Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено рейтинг ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «БРОКБІЗНЕС»


21/08/2020

21 серпня 2020 року на засіданні рейтингового комітету РА «Експерт-Рейтинг» було прийнято рішення оновити рейтинг фінансової стійкості страховика Приватного акціонерного товариства «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «БРОКБІЗНЕС» (код ЄДРПОУ 20344871) за національною шкалою на рівні uaAA-. Оновлюючи рейтинг на такому рівні, Агентство керувалося результатами роботи Компанії за перше півріччя 2020 року.

Таблиця. Основні показники діяльності ПрАТ «СК «БРОКБІЗНЕС»  за перше півріччя 2020 року, тис. грн., п.п., %

Показники

І півріччя  2020 року (30.06.2020)

І півріччя 2019 року (30.06.2019)

Зміна

Темп приросту

Активи всього, тис. грн.

212 177

223 350

-11 173

-5,00%

Власний капітал, тис. грн.

101 901

99 417

2 484

2,50%

Валові зобов’язання, тис. грн.

110 276

123 933

-13 657

-11,02%

Покриття власним капіталом зобов’язань страховика, %

92,41%

80,22%

12,19 п.п.

-

Грошові кошти та їх еквіваленти, тис. грн.

86 359

78 465

7 894

10,06%

Покриття грошовими коштами зобов’язань страховика, %

78,31%

63,31%

15,00 п.п.

-

Валові премії, всього, тис. грн.

85 360

103 385

-18 025

-17,43%

Частина страхових премій, належна перестраховикам, тис. грн.

8 550

7 987

563

7,05%

Співвідношення між преміями, що належать перестраховикам, та валовими преміями, %

10,02%

7,73%

2,29 п.п.

-

Страхові виплати та відшкодування, тис. грн.

32 412

47 474

-15 062

-31,73%

Співвідношення між виплатами та валовими преміями, %

37,97%

45,92%

-7,95 п.п.

-

Фінансовий результат від операційної діяльності, тис. грн.

20 571

1 296

19 275

1487,27%

Рентабельність продажів, %

24,10%

1,25%

22,85 п.п.

-

Чистий прибуток (збиток), тис. грн.

20 148

-6 340

26 488

-

Рентабельність власного капіталу, %

19,77%

-6,38%

26,15 п.п.

-

Джерело: дані Компанії, розрахунки РА «Експерт-Рейтинг»

1. Активи ПрАТ «СК «БРОКБІЗНЕС» за період з 30.06.2019 по 30.06.2020 року зменшились на 5% до 212,18 млн. грн. Власний капітал Компанії за цей же період збільшився на 2,50% до 101,9 млн. грн., а її валові зобов'язання скоротились на 11,02% до 110,28 млн. грн. Таким чином, внаслідок зростання власного капіталу при одночасному скороченні валових зобов'язань ПрАТ «СК «БРОКБІЗНЕС» відбулось збільшення покриття власним капіталом зобов'язань Страховика на 12,19 п.п. до 92,41%, що відповідає високому рівню даного показника.

2. Грошові кошти та їх еквіваленти на рахунках ПрАТ «СК «БРОКБІЗНЕС» станом на 30.06.2020 р. виросли до 86,36 млн. грн., що на 10,06% більше ніж станом на 30.06.2019 р. Зростання обсягу грошових коштів на фоні зменшення зобов'язань Страховика призвело до зростання рівня покриття грошовими коштами зобов’язань ПрАТ «СК «БРОКБІЗНЕС» на 15,00 п.п. до 78,31%. Тобто станом на кінець першого півріччя 2020 року Страховик був дуже добре забезпечений високоліквідними активами.

3. За перше півріччя 2020 року Страховик зібрав 85,36 млн. грн. валових премій, що на 17,43% менше ніж за аналогічний період 2019 року. Частина страхових премій, належна перестраховикам, виросла на 7,05%, що призвело до збільшення їх частки в структурі валових премій Компанії на 2,29 п.п. до 10,02%. Обсяги страхових виплат і відшкодувань, здійснених ПрАТ «СК «БРОКБІЗНЕС» за перші два квартали 2020 року, склали 32,41 млн. грн. що на 31,73% менше ніж за аналогічний період 2019 року. Рівень виплат Страховика за підсумками першого півріччя 2020 року склав 37,97%.

4. ПрАТ «СК «БРОКБІЗНЕС» в аналізованому періоді істотно покращила показники чистого та операційного прибутку. Зокрема, фінансовий результат від операційної діяльності Страховика за перше півріччя 2020 року склав 20,57 млн. грн., що в 15,87 разів більше ніж за перше півріччя 2019 року. Чистий прибуток Компанії за перші два квартали 2020 року склав 20,15 млн. грн, порівняно з чистим збитком в розмірі 6,34 млн. грн. за аналогічний період 2019 року.

Таким чином, проаналізувавши звітність ПрАТ «СК «БРОКБІЗНЕС» за перше півріччя 2020 року, Агентство відзначає високий рівень забезпеченості Компанії високоліквідними активами та власним капіталом, хороший рівень виплат та високі показники чистого та операційного прибутку Страховика.

 Аналітична служба РА «Експерт-Рейтинг» 

Оновлення рейтингу ПрАТ «СК «БРОКБІЗНЕС» (укр.) - 21.08.2020

Персональна сторінка компанії на сайті агентства

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com