Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено рейтинг ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «БРОКБІЗНЕС»


16/11/2020

16 листопада 2020 року на засіданні рейтингового комітету РА «Експерт-Рейтинг» було прийнято рішення оновити рейтинг фінансової стійкості страховика Приватного акціонерного товариства «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «БРОКБІЗНЕС» (код ЄДРПОУ 20344871) за національною шкалою на рівні uaAA-. Оновлюючи рейтинг на такому рівні, Агентство керувалося результатами роботи Компанії за дев’ять місяців 2020 року.

Таблиця. Основні показники діяльності ПрАТ «СК «БРОКБІЗНЕС»  за дев’ять місяців 2020 року, тис. грн., п.п., %

Показники

9 місяців 2020 року (30.09.2020)

9 місяців 2019 року (30.09.2019)

Зміна

Темп приросту

Активи всього, тис. грн.

214 873

222 686

-7 813

-3,51%

Власний капітал, тис. грн.

106 227

94 839

11 388

12,01%

Валові зобов’язання, тис. грн.

108 646

127 847

-19 201

-15,02%

Покриття власним капіталом зобов’язань страховика, %

97,77%

74,18%

23,59 п.п.

-

Грошові кошти та їх еквіваленти, тис. грн.

95 699

70 836

24 863

35,10%

Покриття грошовими коштами зобов’язань страховика, %

88,08%

55,41%

32,67 п.п.

-

Валові премії, всього, тис. грн.

132 547

159 394

-26 847

-16,84%

Частина страхових премій, належна перестраховикам, тис. грн.

9 542

16 495

-6 953

-42,15%

Співвідношення між преміями, що належать перестраховикам, та валовими преміями, %

7,20%

10,35%

-3,15 п.п.

-

Страхові виплати та відшкодування, тис. грн.

49 193

70 169

-20 976

-29,89%

Співвідношення між виплатами та валовими преміями, %

37,11%

44,02%

-6,91 п.п.

-

Фінансовий результат від операційної діяльності, тис. грн.

25 980

-2 272

28 252

-

Рентабельність продажів, %

19,60%

-1,43%

21,03 п.п.

-

Чистий прибуток (збиток), тис. грн.

25 042

-10 349

35 391

-

Рентабельність власного капіталу, %

23,57%

-10,91%

34,48 п.п.

-

Джерело: дані Компанії, розрахунки РА «Експерт-Рейтинг»

1. За період з 30.09.2019 по 30.09.2020 року власний капітал ПрАТ «СК «БРОКБІЗНЕС» виріс на 12,01% до 106,23 млн. грн. Зростання обсягів власного капіталу Страховика відбулось в основному за рахунок збільшення обсягів нерозподіленого прибутку Компанії. За цей же період валові зобов'язання Страховика скоротились на 15,02% до 108,65 млн. грн. В результаті зростання обсягів власного капіталу при одночасному скороченні валових зобов'язань ПрАТ «СК «БРОКБІЗНЕС» відбувся істотний приріст (на 23,59 п.п.) показника покриття власним капіталом зобов'язань Страховика до 97,77%, що відповідає його високому рівню.

2. Станом на 30.09.2020 р. обсяг грошових коштів та їх еквівалентів на рахунках ПрАТ «СК «БРОКБІЗНЕС» становив 95,7 млн. грн., що на 35,10% більше ніж станом на 30.09.2019 р. Значне зростання обсягів грошових коштів при зменшенні зобов'язань Страховика призвело до приросту показника покриття грошовими коштами зобов’язань ПрАТ «СК «БРОКБІЗНЕС» на 32,67 п.п. до 88,08%, що свідчить про високий рівень забезпеченості Страховика високоліквідними активами.

3. За три квартали 2020 року Страховик зібрав 132,55 млн. грн. валових премій, що на 16,84% менше ніж за аналогічний період 2019 року. Частина страхових премій, належна перестраховикам, скоротилась на 42,15%, а їх частка в структурі валових премій Компанії знизилась на 3,15 п.п. до 7,20%. За дев’ять місяців 2020 року ПрАТ «СК «БРОКБІЗНЕС» здійснила 49,19 млн. грн. страхових виплат та відшкодувань, що на 29,89% менше ніж за дев’ять місяців 2019 року. В свою чергу, рівень виплат Страховика за підсумками трьох кварталів 2020 року склав 37,11%.

4. Діяльність ПрАТ «СК «БРОКБІЗНЕС» за підсумками дев’яти місяців 2020 року була прибутковою. Зокрема, фінансовий результат від операційної діяльності Страховика склав 25,98 млн. грн., а його чистий прибуток становив 25,04 млн. грн, в той час як аналогічний період 2019 року Компанія закінчила з чистим та операційним збитками.

5. Агентство зазначає, що згідно із наданою ПрАТ «СК «БРОКБІЗНЕС» звітністю, станом на 30.09.2020 р. Страховик дотримувався встановлених законодавством критеріїв і нормативів платоспроможності та достатності капіталу, ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості операцій страховика.

Таким чином, проаналізувавши звітність ПрАТ «СК «БРОКБІЗНЕС» за дев’ять місяців 2020 року, Агентство відзначає високий рівень забезпеченості Компанії високоліквідними активами та власним капіталом, а також високі показники чистого та операційного прибутку Страховика.

 Аналітична служба РА «Експерт-Рейтинг» 

Оновлення рейтингу ПрАТ «СК «БРОКБІЗНЕС» (укр.) - 16.11.2020

Персональна сторінка компанії на сайті агентства

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com