Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено рейтинг ПрАТ «КІНТО» на рівні uaA.amc


22/02/2021

22 лютого 2021 року на засіданні рейтингового комітету РА «Експерт-Рейтинг» було прийнято рішення оновити інфраструктурний рейтинг ПрАТ «КІНТО» (код ЄДРПОУ 16461855) на рівні uaA.amc (високий рівень надійності) за національною шкалою. Оновлюючи рейтинг на даному рівні, Агентство спиралося на результати аналізу діяльності Компанії за 2020 рік.

1. Впродовж 2020 року обсяг чистих активів під управлінням КУА скоротився на 8,85% і станом  на 01.01.2021 р. оцінювався у 282,08 млн. грн. Обсяг чистих активів публічних фондів також продемонстрував зниження, скоротившись на 19,14% до 159,33 млн. грн. Таким чином, частка публічних фондів в чистих активах КУА знизилась на 7,19 п.п. до 56,48%. Крім того, Агентство відмічає, що при незмінній кількості фондів (14 фондів), включаючи НПФ, виросла чиста вартість активів недержавних пенсійних фондів (з 43,68 млн. грн. до 48,4 млн. грн., або на 10,80%).

Таблиця 1. Основні показники діяльності ПрАТ «КІНТО» за 2020 рік (тис. грн., %, п.п.)

Показники

2020 рік

(01.01.2021)

2019 рік

(01.01.2020)

Зміна (тис. грн., п.п.)

Темп приросту,

%

Чисті активи під управлінням КУА всього, тис. грн.

282 083

309 479

-27 396

-8,85%

Зміна чистих активів під управлінням КУА за ІІ квартал, тис. грн.

-1 865

26 754

-28 619

-

Чисті активи публічних фондів, тис. грн.

159 333

197 050

-37 717

-19,14%

Частка публічних фондів в чистих активах під управлінням КУА

56,48%

63,67%

-7,19 п.п.

-

Чиста вартість активів НПФ під управлінням КУА, тис. грн.

48 401

43 682

4 719

10,80%

Частка пенсійних фондів в чистих активах під управлінням КУА

13,12%

14,11%

-0,99 п.п.

-

Кількість фондів під управлінням з врахуванням НПФ

14

14

-

-

Власний капітал, тис. грн.

69 945

69 810

135

0,19%

Співвідношення між власним капіталом та чистими активами під управлінням КУА

24,80%

22,56%

2,24 п.п.

-

Статутний фонд, тис. грн.

66 660

66 660

-

-

Виручка, тис. грн.

8 168

8 580

-412

-4,80%

Чистий прибуток (збиток), тис. грн.

135

1 461

-1 326

-90,76%

Рентабельність власного капіталу, %

0,19%

2,11%

-1,92 п.п.

-

                                                                     Джерело: Дані Компанії, розрахунки РА «Експерт-Рейтинг»                             

          2. За період з 01.01.2020р. по 01.01.2021р. власний капітал ПрАТ «КІНТО» виріс на 0,19%: з 69,81 млн. грн. до 69,95 млн. грн. Статутний фонд залишився на незмінному рівні і станом на 01.01.2021р. склав 66,66 млн. грн.

3. Діяльність ПрАТ «КІНТО» в аналізованому періоді була прибутковою. Зокрема, за чотири квартали 2020 року виручка КУА склала 8,168 млн. грн., що на 4,80% менше ніж за чотири квартали 2019 року. Чистий прибуток Компанії за підсумками діяльності впродовж 2020 року знизився до 0,14 млн. грн.

4. За період з 01.01.2020р. по 01.01.2021р. ринковий індикатор - біржовій індекс Української біржі UX - продемонстрував приріст в розмірі 6,48%. За підсумками 2020 року майже всі публічні фонди ПрАТ «КІНТО» були прибутковими (виняток становили ПІФ «КІНТО-Народний», КІФ «Синергія Ріал Істейт» та КІФ «Синергія Клаб»), а їх середня прибутковість за 2020 рік склала 11,48%. Таким чином, в середньому публічні фонди ПрАТ «КІНТО» приносили дохідність на рівні, вищому ніж ринкова.

Таблиця 2. Дані про дохідність публічних фондів ПрАТ «КІНТО» за результатами 2020 року (грн., %)

Фонд

01.01.2020-01.01.2021

01.01.2019-01.01.2020

Вартість чистих активів на 01.01.2021, грн.

Відкритий диверсифікований ПІФ «КІНТО-Класичний»

6,03%

-5,28%

30 920 938

Відкритий ПІФ акцій «КІНТО-Еквіті»

1,44%

-14,64%

4 972 077

Інтервальний диверсифікований ПІФ «КІНТО-Народний»

-0,98%

6,03%

6 159 086

Інтервальний диверсифікований ПІФ «Достаток»

4,77%

-5,65%

14 004 412

Закритий недиверсифікований КІФ «Синергія-7»

17,22%

-17,58%

7 322 747

Закритий недиверсифікований КІФ «Синергія-5»

3,95%

-12,68%

21 256 692

Закритий недиверсифікований КІФ «Синергія-4»

4,36%

-1,65%

55 367 379

Закритий недиверсифікований ПІФ «Індекс Української біржі»

1,77%

-9,04%

11 359 903

Закритий недиверсифікований КІФ «Синергія Ріал Істейт»

-11,52%

-3,68%

3 521 141

Закритий недиверсифікований КІФ «Синергія Клаб»

-37,91%

-1,36%

23 574 923

Відкритий диверсифікований ПІФ «КІНТО-Казначейський»

82,64%

-14,40%

4 323 789

Відкритий пенсійний фонд «Соціальний стандарт»

10,80%

7,74%

48 400 778

Закритий спеціалізований пайовий інвестиційний фонд банківських металів «КІНТО-Голд»

66,63%

-0,35%

2 609 916

Всього:

11,48%*

-5,58%*

282 083 465

Джерело: Дані Компанії, розрахунки РА «Експерт-Рейтинг»

* – проста середня

              Проаналізувавши діяльність ПрАТ «КІНТО» за 2020 рік, РА «Експерт-Рейтинг» відмічає:

·         Збільшення вартості активів НПФ на фоні незначного коригування обсягу чистих активів під управлінням КУА;

·         Кращий рівень дохідності публічних фондів ПрАТ «КІНТО», ніж середньоринкова дохідність, визначена за біржовим індексом Української Біржі.

 Аналітична служба РА «Експерт-Рейтинг»

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com