Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено рейтинг ПрАТ «КІНТО» на рівні uaA.amc


25/08/2023

25 серпня 2023 року на засіданні рейтингового комітету РА «Експерт-Рейтинг» було прийнято рішення оновити інфраструктурний рейтинг ПрАТ «КІНТО» (код ЄДРПОУ 16461855) на рівні uaA.amc (високий рівень надійності) за національною шкалою. Оновлюючи рейтинг на даному рівні, Агентство спиралось на результати аналізу діяльності Компанії за перше півріччя 2023 року. 

1. Станом на початок другого півріччя 2023 року обсяг чистих активів під управлінням КУА «КІНТО» становив 242,81 млн грн, що на 65,99% нижче обсягу чистих активів станом на початок другого півріччя 2022 року. Зокрема, чисті активи публічних фондів скоротились на 29,65%: з 191,28 млн грн до 134,57 млн грн, а чиста вартість недержавних пенсійних фондів знизилась з 60,6 млн грн до 57,88 млн грн (або на 4,48%). Не зважаючи на зниження обсягу чистих активів публічних фондів, частка публічних фондів під управлінням КУА виросла на 28,63 п.п. до 55,42%.

РА «Експерт-Рейтинг» відмічає, що скорочення вартості чистих активів під управлінням КУА відбулось за рахунок зниження темпів ділової активності та запровадження воєнного стану в Україні в результаті російської агресії.

Таблиця 1. Основні показники діяльності ПрАТ «КІНТО» за І півріччя 2023 року (тис. грн, %, п.п.)

Показники

І півріччя 2023 року

(01.07.2023)

І півріччя 2022 року

(01.07.2022)

Зміна

(тис. грн, п.п.)

Темп приросту,

%

Чисті активи під управлінням КУА всього

242 810

713 876

-471 066

-65,99%

Зміна чистих активів під управлінням КУА за ІІ квартал

-428 809

422 555

-

-

Чисті активи публічних фондів

134 569

191 279

-56 710

-29,65%

Частка публічних фондів в чистих активах під управлінням КУА

55,42%

26,79%

28,63 п.п.

-

Чиста вартість активів НПФ під управлінням КУА

57 880

60 595

-2 715

-4,48%

Частка пенсійних фондів в чистих активах під управлінням КУА

23,84%

8,49%

15,35 п.п.

-

Кількість фондів під управлінням з врахуванням НПФ

15

17

-2

-11,76%

Власний капітал

68 538

69 443

-905

-1,30%

Співвідношення між власним капіталом та чистими активами під управлінням КУА

28,23%

9,73%

18,50 п.п.

-

Статутний фонд

66 660

66 660

-

-

Чистий дохід від реалізації

4 070

3 974

96

2,42%

Чистий прибуток (збиток)

-1 526

-539

-987

183,12%

Рентабельність власного капіталу, %

-2,23%

-0,78%

-1,45 п.п.

-

                                                       Джерело: Дані Компанії, розрахунки РА «Експерт-Рейтинг»             

     2. Власний капітал КУА «КІНТО» в аналізованому періоді залишався майже незмінним і станом на 01.07.2023р. склав 68,54 млн грн, а співвідношення між власним капіталом та чистими активами під управлінням КУА виросло на 18,50 п.п. до 28,23%. 

3. Чистий дохід від реалізації КУА «КІНТО» за перше півріччя 2023 року склав 4,07 млн грн, що на 2,42% більше ніж чистий дохід за аналогічний період 2022 року. Проте, КУА «КІНТО» за підсумками перших двох кварталів 2023 року отримала збиток в розмірі 1,53 млн грн. Агентство відмічає, що даний розмір збитку не є значним і не несе загрози платоспроможності Компанії. 

4. В період з 01.01.2023р. по 01.07.2023р. публічні фонди КУА «КІНТО» показали середню прибутковість на рівні 5,26%. При цьому, Агентство зазначає, що впродовж періоду з 24 лютого 2022 року по 10 серпня 2022 року розрахунок ринкового індикатора Української біржі – біржового індексу UX, який використовувався в якості орієнтиру ринкової дохідності, – не відбувався, а торги акціями та сертифікатами фондів в цей час не проводились.

Таблиця 2. Дані про дохідність публічних фондів ПрАТ «КІНТО» за результатами І півріччя 2023 року (тис. грн, %)

Фонд

01.01.2023-01.07.2023

01.01.2022-01.07.2022

Вартість чистих активів на 01.07.2023, тис. грн

Відкритий диверсифікований ПІФ «КІНТО-Класичний»

5,17%

-0,61%

22 885

Відкритий ПІФ акцій «КІНТО-Еквіті»

-2,14%

-3,33%

1 598

Інтервальний диверсифікований ПІФ «КІНТО-Народний»

3,84%

1,24%

4 122

Інтервальний диверсифікований ПІФ «Достаток»

5,44%

2,67%

10 602

Закритий недиверсифікований КІФ «Синергія-7»

3,93%

1,07%

2 168

Закритий недиверсифікований КІФ «Синергія-5»

18,21%

0,73%

4 096

Закритий недиверсифікований КІФ «Синергія-4»

6,89%

1,32%

29 788

Закритий недиверсифікований ПІФ «Індекс Української біржі»

16,47%

4,29%

3 459

Закритий недиверсифікований КІФ «Синергія Ріал Істейт»

-4,90%

-1,57%

40 561

Закритий недиверсифікований КІФ «Синергія Клаб»

4,45%

2,42%

7 067

Відкритий диверсифікований ПІФ «КІНТО-Казначейський»

4,08%

6,56%

4 444

Відкритий пенсійний фонд «Соціальний стандарт»

8,58%

5,59%

57 880

Закритий спеціалізований пайовий інвестиційний фонд банківських металів «КІНТО-Голд»

4,41%

8,06%

3 251

Закритий недиверсифікований венчурний КІФ «КАРАТ»

-0,76%

1,79%

8 333

Всього:

5,26%*

2,16%*

242 810

                                                             Джерело: Дані Компанії, розрахунки РА «Експерт-Рейтинг»

                                                      * – проста середня

 

Проаналізувавши діяльність ПрАТ «КІНТО» за І півріччя 2023 року, РА «Експерт-Рейтинг» відмічає:

·         Приріст доходу від реалізації;

·         Зростання співвідношення між власним капіталом та чистими активами під управлінням;

·         Покращення середньої прибутковості публічних фондів. 

Агентство звертає увагу, що поточний рівень рейтингу визначає ймовірність дефолту у разі роботи компанії за звичайних обставин та не враховує форс-мажорні обставини, а також дію інших обставин непереборної сили. 

Аналітична служба РА «Експерт-Рейтинг»

Оновлення рейтингу ПрАТ КУА «КІНТО» — 25.05.2023

Персональна сторінка компанії на сайті Агентства

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com