Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено рейтинг ПрАТ «Страхова компанія «Перша»


29/12/2022

29 грудня 2022 року Рейтингове агентство «Експерт-Рейтинг» прийняло рішення про оновлення рейтингу фінансової стійкості страховика Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Перша» (код ЄДРПОУ 31681672) на рівні uaAA за національною шкалою. При оновленні рейтингу Агентство керувалося висновками, зробленими в результаті аналізу діяльності Компанії за дев’ять місяців 2022 року.

Таблиця. Основні показники діяльності ПрАТ «СК «Перша» за дев’ять місяців 2022 року (тис. грн, п.п., % )

Показники

9 місяців

2022 року (30.09.2022)

9 місяців 2021 року (30.09.2021)

Зміна

Темп приросту, %

Активи всього, тис. грн

864 673

815 970

48 703

5,97%

Власний капітал, тис. грн

155 562

144 018

11 544

8,02%

Валові зобов’язання, тис. грн

709 111

671 952

37 159

5,53%

Покриття власним капіталом зобов’язань страховика, %

21,94%

21,43%

0,51 п.п.

Грошові кошти та їх еквіваленти, тис. грн

369 280

313 866

55 414

17,66%

Покриття грошовими коштами зобов’язань страховика, %

52,08%

46,71%

5,37 п.п.

Валові премії, всього, тис. грн

405 960

434 368

-28 408

-6,54%

Частина страхових премій, належна перестраховикам, тис. грн

64 503

101 284

-36 781

-36,31%

Співвідношення між преміями, що належать перестраховикам, та валовими преміями, %

15,89%

23,32%

-7,43 п.п.

Страхові виплати та відшкодування, тис. грн

164 032

172 708

-8 676

-5,02%

Співвідношення між виплатами та валовими преміями, %

40,41%

39,76%

0,65 п.п.

Фінансовий результат від операційної діяльності, тис. грн

-3 973

10 016

-13 989

-

Рентабельність продажів, %

-0,98%

2,31%

-3,29 п.п.

Чистий прибуток (збиток), тис. грн

4 604

15 008

-10 404

-69,32%

Рентабельність власного капіталу, %

2,96%

10,42%

-7,46 п.п.

Джерело: дані Компанії, розрахунки РА «Експерт-Рейтинг»

1. Власний капітал СК «Перша» за період з 30.09.2021 р. по 30.09.2022 р. виріс на 8,02% і склав 155,56 млн грн, а її валові зобов'язання збільшились на 5,53% до 709,11 млн грн. Зростання власного капіталу Страховика відбулось за рахунок збільшення в його структурі обсягу нерозподіленого прибутку, частка якого в аналізованому періоді виросла на 9,20 п.п. і станом на 30.09.2022 р. склала 9,27%. Більші темпи приросту власного капіталу порівняно із зобов’язаннями Страховика призвели до зростання рівня покриття власним капіталом зобов'язань СК «Перша» на 0,51 п.п. до 21,94%.

2. Обсяг грошових коштів та їх еквівалентів на рахунках СК «Перша» станом на 30.09.2022 р. порівняно з 30.09.2021 р. збільшився на 17,66% до 369,28 млн грн, а рівень покриття грошовими коштами зобов'язань Страховика в аналізованому періоді виріс на 5,37 п.п. і станом на початок четвертого кварталу 2022 року склав 52,08%. Також станом на 30.09.2022 р. СК «Перша» сформувала поточні фінансові інвестиції, які складались з ОВДП, в обсязі 10,336 млн грн. Отже, станом на 30.09.2022 СК «Перша» була добре забезпечена високоліквідними активами.

3. За дев’ять місяців 2022 року СК «Перша» зібрала 405,96 млн грн валових премій, що на 6,54% менше ніж за аналогічний період 2021 року. Агентство зазначає, що зменшення валових премій Страховика в аналізованому періоді значною мірою пов’язане із загальним спадом ділової активності в країні внаслідок нападу росії та введення в Україні воєнного стану. При цьому, частина страхових премій, належна перестраховикам, зменшилась на 36,31%, а їх частка в структурі валових премій Компанії знизилась на 7,43 п.п. до 15,89%. За перші три квартали 2022 року СК «Перша» здійснила на 5,02% менше страхових виплат і відшкодувань, ніж за аналогічний період 2021 року, проте, враховуючи більші темпи зниження валових премій, рівень виплат виріс на 0,65 п.п. до 40,41%, що є високим показником для non-life компаній в Україні.

4. За підсумками дев’яти місяців 2022 року чистий прибуток СК «Перша» склав 4,6 млн грн, що на 69,32% менше ніж за аналогічний період 2021 року. В той же час, за дев’ять місяців 2022 року Страховик отримав операційний збиток в сумі 3,97 млн грн, порівняно з операційним прибутком за дев’ять місяців 2021 року в розмірі 10,02 млн грн.

5. Агентство зазначає, що згідно із наданою СК «Перша» звітністю, станом на 30.09.2022 р. Страховик дотримувався встановлених законодавством критеріїв і нормативів платоспроможності та достатності капіталу, ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості операцій страховика.

Таким чином, проаналізувавши діяльність ПрАТ «СК «Перша» за дев’ять місяців 2022 року, Агентство відзначає: хороший рівень забезпечення високоліквідними активами, високий рівень виплат та прибуткову діяльність Страховика.

При цьому, Агентство зазначає, що поточний рівень рейтингу визначає ймовірність дефолту у разі роботи страховика за звичайних обставин та не враховує форс-мажорні обставини, а також дію інших обставин непереборної сили. 

Аналітична служба РА «Експерт-Рейтинг»

Оновлення рейтингу ПрАТ "СК "Перша" - 29.12.2022

Персональна сторінка компанії на сайті Агентства

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com