Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено рейтинг ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «БРОКБІЗНЕС»


07/03/2023

7 березня 2023 року на засіданні рейтингового комітету РА «Експерт-Рейтинг» було прийняте рішення оновити рейтинг фінансової стійкості страховика Приватного акціонерного товариства «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «БРОКБІЗНЕС» (код ЄДРПОУ 20344871) за національною шкалою на рівні uaAA+. Страховик с рівнем рейтингу uaAA+ характеризується дуже високою фінансовою стійкістю порівняно з іншими українськими страховими компаніями. Оновлюючи рейтинг на такому рівні, Агентство керувалося результатами роботи Компанії за 2022 рік.

Таблиця. Основні показники діяльності ПрАТ «СК «БРОКБІЗНЕС» за 2022 рік, тис. грн, п.п., %

Показники

2022 рік (31.12.2022)

2021 рік (31.12.2021)

Зміна

Темп приросту

Активи всього, тис. грн

320 071

252 602

67 469

26,71%

Власний капітал, тис. грн

164 532

94 387

70 145

74,32%

Валові зобов’язання, тис. грн

155 539

158 215

-2 676

-1,69%

Покриття власним капіталом зобов’язань страховика, %

105,78%

59,66%

46,12 п.п.

 -

Грошові кошти та їх еквіваленти, тис. грн

167 731

108 388

59 343

54,75%

Покриття грошовими коштами зобов’язань страховика, %

107,84%

68,51%

39,33 п.п.

 -

Валові премії, всього, тис. грн

258 852

263 496

-4 644

-1,76%

Частина страхових премій, належна перестраховикам, тис. грн

8 964

14 336

-5 372

-37,47%

Співвідношення між преміями, що належать перестраховикам, та валовими преміями, %

3,46%

5,44%

-1,98 п.п.

 -

Страхові виплати та відшкодування, тис. грн

63 967

90 635

-26 668

-29,42%

Співвідношення між виплатами та валовими преміями, %

24,71%

34,40%

-9,69 п.п.

 -

Фінансовий результат від операційної діяльності, тис. грн

70 369

-4 499

74 868

-

Рентабельність продажів, %

27,19%

-1,71%

28,90 п.п.

 -

Чистий прибуток (збиток), тис. грн

66 976

-7 340

74 316

-

Рентабельність власного капіталу, %

40,71%

-7,78%

48,49 п.п.

 -

            Джерело: дані Компанії, розрахунки РА «Експерт-Рейтинг»                                                                        

1. За 2022 рік власний капітал ПрАТ «СК «БРОКБІЗНЕС» виріс на 74,32% до 164,53 млн грн, а його валові зобов'язання знизились на 1,69% і склали 155,54 млн грн. Агентство зазначає, що істотне зростання власного капіталу Страховика в аналізованому періоді відбулось за рахунок збільшення обсягів нерозподіленого прибутку (на 64,1 млн грн) в його структурі, що стало можливим завдяки прибутковій діяльності Компанії в 2022 році. Відповідний рух показників призвів до зростання рівня покриття власним капіталом зобов'язань Страховика на 46,12 п.п. до 105,78%. Отже, станом на початок 2023 року власний капітал на 5,78% перевищував обсяг зобов’язань ПрАТ «СК «БРОКБІЗНЕС», що свідчить про дуже високий рівень забезпеченості Страховика власним капіталом. 

2. За період з 31.12.2021р. по 31.12.2022р. обсяг грошових коштів та їх еквівалентів в ПрАТ «СК «БРОКБІЗНЕС» виріс в 1,55 раза і склав 167,73 млн грн. В результаті істотного зростання обсягу грошових коштів при одночасному зниженні зобов’язань Страховика відбулось збільшення рівня покриття грошовими коштами зобов’язань: на 39,33 п.п. до 107,84%. Отже, станом на початок 2023 року ПрАТ «СК «БРОКБІЗНЕС» було дуже добре забезпечене високоліквідними активами. 

3. За підсумками 2022 року ПрАТ «СК «БРОКБІЗНЕС» було зібрано практично такий же як і в 2021 році обсяг валових премій. Частина страхових премій, належна перестраховикам, знизилась на 37,47%, а їх частка в структурі валових премій Компанії зменшилась на 1,98 п.п. і склала 3,46%. За 12 місяців 2022 року ПрАТ «СК «БРОКБІЗНЕС» було здійснено 63,967 млн грн страхових виплат та відшкодувань, що на 29,42% менше ніж за аналогічний період 2021 року, при цьому рівень виплат знизився на 9,69 п.п. і за підсумками 2022 року склав 24,71%.

Агентство позитивно оцінює збереження обсягів бізнесу ПрАТ «СК «БРОКБІЗНЕС» в складних макроекономічних умовах діяльності, пов’язаних з нападом росії та введенням в Україні воєнного стану.

4. В аналізованому періоді діяльність ПрАТ «СК «БРОКБІЗНЕС» характеризувалась високою ефективністю. Зокрема, за підсумками 2022 року операційний прибуток Страховика виріс до 70,37 млн грн, а його чистий прибуток збільшився до 66,98 млн грн, в той час як за підсумками 2021 року Компанією було отримано чистий та операційний збитки. Вагомі фінансові результати ПрАТ «СК «БРОКБІЗНЕС» знайшли відображення у високих показниках його рентабельності за підсумками 2022 року. 

5. Агентство зазначає, що згідно з наданою ПрАТ «СК «БРОКБІЗНЕС» звітністю, станом на 31.12.2022р. Страховик дотримувався встановлених законодавством критеріїв і нормативів платоспроможності та достатності капіталу, ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості операцій страховика.

Таким чином, проаналізувавши звітність ПрАТ «СК «БРОКБІЗНЕС» за 2022 рік, Агентство відзначає: дуже високий рівень забезпеченості високоліквідними активами, дуже високий рівень забезпеченості власним капіталом, збереження обсягів бізнесу в складних макроекономічних умовах діяльності, вагомі обсяги чистого та операційного прибутку та високі показники рентабельності Страховика. 

Агентство зазначає, що поточний рівень рейтингу визначає ймовірність дефолту у разі роботи страховика за звичайних обставин та не враховує форс-мажорні обставини, а також дію інших обставин непереборної сили.

Аналітична служба РА «Експерт-Рейтинг» 

Оновлення рейтингу ПрАТ «СК «БРОКБІЗНЕС» (укр.) - 07.03.2023

Персональна сторінка компанії на сайті агентства 

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com