Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлений рейтинг ПрАТ «СК «КРОНА»


21/05/2021

21 травня 2021 року на засіданні рейтингового комітету РА «Експерт-Рейтинг» було прийняте рішення оновити рейтинг фінансової стійкості страховика Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «КРОНА» (ЄДРПОУ 30726778) за національною шкалою на рівні uaAА-. Оновлюючи рейтинг на даному рівні, Агентство ґрунтувалося на результатах аналізу діяльності Компанії за перший квартал 2021 року.

 Таблиця. Основні показники діяльності ПрАТ «СК «КРОНА» за перший квартал 2021 року (тис. грн., п.п., %)

Показники

І квартал 2021 року (31.03.2021)

І квартал 2020 року (31.03.2020)

Зміна

Темп приросту, %

Активи всього, тис. грн.

90 772

69 817

20 955

30,01%

Власний капітал, тис. грн.

55 218

42 645

12 573

29,48%

Валові зобов’язання, тис. грн.

35 554

27 172

8 382

30,85%

Покриття власним капіталом зобов’язань страховика, %

155,31%

156,94%

-1,63 п.п.

-

Грошові кошти та їх еквіваленти, тис. грн.

21 567

18 289

3 278

17,92%

Покриття грошовими коштами зобов’язань страховика, %

60,66%

67,31%

-6,65 п.п.

-

Поточні фінансові інвестиції, тис. грн.

6 791

1 877

4 914

261,80%

Валові премії, всього, тис. грн.

35 779

28 331

7 448

26,29%

Частина страхових премій, належна перестраховикам, тис. грн.

11 454

10 713

741

6,92%

Співвідношення між преміями, що належать перестраховикам, та валовими преміями, %

32,01%

37,81%

-5,80 п.п.

-

Страхові виплати та відшкодування, тис. грн.

9 726

8 422

1 304

15,48%

Співвідношення між виплатами та валовими преміями, %

27,18%

29,73%

-2,55 п.п.

-

Фінансовий результат від операційної діяльності, тис. грн.

2 093

-487

2 580

-

Рентабельність продажів, %

5,85%

-1,72%

7,57 п.п.

-

Чистий прибуток (збиток), тис. грн.

1 111

-832

1 943

-

Рентабельність власного капіталу, %

2,01%

-1,95%

3,96 п.п.

-

          Джерело: дані Компанії, розрахунки РА «Експерт-Рейтинг»

1. Впродовж періоду з 31.03.2020р. по 31.03.2021р. власний капітал ПрАТ «СК «КРОНА» виріс на 29,48% до 55,22 млн. грн., а його валові зобов'язання збільшились на 30,85% до 35,55 млн. грн. В результаті дещо більших темпів приросту валових зобов’язань порівняно з власним капіталом відбулось зменшення рівня покриття власним капіталом зобов'язань Страховика на 1,63 п.п. до 155,31%. Отже, станом на кінець першого кварталу 2021 року ПрАТ «СК «КРОНА» було дуже добре забезпечене власним капіталом.

2. За період з 31.03.2020 р. по 31.03.2021 р. обсяг грошових коштів та їх еквівалентів в ПрАТ «СК «КРОНА» виріс на 17,92% до 21,57 млн. грн. Станом на 31.03.2021 року покриття грошовими коштами зобов’язань ПрАТ «СК «КРОНА» склало 60,66%, що свідчить про хороший рівень забезпеченості Страховика високоліквідними активами. Також Агентство зазначає, що станом на 31.03.2021 р. ПрАТ «СК «КРОНА» було сформовано поточні фінансові інвестиції в сумі 6,79 млн. грн., які складались з депозитів в банках з інвестиційним рівнем кредитного рейтингу (27,64% портфеля інвестицій) та з ОВДП (72,36% портфеля), що позитивно впливало на забезпеченість Компанії ліквідними активами.

3. В першому кварталі 2021 року Страховик продовжив нарощувати обсяги бізнесу. Зокрема, за перші три місяці 2021 року ПрАТ «СК «КРОНА» було зібрано 35,78 млн. грн. валових премій, що на 26,29% перевищило показник за аналогічний період 2020 року. При цьому, частина страхових премій, належна перестраховикам, виросла на 6,92%, а їх частка у структурі валових премій Компанії зменшилась на 5,80 п.п. до 32,01%. За перший квартал 2021 року ПрАТ «СК «КРОНА» здійснила на 15,48% більше страхових виплат і відшкодувань, ніж за перший квартал 2020 року, а рівень виплат склав 27,18%.

4. Діяльність ПрАТ «СК «КРОНА» в першому кварталі 2021 року була прибутковою. Зокрема, прибуток від операційної діяльності Страховика склав 2,09 млн. грн., а чистий прибуток становив 1,11 млн. грн., в той час як за перший квартал 2020 року Страховик отримав операційний та чистий збитки. Агентство позитивно оцінює повернення Компанії до прибуткової діяльності в умовах дії обмежень, викликаних COVID 19.

5. Агентство зазначає, що згідно із наданою Страховиком інформацією, станом на 31.03.2021 р. ПрАТ «СК «КРОНА» було дотримано встановлених законодавством критеріїв і нормативів платоспроможності та достатності капіталу, ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості операцій страховика.

Таким чином, проаналізувавши звітність та результати діяльності ПрАТ «СК «КРОНА» за перший квартал 2021 року, Агентство відзначає: дуже високий запас капіталу, високий рівень забезпеченості ліквідними активами, зростання обсягів бізнесу та прибуткову діяльність Страховика.

Аналітична служба РА «Експерт-Рейтинг»

Оновлення рейтингу ПрАТ СК «КРОНА» - 21.05.2021

Персональна сторінка ПрАТ СК "КРОНА" на сайті агентства

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com