Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено рейтинг ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «БРОКБІЗНЕС»


05/08/2021

5 серпня 2021 року на засіданні рейтингового комітету РА «Експерт-Рейтинг» було прийняте рішення оновити рейтинг фінансової стійкості страховика Приватного акціонерного товариства «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «БРОКБІЗНЕС» (код ЄДРПОУ 20344871) за національною шкалою на рівні uaAA. Страховик с рівнем рейтингу uaAA характеризується дуже високою фінансовою стійкістю порівняно з іншими українськими страховими компаніями. Оновлюючи рейтинг на такому рівні, Агентство керувалося результатами роботи Компанії за перше півріччя 2021 року.

Таблиця. Основні показники діяльності ПрАТ «СК «БРОКБІЗНЕС» за перше півріччя 2021 року, тис. грн, п.п., %

Показники

І півріччя 2021 року (30.06.2021)

І півріччя 2020 року (30.06.2020)

Зміна

Темп приросту

Активи всього, тис. грн.

231 082

212 177

18 905

8,91%

Власний капітал, тис. грн.

91 608

101 901

-10 293

-10,10%

Валові зобов’язання, тис. грн.

139 474

110 276

29 198

26,48%

Покриття власним капіталом зобов’язань страховика, %

65,68%

92,41%

-26,73 п.п.

-

Грошові кошти та їх еквіваленти, тис. грн.

100 717

86 359

14 358

16,63%

Покриття грошовими коштами зобов’язань страховика, %

72,21%

78,31%

-6,10 п.п.

-

Валові премії, всього, тис. грн.

116 119

85 360

30 759

36,03%

Частина страхових премій, належна перестраховикам, тис. грн.

5 565

8 550

-2 985

-34,91%

Співвідношення між преміями, що належать перестраховикам, та валовими преміями, %

4,79%

10,02%

-5,23 п.п.

-

Страхові виплати та відшкодування, тис. грн.

44 229

32 412

11 817

36,46%

Співвідношення між виплатами та валовими преміями, %

38,09%

37,97%

0,12 п.п.

-

Фінансовий результат від операційної діяльності, тис. грн.

3 295

20 571

-17 276

-83,98%

Рентабельність продажів, %

2,84%

24,10%

-21,26 п.п.

-

Чистий прибуток (збиток), тис. грн.

1 545

20 148

-18 603

-92,33%

Рентабельність власного капіталу, %

1,69%

19,77%

-18,08 п.п.

-

           Джерело: дані Компанії, розрахунки РА «Експерт-Рейтинг»

                                                               

1. Власний капітал ПрАТ «СК «БРОКБІЗНЕС» за період з 30.06.2020 р. по 30.06.2021 р. знизився на 10,10% до 91,61 млн. грн., а його валові зобов'язання збільшились на 26,48% до 139,47 млн. грн. В результаті зростання валових зобов'язань при одночасному зменшенні власного капіталу відбулось падіння показника покриття власним капіталом зобов'язань ПрАТ «СК «БРОКБІЗНЕС» в аналізованому періоді на 26,73 п.п. до 65,68%. Таким чином, не дивлячись на зниження даного показника, станом на початок другого півріччя 2021 року Страховик був добре забезпечений власним капіталом.

2. Грошові кошти та їх еквіваленти в ПрАТ «СК «БРОКБІЗНЕС» станом на 30.06.2021 р. порівняно з 30.06.2020 р. збільшились на 16,63% до 100,72 млн грн. Більші темпи приросту зобов’язань Страховика призвели до зниження на 6,10 п.п. рівня покриття грошовими коштами зобов’язань в ПрАТ «СК «БРОКБІЗНЕС», який станом на 30.06.2021 р. становив 72,21%. Отже, станом на початок третього кварталу 2021 року Страховик був добре забезпечений високоліквідними активами.

3. В аналізованому періоді обсяги бізнесу ПрАТ «СК «БРОКБІЗНЕС» виросли. Зокрема, обсяг валових премій, зібраних Страховиком за перші два квартали 2021 року, виріс порівняно з аналогічним періодом 2020 року на 36,03% до 116,12 млн грн. При цьому, частина страхових премій, належна перестраховикам, зменшилась на 34,91%, а їх частка в структурі валових премій Компанії скоротилась на 5,23 п.п. до 4,79%. За перше півріччя 2021 року ПрАТ «СК «БРОКБІЗНЕС» здійснило страхових виплат та відшкодувань в обсязі 44,23 млн грн, що було на 36,46% більше ніж за перше півріччя 2020 року. В свою чергу, рівень виплат Страховика виріс до 38,09%.

4. Діяльність Страховика в аналізованому періоді була прибутковою, проте операційний та чистий прибутки зменшились порівняно з першим півріччям 2020 року. Так прибуток від операційної діяльності ПрАТ «СК «БРОКБІЗНЕС» за підсумками діяльності впродовж перших двох кварталів 2021 року склав 3,3 млн грн, а його чистий прибуток становив 1,55 млн грн.

5. Агентство зазначає, що згідно із наданою ПрАТ «СК «БРОКБІЗНЕС» звітністю, станом на 30.06.2021 р. Страховик дотримувався встановлених законодавством критеріїв і нормативів платоспроможності та достатності капіталу, ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості операцій страховика.

Таким чином, проаналізувавши звітність ПрАТ «СК «БРОКБІЗНЕС» за перше півріччя 2021 року, Агентство відзначає хороший рівень забезпеченості Компанії високоліквідними активами та власним капіталом, зростання обсягів бізнесу, високий рівень виплат, та прибуткову діяльність Страховика.

 Аалітична служба РА «Експерт-Рейтинг» 

Оновлення рейтингу ПрАТ «СК «БРОКБІЗНЕС» (укр.) - 05.08.2021

Персональна сторінка компанії на сайті агентства

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com