Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено рейтинг АТ «ПРОСТО-страхування»


02/08/2021

2 серпня 2021 року Рейтингове агентство «Експерт-Рейтинг» прийняло рішення оновити рейтинг фінансової стійкості страховика Приватного акціонерного товариства «ПРОСТО-страхування» (код ЄДРПОУ 24745673) на рівні uaAA за національною шкалою. Страховик с рівнем рейтингу uaAA характеризується дуже високою фінансовою стійкістю порівняно з іншими українськими страховими компаніями. Оновлюючи рейтинг на даному рівні, Агентство ґрунтувалось на результатах аналізу діяльності Компанії за перше півріччя 2021 року.

Таблиця. Основні показники діяльності АТ «ПРОСТО-страхування» за перше півріччя 2021 року (тис. грн, п.п., %)

Показники

І півріччя 2021 року (30.06.2021)

І півріччя 2020 року (30.06.2020)

Зміна

Темп приросту, %

Активи всього, тис. грн.

498 305

428 820

69 485

16,20%

Власний капітал, тис. грн.

253 243

220 897

32 346

14,64%

Валові зобов’язання, тис. грн.

245 062

207 923

37 139

17,86%

Покриття власним капіталом зобов’язань страховика, %

103,34%

106,24%

-2,90 п.п.

-

Грошові кошти та їх еквіваленти, тис. грн.

131 845

247 206

-115 361

-46,67%

Покриття грошовими коштами зобов’язань страховика, %

53,80%

118,89%

-65,09 п.п.

-

Валові премії, всього, тис. грн.

148 788

131 477

17 311

13,17%

Частина страхових премій, належна перестраховикам, тис. грн.

8 946

8 377

569

6,79%

Співвідношення між преміями, що належать перестраховикам, та валовими преміями, %

6,01%

6,37%

-0,36 п.п.

-

Страхові виплати та відшкодування, тис. грн.

59 319

50 904

8 415

16,53%

Співвідношення між виплатами та валовими преміями, %

39,87%

38,72%

1,15 п.п.

-

Фінансовий результат від операційної діяльності, тис. грн.

7 242

-3 457

10 699

-309,49%

Рентабельність продажів, %

4,87%

-2,63%

7,50 п.п.

-

Чистий прибуток (збиток), тис. грн.

1 628

19 038

-17 410

-91,45%

Рентабельність власного капіталу, %

0,64%

8,62%

-7,98 п.п.

-

Джерело: дані Компанії, розрахунки РА «Експерт-Рейтинг»

1. Власний капітал АТ «ПРОСТО-страхування» за період з 30.06.2020 р. по 30.06.2021 р. виріс на 14,64% і склав 253,24 млн грн, а валові зобов'язання Страховика збільшились на 17,86% до 245,06 млн грн. Відповідний рух показників призвів до незначного зменшення рівня покриття зобов’язань Страховика власним капіталом, який склав 103,34%. Таким чином, не дивлячись на зниження даного показника, станом на кінець першого півріччя 2021 року АТ «ПРОСТО-страхування» було дуже добре забезпечене власним капіталом.

2. Сума грошових коштів та їх еквівалентів на рахунках АТ «ПРОСТО-страхування» впродовж аналізованого періоду зменшилась на 46,67% і станом на 30.06.2021 р. склала 131,85 млн грн. В результаті, показник покриття грошовими коштами зобов'язань Страховика знизився на 65,09 п.п. до 53,80%. Відповідний рівень даного показника свідчить про хороший рівень забезпечення Страховика високоліквідними активами. При цьому, Агентство зазначає, що станом на 30.06.2021 р. АТ «ПРОСТО-страхування» сформувало портфель депозитів в банках з високим рівнем кредитного рейтингу в обсязі 150,34 млн грн (дана сума відображалась в балансі як поточні фінансові інвестиції), що позитивно впливало на забезпеченість Страховика ліквідними активами, рівень якої можна охарактеризувати як дуже високий (грошові кошти та їх еквіваленти і банківські депозити станом на кінець першого півріччя 2021 року покривали 115,15% зобов’язань Компанії).

3. Обсяги бізнесу АТ «ПРОСТО-страхування» в аналізованому періоді виросли. Зокрема, валові премії Страховика за перше півріччя 2021 року склали 148,79 млн грн, що було на 13,17% більше ніж за перше півріччя 2020 року. Частина страхових премій, належна перестраховикам, виросла на 6,79%, а їх частка в структурі валових премій АТ «ПРОСТО-страхування» склала 6,01%. За перші два квартали 2021 року Страховик здійснив страхових виплат та відшкодувань на 59,32 млн грн, що на 16,53% більше, ніж за аналогічний період 2020 року, при цьому, рівень виплат в першому півріччі 2021 року виріс на 1,15 п.п. до 39,87%.

4. Діяльність АТ «ПРОСТО-страхування» в першому півріччі 2021 року була прибутковою: фінансовий результат від операційної діяльності склав 7,24 млн грн (порівняно зі збитком за аналогічний період 2020 року), а чистий прибуток становив 1,63 млн грн. Агентство позитивно оцінює зростання обсягів бізнесу та прибуткову діяльність Страховика.

5. Агентство зазначає, що згідно із наданою Страховиком звітністю, станом на 30.06.2021 р. АТ «ПРОСТО-страхування» дотримувалось встановлених законодавством обов’язкових критеріїв і нормативів платоспроможності та достатності капіталу, ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості операцій страховика.

            Таким чином, проаналізувавши результати роботи та звітність АТ «ПРОСТО-страхування» за перше півріччя 2021 року, Агентство відзначає: дуже високий рівень покриття власним капіталом зобов’язань, дуже високий рівень забезпеченості ліквідними активами, зростання обсягів бізнесу та прибуткову діяльність Страховика.

 Аналітична служба РА «Експерт-Рейтинг»

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com