Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Підтверджено довгостроковий кредитний рейтинг ПАТ «АГРОПРОСПЕРІС БАНК»


11/07/2018

11 липня 2018 року на засіданні рейтингового комітету Рейтингового агентства «Експерт-Рейтинг» було прийняте рішення про підтвердження довгострокового кредитного рейтингу ПАТ «АГРОПРОСПЕРІС БАНК» (код ЄДРПОУ 35590956) за національною шкалою на рівні uaAA та рейтинг депозитів за національною шкалою Агентства на рівні ua1. Банк (позичальник) або окремий  борговий інструмент з рейтингом uaAA характеризується дуже високою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими банками (позичальниками) або борговими інструментами. При підтвердженні рейтингу Агентство керувалось аналізом звітності Банку за 12 місяців 2017 року та за перший квартал 2018 року, а також висновками, зробленими в результаті аналізу фінансової та статистичної звітності Банку за 2017 рік та січень-травень 2018 року.

 

Завантажити файл оновлення рейтингу із статистичними додатками

 

Капітал та адекватність капіталу

Протягом 12 місяців 2017 року та січня-травня 2018 року Норматив регулятивного капіталу Банку (Н1) коливався в діапазоні 160,62-341,989 млн. грн. Протягом всього періоду аналізу регулятивний капітал Банку поступово зростав. Н1 Банку станом на 01.06.2018 склав 328,710 млн. грн., що значно перевищує граничне значення Н1, встановлене НБУ на рівні 200 млн. грн.

В 2017 році норматив адекватності регулятивного капіталу ПАТ «АГРОПРОСПЕРІС БАНК» в рази перевищував граничне значення Н2, встановлене НБУ на рівні не менше 10%. Протягом всього періоду аналізу Н2 Банку стабільно перевищував середньо-ринкове значення адекватності регулятивного капіталу. З початку 2018 року показник нормативу Н2 не опускався нижче 79,52%. 

З початку 2017 року норматив Н2 Банку свого мінімального значення в 66,58% досягнув 21.09.2017р., а станом на 01.06.2018 року даний показник становив 79,52%. На початок червня 2018 року Банк був дуже добре забезпечений регулятивним капіталом.

 

Структура та якість активів

Протягом останніх 6 кварталів по кредитному портфелю Банку можна було спостерігати наступні тенденції:

•        Частка кредитів в активах Банку (в гривневому еквіваленті) коливалась в діапазоні 20,52-54,98%;

•        Частка валютних кредитів (в гривневому еквіваленті) в кредитному портфелі Банку коливалась в діапазоні 23,48%-33,51%;

Крім того, необхідно відзначити, що за період з 01.09.2017 р. по 01.05.2018 р. в портфелі Банку були відсутні кредити фізичним особам. В тому ж періоді частка неробочих кредитів (NPL), які рахуються Агентством як сума п’ятого класу для кредитів фізичним особам та десятого класу для кредитів юридичним особам, коливалась в діапазоні 0,01%-0,25%.

Станом на 01.05.2018р. частка NPL в кредитах Банку склала 0,01%. Цей занадто малий показник вказує на дуже високу якість кредитного портфелю ПАТ «АГРОПРОСПЕРІС БАНК». Середнє значення частки NPL по банківській системі станом на 01.05.2018р., перевищувало 56%.

 

Ліквідність

Протягом 2017 року та січня-травня 2018 року ПАТ «АГРОПРОСПЕРІС БАНК» був забезпечений ліквідністю з помітним запасом як по відношенню до нормативів, встановлених НБУ, так і до середніх значень нормативів по банківській системі, на що вказує аналіз нормативів ліквідності Банку.

Так, норматив миттєвої ліквідності Банку (Н4) з жовтня 2016 року на постійній основі перевищував середнє значення Н4 по банківській системі та в рази був вище за мінімально допустиме значення, встановлене НБУ (20%). Станом на 01.06.2018р. Н4 Банку склав 153,37%, що майже в 8 разів перевищувало граничне значення Н4, встановлене НБУ, і було значно вище, ніж середнє значення нормативу по банківській системі. 

Протягом 12 місяців 2017 року та січня-травня 2018 року норматив поточної ліквідності (Н5) ПАТ «АГРОПРОСПЕРІС БАНК» весь час був вище граничного значення, встановленого НБУ, та середнього значення по банківській системі. Протягом всього періоду аналізу Банк створив значний запас Н5 по відношенню до граничного значення, встановленого НБУ. На 01.06.2018р. значення Н5 Банку становило 172,21%, що на 132,21 п.п. перевищувало граничне значення, встановлене НБУ, та було значно вище за середньо-ринкове значення.

Протягом 12 місяців 2017 року, а також січня-травня 2018 року норматив короткострокової ліквідності (Н6) ПАТ «АГРОПРОСПЕРІС БАНК» був весь час вище граничного значення, встановленого НБУ, та в декілька разів перевищував середнє значення по банківській системі. Станом на 01.06.2018 Н6 Банку становив 219,23%, що було на 159,23 п.п. більше, ніж граничне значення, встановлене НБУ для даного нормативу.

При оцінці динаміки нормативів ліквідності Банку слід обов’язково враховувати, що, починаючи з жовтня 2016 року Банк підтримував значний запас по нормативам Н4, Н5 та Н6 як відносно граничних значень, встановлених НБУ, та і відносно середніх значень даних нормативів по банківській системі.

 

Дохіднісь операцій

Агентство нагадує, що за результатами 2017 року ПАТ «АГРОПРОСПЕРІС БАНК» отримав прибуток в розмірі 6,392 млн. грн. Агентство відмічає, що Банк повернувся до прибуткової діяльності в третьому кварталі 2017 року. Чистий прибуток Банку у першому кварталі 2018 року склав 2,37 млн. грн., проти збитку у першому кварталі 2017 року в розмірі 2,208 млн. грн.

Агентство позитивно оцінює повернення Банку до практики прибуткової діяльності та додатково звертає увагу на помітний приріст чистого процентного доходу Банку.

Так, за перший квартал 2018 року чистий процентний дохід Банку зріс до 17,315 млн. грн., що в 2,25 разів більше, ніж за аналогічний період 2017 року.

Додатково слід звернути увагу на те, що весь 2016 рік та перші два квартали 2017 року були для Банку збитковими, і тільки в третьому кварталі 2017 року Банк почав показувати прибуток. Отже останні три звітних квартали були для Банку прибутковими.

Агентство очікує, що і надалі діяльність Банку залишиться прибутковою. Цьому сприяє, хоч і слабке, але економічне зростання, а також ринково-орієнтована бізнес-модель Банку, яка вже зарекомендувала себе як життєздатна.

 

Інші фактори

Перевірка за загальнодоступними базами даних Державної фіскальної служби показала, що ПАТ «АГРОПРОСПЕРІС БАНК» перебував на обліку в органах ДФС. На момент оновлення рейтингу Банк як платник податків не мав податкового боргу.     

Аналіз Єдиного державного реєстру судових рішень показав відсутність за 12 місяців 2017 року та за січень-червень 2018 року будь-яких судових рішень, які могли б суттєво негативно вплинути на діяльність Банку.  

 

Узагальнення

На момент оновлення рейтингу ПАТ «АГРОПРОСПЕРІС БАНК» виконував свої зобов’язання перед клієнтами та кредиторами відповідно до чинного законодавства і не був віднесений НБУ до категорії проблемних банків. 

ПАТ «АГРОПРОСПЕРІС БАНК» за перший квартал 2018 року продемонстрував помітний приріст чистого процентного доходу в порівнянні з результатами за перший квартал 2017 року. В третьому кварталі 2017 року ПАТ «АГРОПРОСПЕРІС БАНК» повернувся до прибуткової діяльності на регулярній основі. За перший квартал 2018 року Банк отримав прибуток в сумі 2,37 млн. грн. 

На думку Агентства, ПАТ «АГРОПРОСПЕРІС БАНК» був дуже добре забезпечений ліквідністю та регулятивним капіталом. Банк на постійній основі підтримував помітний запас всіх нормативів ліквідності як по відношенню до граничного значення, встановленого НБУ, так і до середніх значень нормативів ліквідності по банківській системі.

Аналітична служба Рейтингового агентства «Експерт-Рейтинг»

Підтвердження рейтингу ПАТ "АП Банк" із статистичними додатками (укр.) - 11.07.2018

Підтвердження рейтингу ПАТ "АП Банк" із статистичними додатками (engl.) - 11.07.2018

Персональна сторінка Банку на сайті агентства

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com