Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено рейтинг ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «БРОКБІЗНЕС»


15/06/2022

15 червня 2022 року на засіданні рейтингового комітету РА «Експерт-Рейтинг» було прийняте рішення оновити рейтинг фінансової стійкості страховика Приватного акціонерного товариства «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «БРОКБІЗНЕС» (код ЄДРПОУ 20344871) за національною шкалою на рівні uaAA. Страховик с рівнем рейтингу uaAA характеризується дуже високою фінансовою стійкістю порівняно з іншими українськими страховими компаніями. Оновлюючи рейтинг на такому рівні, Агентство керувалося результатами роботи Компанії за перший квартал 2022 року.

Таблиця. Основні показники діяльності ПрАТ «СК «БРОКБІЗНЕС»  за перший квартал 2022 року, тис. грн, п.п., %

Показники

І квартал 2022 року (31.03.2022)

І квартал 2021 року (31.03.2021)

Зміна

Темп приросту

Активи всього, тис. грн

255 782

226 141

29 641

13,11%

Власний капітал, тис. грн

119 153

87 161

31 992

36,70%

Валові зобов’язання, тис. грн

136 629

138 980

-2 351

-1,69%

Покриття власним капіталом зобов’язань страховика, %

87,21%

62,71%

24,50 п.п.

-

Грошові кошти та їх еквіваленти, тис. грн

112 500

101 617

10 883

10,71%

Покриття грошовими коштами зобов’язань страховика, %

82,34%

73,12%

9,22 п.п.

-

Валові премії, всього, тис. грн

71 745

50 485

21 260

42,11%

Частина страхових премій, належна перестраховикам, тис. грн

1 752

1 613

139

8,62%

Співвідношення між преміями, що належать перестраховикам, та валовими преміями, %

2,44%

3,20%

-0,76 п.п.

-

Страхові виплати та відшкодування, тис. грн

13 139

21 742

-8 603

-39,57%

Співвідношення між виплатами та валовими преміями, %

18,31%

43,07%

-24,76 п.п.

-

Фінансовий результат від операційної діяльності, тис. грн

27 794

-2 753

30 547

-

Рентабельність продажів, %

38,74%

-5,45%

44,19 п.п.

-

Чистий прибуток (збиток), тис. грн

26 300

-3 471

29 771

-

Рентабельність власного капіталу, %

22,07%

-3,98%

26,05 п.п.

-

           Джерело: дані Компанії, розрахунки РА «Експерт-Рейтинг»

            1. За період з 31.03.2021р. по 31.03.2022р. власний капітал ПрАТ «СК «БРОКБІЗНЕС» збільшився на 36,70% до 119,15 млн грн, а його валові зобов'язання знизились на 1,69% і склали 136,63 млн грн. Різноспрямований рух даних показників призвів до зростання рівня покриття власним капіталом зобов'язань Страховика на 24,50 п.п. Таким чином, станом на початок другого кварталу 2022 року власний капітал покривав 87,21% зобов’язань ПрАТ «СК «БРОКБІЗНЕС», що свідчить про високий рівень забезпеченості Страховика власним капіталом.

 2. В аналізованому періоді обсяг грошових коштів та їх еквівалентів в ПрАТ «СК «БРОКБІЗНЕС» виріс на 10,71% і станом на 31.03.2022 р. склав 112,5 млн грн. В результаті рівень покриття грошовими коштами зобов’язань Страховика виріс на 9,22 п.п. і станом на початок другого кварталу 2022 року склав 82,34%, що свідчить про високий рівень забезпеченості ПрАТ «СК «БРОКБІЗНЕС» високоліквідними активами.

 3. Обсяг валових премій, зібраних ПрАТ «СК «БРОКБІЗНЕС» за перший квартал 2022 року, виріс порівняно з першим кварталом 2021 року на 42,11% до 71,75 млн грн. При цьому, частина страхових премій, належна перестраховикам, збільшилась на 8,62%, а їх частка в структурі валових премій Компанії знизилась на 0,76 п.п. і склала 2,44%. За перший квартал 2022 року обсяг страхових виплат та відшкодувань, здійснених ПрАТ «СК «БРОКБІЗНЕС», склав 13,14 млн грн, знизившись на 39,57% порівняно з аналогічним періодом 2021 року, що призвело до зменшення рівня виплат до 18,31%.

Агентство позитивно оцінює істотний приріст валових премій ПрАТ «СК «БРОКБІЗНЕС» в складних макроекономічних умовах діяльності, пов’язаних із військовою агресією РФ та введенням в Україні воєнного стану.

4. В аналізованому періоді ПрАТ «СК «БРОКБІЗНЕС» було отримано вагомі фінансові результати та продемонстровано високу ефективність діяльності. Зокрема, за підсумками першого кварталу 2022 року операційний прибуток Страховика склав 27,79 млн грн, а його чистий прибуток становив 26,3 млн грн, в той час як за підсумками першого кварталу 2021 року Компанія отримала чистий та операційний збитки.

 5. Агентство зазначає, що згідно із наданою ПрАТ «СК «БРОКБІЗНЕС» звітністю, станом на 31.03.2022 р. Страховик дотримувався встановлених законодавством критеріїв і нормативів платоспроможності та достатності капіталу, ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості операцій страховика.

Таким чином, проаналізувавши звітність ПрАТ «СК «БРОКБІЗНЕС» за перший квартал 2022 року, Агентство відзначає: високий рівень забезпеченості Компанії високоліквідними активами та власним капіталом, зростання обсягів бізнесу та вагомі фінансові результати. При цьому, Агентство зазначає, що поточний рівень рейтингу визначає ймовірність дефолту у разі роботи страховика за звичайних обставин та не враховує форс-мажорні обставини, а також дію інших обставин непереборної сили.

Аналітична служба РА «Експерт-Рейтинг» 

Оновлення рейтингу ПрАТ «СК «БРОКБІЗНЕС» (укр.) - 15.06.2022

Персональна сторінка компанії на сайті агентства

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com