Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено рейтинг АТ «ПРОСТО-страхування»


05/05/2020

5 травня 2020 року Рейтингове агентство «Експерт-Рейтинг» прийняло рішення оновити рейтинг фінансової стійкості страховика Приватного акціонерного товариства «ПРОСТО-страхування» (код ЄДРПОУ 24745673) на рівні uaAA за національною шкалою. Страховик с рівнем рейтингу uaAA характеризується дуже високою фінансовою стійкістю порівняно з іншими українськими страховими компаніями. Оновлюючи рейтинг на даному рівні, Агентство ґрунтувалось на результатах аналізу діяльності Компанії за перший квартал 2020 року.

Таблиця. Основні показники діяльності АТ «ПРОСТО-страхування» за 1 квартал 2020 року (тис. грн., п.п., %)

Показники

1 квартал 2020 р. (31.03.2020)

1 квартал 2019 р. (31.03.2019)

Зміна

Темп приросту, %

Активи всього, тис. грн.

422 748

374 170

48 578

12,98%

Власний капітал, тис. грн.

222 666

191 907

30 759

16,03%

Валові зобов’язання, тис. грн.

200 082

182 263

17 819

9,78%

Покриття власним капіталом зобов’язань страховика, %

111,29%

105,29%

6,00 п.п.

-

Грошові кошти та їх еквіваленти, тис. грн.

252 993

223 536

29 457

13,18%

Покриття грошовими коштами зобов’язань страховика, %

126,44%

122,64%

3,80 п.п.

-

Валові премії, всього, тис. грн.

62 322

57 483

4 839

8,42%

Частина страхових премій, належна перестраховикам, тис. грн.

825

1 075

-250

-23,26%

Співвідношення між преміями, що належать перестраховикам, та валовими преміями, %

1,32%

1,87%

-0,55 п.п.

-

Страхові виплати та відшкодування, тис. грн.

29 853

35 520

-5 667

-15,95%

Співвідношення між виплатами та валовими преміями, %

47,90%

61,79%

-13,89 п.п.

-

Фінансовий результат від операційної діяльності, тис. грн.

-9 817

-2 228

-7 589

-

Рентабельність продажів, %

-15,75%

-3,88%

-11,87 п.п.

-

Чистий прибуток (збиток), тис. грн.

20 807

-3 806

24 613

-

Рентабельність власного капіталу, %

9,34%

-1,98%

11,32 п.п.

-

Джерело: дані Компанії, розрахунки РА «Експерт-Рейтинг»

1. За період з 31.03.2019 р. по 31.03.2020 р. активи АТ «ПРОСТО-страхування» виросли на 12,98% до 422,75 млн. грн. Власний капітал Страховика за цей же період показав приріст на 16,03% до 222,67 млн. грн., а валові зобов'язання збільшились на 9,78% до 200,08 млн. грн. Більші темпи приросту валового капіталу порівняно із валовими зобов’язаннями в аналізованому періоді призвели до зростання співвідношення між власним капіталом та зобов’язаннями страховика на 6,00 п.п. до 111,29%. Таким чином, станом на 31.03.2020 р. АТ «ПРОСТО-страхування» мало дуже високий рівень покриття власним капіталом зобов’язань.

2. Грошові коштів та їх еквіваленти на рахунках АТ «ПРОСТО-страхування» впродовж аналізованого періоду збільшились на 13,18% і станом на 31.03.2020 р. становили 252,99 млн. грн. За період з 31.03.2019 р. по 31.03.2020 р. показник покриття грошовими коштами зобов'язань Страховика виріс на 3,80 п.п. до 126,44%, що свідчить про дуже високий рівень забезпеченості АТ «ПРОСТО-страхування» високоліквідними активами.

3. За перший квартал 2020 року АТ «ПРОСТО-страхування» зібрало 62,32 млн. грн. валових премій, що на 8,42% більше, ніж за аналогічний період 2019 року. Частина страхових премій, належна перестраховикам, зменшилась на 23,26% до 0,83 млн. грн., що склало 1,32% в структурі валових премій Страховика. Страхові виплати та відшкодування, здійснені Компанією за перші три місяці 2020 року, склали 29,85 млн. грн., що на 15,95% менше ніж за той же період 2019 року. При цьому, рівень виплат, не зважаючи на зменшення, залишався на високому рівні і становив 47,90%.

4. Фінансовий результат від операційної діяльності Страховика за аналізований період 2020 року був від’ємним. Проте за підсумками діяльності за перший квартал 2020 року «ПРОСТО-страхування» отримало чистий прибуток в розмірі 20,81 млн. грн., порівняно зі збитком за перші три місяці 2019 року. Агентство позитивно оцінює повернення Компанії до прибуткової діяльності і значний розмір отриманого прибутку.

Таким чином, проаналізувавши результати роботи та звітність АТ «ПРОСТО-страхування» за перший квартал 2020 року, Агентство відзначає: дуже високий рівень покриття власним капіталом зобов’язань, дуже високий рівень забезпеченості високоліквідними активами, високий рівень виплат та значний розмір чистого прибутку Страховика.

 Аналітична служба РА «Експерт-Рейтинг»

Оновлення рейтингу СК «ПРОСТО-страхування» (укр.) - 05.05.2020

Персональна сторінка компанії на сайті агентства

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com