" (код ЄДРПОУ 21570492) на рівні uaAА за національною шкалою. Банк або окремий борговий інструмент з рейтингом uaAА характеризується дуже високою  кредитоспроможністю  порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Приймаючи рішення про оновлення кредитного рейтингу за національною шкалою, Агентство керувалося результатами аналізу фінансової та статистичної звітності Банку за перший квартал 2019 року, а також окремими формами статистичної звітності Банку за січень-травень 2019 року.

 

Завантажити файл оновлення рейтингу із статистичними додатками

 

Капітал та адекватність капіталу

Станом на 03.06.2019 регулятивний капітал АТ "АЙБОКС БАНК" (Н1) складав 203,903 млн. грн., що на 0,37% менше ніж станом на 02.01.2019. Протягом 2018 року та січня-травня 2019 року Н1 Банку коливався в діапазоні 196,475-215,345 млн. грн. Починаючи з січня 2018 року показник регулятивного капіталу Банку на постійній основі перевищував граничне значення, встановлене НБУ.

Протягом 2018 року та січня-травня 2019 року норматив адекватності регулятивного капіталу АТ "АЙБОКС БАНК" (Н2) коливався в діапазоні 20,22-25,59%. Станом на 03.06.2019 Н2 Банку становив 20,59%, що на 10,59 п.п. перевищувало граничне значення, встановлене НБУ. Банк сформував та підтримував високий запас Н2, значення якого протягом вказаного періоду аналізу суттєво перевищували не лише встановлене НБУ граничне значення, а й середні показники даного нормативу по банківській системі України.

Таким чином, на думку Агентства, станом на початок червня 2019 року АТ "АЙБОКС БАНК" був добре забезпечений регулятивним капіталом: Банк не допускав порушень нормативу Н1, а також сформував та підтримував  високий рівень Н2. Запас по Н1 Банку був незначним, при цьому Агентство враховує рівень запасу, який було сформовано Банком за нормативом адекватності регулятивного капіталу (Н2).

 

Структура та якість активів

Сприймаючі данні про якість активів Банку, потрібно враховувати специфіку операцій АТ "АЙБОКС БАНК", частка кредитів у активах якого була більш-менш стабільною.

Так, станом на 31.03.2019р. активи Банку становили 724,862 млн. грн., з яких 10,31% були представлені грошовими коштами та коштами в НБУ. За період з 31.12.2018 по 31.03.2019 кредитний портфель Банку зменшився на 3,12%, а його частка в активах зросла на 12,02 п.п.: з 47,86% до 59,87%.

За період з 01.01.2019 по 01.05.2019 рівень non-performing loans (NPL) в кредитному портфелі Банку знизився на 1,12 п.п.: з 27,15% до 26,03%. Рівень NPL Банку залишався майже вдвічі нижчим за середнє значення цього показника по банківській системі. Агентство нагадує, що рівень NPL розраховується як сума 5 класу кредитів фізичним особам та 10 класу кредитів юридичним особам.

 

Ліквідність

Норматив миттєвої ліквідності (Н4) АТ "АЙБОКС БАНК" станом на 03.06.2019 складав 44,65%, що було на 24,65 п.п. більше ніж встановлене НБУ граничне значення. Протягом періоду з січня 2018 року по травень 2019 року Н4 Банку коливався в діапазоні 27,42-141,29% і перевищував граничний розмір Н4, встановлений НБУ, та час від часу був вище за середнє значення даного нормативу по банківський системі.

Норматив поточної ліквідності Банку (Н5) станом на 03.06.2019 знаходився на рівні 81,98%, що на 41,98 п.п. перевищувало граничне значення, встановлене НБУ. Протягом періоду з січня 2018 року по травень 2019 року Н5 Банку коливався в діапазоні 64,92- 235,66%, тобто був більше за встановлений НБУ граничний розмір, та час від часу перевищував середнє значення даного нормативу по банківський системі.

Норматив короткострокової ліквідності АТ "АЙБОКС БАНК" (Н6) на 03.06.2019 становив 75,04%, що на 15,04 п.п. перевищувало встановлене НБУ граничне значення. Протягом періоду з січня 2018 року по травень 2019 року Н6 Банку коливався в діапазоні 72,38-188,30%, тобто перевищував граничний розмір цього нормативу, встановлений НБУ, а також час від часу був вищим за його середнє значення по банківський системі.

Таким чином, АТ "АЙБОКС БАНК" сформував та підтримував помітний запас ліквідності за всіма трьома нормативами ліквідності Банку як по відношенню до нормативних значень НБУ, так і час від часу по відношенню до середніх значень даних нормативів по банківській системі.

 

Дохідність операцій

За підсумками першого кварталу 2019 року  АТ "АЙБОКС БАНК" отримав прибуток у сумі 284 тис. грн., що більш ніж вдвічі перевищило прибуток Банку за перший квартал 2018 року.  Агентство нагадує, що за підсумками 2018 року Банк отримав прибуток у сумі 68 тис. грн. Не дивлячись на незначний розмір, прибуток Банку за перший квартал 2019 року більш ніж в 4 рази перевищив даний показник за весь 2018 рік.

Також Агентство звертає увагу на високі темпи росту ключових статей доходів Банку. Так, за підсумками першого кварталу 2019 року в порівнянні з першим кварталом 2018 року чистий процентний дохід Банку виріс на 26,55% і склав 16,051 млн. грн., а чистий комісійний дохід збільшився на 23,64% і склав 58,685 млн. грн.

Агентство вкотре підкреслює, що за останні 13  кварталів АТ "АЙБОКС БАНК" працював з прибутком на протязі 12 кварталів. Тобто прибуткова робота для Банку була майже звичайною практикою, що також позитивно впливало на оцінку діяльності Банку.

 

Інші фактори

Перевірка за загальнодоступними базами даних Державної фіскальної служби показала, що Банк на момент оновлення рейтингу перебував на обліку в органах ДФС та не мав заборгованості з податків.

 

Узагальнення

На момент оновлення рейтингу АТ "АЙБОКС БАНК" виконував свої зобов’язання перед клієнтами та кредиторами відповідно до чинного законодавства і не був віднесений НБУ до категорії проблемних банків. 

АТ "АЙБОКС БАНК" на початку червня 2019 року був добре забезпечений регулятивним капіталом, про що свідчив високий рівень Н2. Банк сформував і підтримував хороший запас за нормативами ліквідності. Банк продовжив генерувати та нарощувати ключові статті доходів та прибуток. Якість кредитного портфеля Банку була вдвічі кращою, ніж в середньому по банківській системі України.

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com