Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено рейтинг АТ «ПРОСТО-страхування»


30/10/2020

30 жовтня 2020 року Рейтингове агентство «Експерт-Рейтинг» прийняло рішення оновити рейтинг фінансової стійкості страховика Приватного акціонерного товариства «ПРОСТО-страхування» (код ЄДРПОУ 24745673) на рівні uaAA за національною шкалою. Страховик с рівнем рейтингу uaAA характеризується дуже високою фінансовою стійкістю порівняно з іншими українськими страховими компаніями. Оновлюючи рейтинг на даному рівні, Агентство ґрунтувалось на результатах аналізу діяльності Компанії за дев’ять місяців 2020 року.

Таблиця. Основні показники діяльності АТ «ПРОСТО-страхування» за дев’ять місяців 2020 року (тис. грн., п.п., %)

Показники

9 місяців 2020 р. (30.09.2020)

9 місяців 2019 р. (30.09.2019)

Зміна

Темп приросту, %

Активи всього, тис. грн.

454 030

370 760

83 270

22,46%

Власний капітал, тис. грн.

243 064

187 756

55 308

29,46%

Валові зобов’язання, тис. грн.

210 966

183 004

27 962

15,28%

Покриття власним капіталом зобов’язань страховика, %

115,21%

102,60%

12,61 п.п.

-

Грошові кошти та їх еквіваленти, тис. грн.

272 478

214 291

58 187

27,15%

Покриття грошовими коштами зобов’язань страховика, %

129,16%

117,10%

12,06 п.п.

-

Валові премії, всього, тис. грн.

193 541

186 804

6 737

3,61%

Частина страхових премій, належна перестраховикам, тис. грн.

9 408

9 174

234

2,55%

Співвідношення між преміями, що належать перестраховикам, та валовими преміями, %

4,86%

4,91%

-0,05 п.п.

-

Страхові виплати та відшкодування, тис. грн.

70 764

85 443

-14 679

-17,18%

Співвідношення між виплатами та валовими преміями, %

36,56%

45,74%

-9,18 п.п.

-

Фінансовий результат від операційної діяльності, тис. грн.

8 607

13 596

-4 989

-36,69%

Рентабельність продажів, %

4,45%

7,28%

-2,83 п.п.

-

Чистий прибуток (збиток), тис. грн.

41 205

-7 957

49 162

-

Рентабельність власного капіталу, %

16,95%

-4,24%

21,19 п.п.

-

Джерело: дані Компанії, розрахунки РА «Експерт-Рейтинг»

1. Впродовж періоду з 30.09.2019 р. по 30.09.2020 р. активи АТ «ПРОСТО-страхування» виросли на 22,46% і склали 454,03 млн. грн. Власний капітал Страховика за цей же період виріс на 29,46% до 243,06 млн. грн., а його валові зобов'язання збільшились на 15,28% до 210,97 млн. грн. В результаті більших темпів приросту власного капіталу ніж зобов’язань, співвідношення між цими показниками виросло на 12,61 п.п. Таким чином, станом на кінець третього кварталу 2020 року покриття власним капіталом зобов’язань в АТ «ПРОСТО-страхування» становило 115,21%, що свідчило про дуже високу забезпеченість Страховика власним капіталом.

2. Сума грошових коштів та їх еквівалентів на рахунках АТ «ПРОСТО-страхування» впродовж періоду з 30.09.2019 р. по 30.09.2020 р. виросла на 27,15% до 272,48 млн. грн. Більш високі темпи приросту грошових коштів порівняно з валовими зобов’язаннями Компанії призвели до зростання показника покриття грошовими коштами зобов'язань Страховика на 12,06 п.п. до 129,16%. Таким чином, рівень забезпеченості АТ «ПРОСТО-страхування» високоліквідними активами станом на 30.09.2020 р. був дуже високим.

3. Обсяг валових премій, зібраних Страховиком за перші дев’ять місяців 2020 року, склав 193,54 млн. грн., що на 3,61% перевищило обсяг валових премій, зібраних за аналогічний період 2019 року. Частина страхових премій, належна перестраховикам, виросла на 2,55% і склала 9,41 млн. грн., а їх частка в структурі валових премій АТ «ПРОСТО-страхування» зменшилась на 0,05 п.п. до 4,86%. За три квартали 2020 року Страховик здійснив на 17,18% менше страхових виплат та відшкодувань, ніж за три квартали 2019 року, а рівень виплат в аналізованому періоді знизився на 9,18 п.п. до 36,56%.

4. Діяльність АТ «ПРОСТО-страхування» в аналізованому періоді 2020 року була прибутковою. Зокрема, прибуток від операційної діяльності Страховика за три квартали 2020 року склав 8,61 млн. грн., а його чистий прибуток становив 41,21 млн. грн., порівняно зі збитком за аналогічний період 2019 року в розмірі 7,96 млн. грн. Агентство позитивно оцінює прибуткову діяльність та значний розмір чистого прибутку, отриманого Страховиком.

5. Агентство зазначає, що згідно із наданою Страховиком звітністю, станом на 30.09.2020 р. АТ «ПРОСТО-страхування» дотримувалось встановлених законодавством обов’язкових критеріїв і нормативів платоспроможності та достатності капіталу, ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості операцій страховика.

Таким чином, проаналізувавши результати роботи та звітність АТ «ПРОСТО-страхування» за дев’ять місяців 2020 року, Агентство відзначає: дуже високий рівень покриття власним капіталом зобов’язань, дуже високий рівень забезпеченості високоліквідними активами та значний розмір чистого прибутку Страховика.

Аналітична служба РА «Експерт-Рейтинг»

Оновлення рейтингу СК «ПРОСТО-страхування» (укр.) - 30.10.2020

Персональна сторінка компанії на сайті агентства

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com