Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено рейтинг АТ «ПРОСТО-страхування»


24/03/2022

24 березня 2022 року Рейтингове агентство «Експерт-Рейтинг» прийняло рішення оновити рейтинг фінансової стійкості страховика Приватного акціонерного товариства «ПРОСТО-страхування» (код ЄДРПОУ 24745673) на рівні uaAA за національною шкалою. Страховик с рівнем рейтингу uaAA характеризується дуже високою фінансовою стійкістю порівняно з іншими українськими страховими компаніями. Оновлюючи рейтинг на даному рівні, Агентство ґрунтувалось на результатах аналізу діяльності Компанії за 2021 рік.

Таблиця. Основні показники діяльності АТ «ПРОСТО-страхування» за 2021 рік (тис. грн, п.п., %)

Показники

2021 рік (31.12.2021 )

2020 рік (31.12.2020)

Зміна

Темп приросту, %

Активи всього, тис. грн.

498 494

466 467

32 027

6,87%

Власний капітал, тис. грн.

264 515

251 615

12 900

5,13%

Валові зобов’язання, тис. грн.

233 979

214 852

19 127

8,90%

Покриття власним капіталом зобов’язань страховика, %

113,05%

117,11%

-4,06 п.п.

-

Грошові кошти та їх еквіваленти, тис. грн.

112 185

33 185

79 000

238,06%

Покриття грошовими коштами зобов’язань страховика, %

47,95%

15,45%

32,50 п.п.

-

Валові премії, всього, тис. грн.

286 638

258 476

28 162

10,90%

Частина страхових премій, належна перестраховикам, тис. грн.

10 563

10 496

67

0,64%

Співвідношення між преміями, що належать перестраховикам, та валовими преміями, %

3,69%

4,06%

-0,37 п.п.

-

Страхові виплати та відшкодування, тис. грн.

122 963

95 700

27 263

28,49%

Співвідношення між виплатами та валовими преміями, %

42,90%

37,02%

5,88 п.п.

-

Фінансовий результат від операційної діяльності, тис. грн.

14 554

9 973

4 581

45,93%

Рентабельність продажів, %

5,08%

3,86%

1,22 п.п.

-

Чистий прибуток (збиток), тис. грн.

11 238

44 995

-33 757

-75,02%

Рентабельність власного капіталу, %

4,25%

17,88%

-13,63 п.п.

-

      Джерело: дані Компанії, розрахунки РА «Експерт-Рейтинг»

1. Впродовж 2021 року власний капітал АТ «ПРОСТО-страхування» виріс на 5,13% до 264,52 млн грн, а валові зобов'язання Страховика збільшились на 8,90% до 233,98 млн грн. Більші темпи приросту зобов’язань в аналізованому періоді призвели до зменшення на 4,06 п.п. рівня покриття зобов’язань власним капіталом: до 113,05%. Отже, не дивлячись на зниження, станом на початок 2022 року АТ «ПРОСТО-страхування» було дуже добре забезпечене власним капіталом, що підтверджує високе значення відповідного показника.

2. Впродовж періоду з 31.12.2020 р. по 31.12.2021 р. грошові кошти та їх еквіваленти на рахунках АТ «ПРОСТО-страхування» збільшились в 3,38 рази до 112,19 млн грн. В результаті, рівень покриття грошовими коштами зобов'язань Страховика виріс на 32,50 п.п. до 47,95%, що свідчить про високий рівень забезпечення Страховика високоліквідними активами. При цьому, Агентство зазначає, що станом на 31.12.2021 р. АТ «ПРОСТО-страхування» сформувало портфель депозитів в банках з високим рівнем кредитного рейтингу в обсязі 186,81 млн грн (дана сума відображалась в балансі як поточні фінансові інвестиції), що позитивно впливало на забезпеченість Страховика ліквідними активами. Таким чином, станом на початок 2022 року АТ «ПРОСТО-страхування» було дуже добре забезпечене ліквідними активами: грошові кошти та їх еквіваленти і банківські депозити покривали 127,78% зобов’язань Компанії.

3. Обсяги валових премій, отриманих АТ «ПРОСТО-страхування» за 2021 рік, виросли порівняно з 2020 роком на 10,90% до 286,64 млн грн. При цьому, частина страхових премій, належна перестраховикам, збільшилась на 0,64%, а їх частка в структурі валових премій АТ «ПРОСТО-страхування» склала 3,69%. Обсяги страхових виплат та відшкодувань, які були здійснені Страховиком за 2021 рік, склали 122,96 млн грн, що на 28,49% більше ніж за 2020 рік. Рівень виплат за підсумками 2021 року виріс до 42,90%, що на 5,88 п.п. більше ніж за 2020 рік.

4. Діяльність АТ «ПРОСТО-страхування» в аналізованому періоді була прибутковою. Зокрема, фінансовий результат від операційної діяльності за 2021 рік склав 14,55 млн грн, що на 45,93% перевищило показник за 2020 рік. Чистий прибуток Страховика за 2021 рік склав 11,24 млн грн (порівняно з чистим прибутком в обсязі 44,995 млн грн за підсумками 2020 року). Агентство позитивно оцінює зростання обсягів бізнесу та прибуткову діяльність Страховика в 2021 році.

5. Агентство зазначає, що згідно із наданою Страховиком звітністю, станом на 31.12.2021 р. АТ «ПРОСТО-страхування» дотримувалось встановлених законодавством обов’язкових критеріїв і нормативів платоспроможності та достатності капіталу, ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості операцій страховика.

           Таким чином, проаналізувавши результати роботи та звітність АТ «ПРОСТО-страхування» за 2021 рік, Агентство відмічає: дуже високий рівень покриття власним капіталом зобов’язань, дуже високий рівень забезпеченості високоліквідними та ліквідними активами, зростання обсягів бізнесу та прибуткову діяльність Страховика. При цьому, Агентство зазначає, що поточний рівень рейтингу визначає ймовірність дефолту у разі роботи страховика за звичайних обставин та не враховує форс-мажорні обставини, а також дію інших обставин непереборної сили.

 Аналітична служба РА «Експерт-Рейтинг»

Оновлення рейтингу СК «ПРОСТО-страхування» (укр.) - 24.03.2022

Персональна сторінка компанії на сайті агентства

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com