Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено рейтинг АТ «ПРОСТО-страхування»


28/07/2020

28 липня 2020 року Рейтингове агентство «Експерт-Рейтинг» прийняло рішення оновити рейтинг фінансової стійкості страховика Приватного акціонерного товариства «ПРОСТО-страхування» (код ЄДРПОУ 24745673) на рівні uaAA за національною шкалою. Страховик с рівнем рейтингу uaAA характеризується дуже високою фінансовою стійкістю порівняно з іншими українськими страховими компаніями. Оновлюючи рейтинг на даному рівні, Агентство ґрунтувалось на результатах аналізу діяльності Компанії за перше півріччя 2020 року.

Таблиця. Основні показники діяльності АТ «ПРОСТО-страхування» за І півріччя 2020 року (тис. грн., п.п., %)

Показники

І півріччя 2020 р. (30.06.2020)

І півріччя 2019 р. (30.06.2019)

Зміна

Темп приросту, %

Активи всього, тис. грн.

428 820

383 604

45 216

11,79%

Власний капітал, тис. грн.

220 897

190 446

30 451

15,99%

Валові зобов’язання, тис. грн.

207 923

193 158

14 765

7,64%

Покриття власним капіталом зобов’язань страховика, %

106,24%

98,60%

7,64 п.п.

-

Грошові кошти та їх еквіваленти, тис. грн.

247 206

218 106

29 100

13,34%

Покриття грошовими коштами зобов’язань страховика, %

118,89%

112,92%

5,97 п.п.

-

Валові премії, всього, тис. грн.

131 477

131 076

401

0,31%

Частина страхових премій, належна перестраховикам, тис. грн.

8 377

8 548

-171

-2,00%

Співвідношення між преміями, що належать перестраховикам, та валовими преміями, %

6,37%

6,52%

-0,15 п.п.

-

Страхові виплати та відшкодування, тис. грн.

50 904

62 189

-11 285

-18,15%

Співвідношення між виплатами та валовими преміями, %

38,72%

47,44%

-8,72 п.п.

-

Фінансовий результат від операційної діяльності, тис. грн.

-3 457

2 991

-6 448

-

Рентабельність продажів, %

-2,63%

2,28%

-4,91 п.п.

-

Чистий прибуток (збиток), тис. грн.

19 038

-5 267

24 305

-

Рентабельність власного капіталу, %

8,62%

-2,77%

11,39 п.п.

-

Джерело: дані Компанії, розрахунки РА «Експерт-Рейтинг»

1. За період з 30.06.2019 р. по 30.06.2020 р. активи АТ «ПРОСТО-страхування» збільшились на 11,79% і склали 428,82 млн. грн. Власний капітал Страховика продовж аналізованого періоду виріс на 15,99% до 220,9 млн. грн., а валові зобов'язання – на 7,64% до 207,92 млн. грн. В результаті, співвідношення між власним капіталом та зобов’язаннями страховика збільшилось на 7,64 п.п. до 106,24%, що свідчить про дуже високий рівень покриття власним капіталом зобов’язань АТ «ПРОСТО-страхування» станом на кінець другого кварталу 2020 року.

2. Грошові кошти та їх еквіваленти на рахунках АТ «ПРОСТО-страхування» за період з 30.06.2019 р. по 30.06.2020 р. збільшились на 13,34% до 247,21 млн. грн. Більші темпи приросту обсягу грошових коштів порівняно з валовими зобов’язаннями Компанії призвели до зростання показника покриття грошовими коштами зобов'язань Страховика на 5,97 п.п. до 118,89%. Таким чином, рівень забезпеченості АТ «ПРОСТО-страхування» високоліквідними активами станом на кінець першого півріччя 2020 року був дуже високим.

3. За перше півріччя 2020 року Страховик зібрав 131,48 млн. грн. валових премій, що на 0,31% перевищує обсяг валових премій, отриманих за аналогічний період 2019 року. При цьому, частина страхових премій, належна перестраховикам, зменшилась на 2,00% до 8,38 млн. грн., що склало 6,37% в структурі валових премій АТ «ПРОСТО-страхування». Страхові виплати та відшкодування, здійснені Компанією за перше півріччя 2020 року, зменшились на 18,15% порівняно з першим півріччям 2019 року і склали 50,9 млн. грн. Рівень виплат за підсумками двох кварталів 2020 року знизився до 38,72%.

4. В аналізованому періоді 2020 року АТ «ПРОСТО-страхування» отримало чистий прибуток в розмірі 19,04 млн. грн., порівняно зі збитком за перше півріччя 2019 року в сумі 5,27 млн. грн. За перші два квартали 2020 року Страховик отримав збиток від операційної діяльності в розмірі 3,46 млн. грн. Агентство позитивно оцінює значний розмір чистого прибутку, отриманого Страховиком.

Таким чином, проаналізувавши результати роботи та звітність АТ «ПРОСТО-страхування» за перше півріччя 2020 року, Агентство відзначає: дуже високий рівень покриття власним капіталом зобов’язань, дуже високий рівень забезпеченості високоліквідними активами та значний розмір чистого прибутку Страховика.

Аналітична служба РА «Експерт-Рейтинг»

Оновлення рейтингу СК «ПРОСТО-страхування» (укр.) - 28.07.2020

Персональна сторінка компанії на сайті агентства

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com