Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено рейтинг АТ СК «БУСІН»


02/06/2021

2 червня 2021 року на засіданні рейтингового комітету РА «Експерт-Рейтинг» було прийнято рішення оновити рейтинг фінансової стійкості страховика Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «БУСІН» (код ЄДРПОУ 19492371) на рівні uaAA за національною шкалою. Страховик з рейтингом uaAA характеризується дуже високим рівнем фінансової стійкості порівняно з іншими українськими страховиками. Приймаючи рішення про оновлення рейтингу страховика на даному рівні, Агентство керувалося результатами аналізу діяльності Компанії за перший квартал 2021 року.

Таблиця. Основні показники діяльності АТ СК «БУСІН» за перший квартал 2021 року (тис. грн., п.п., %)

Показники

І квартал 2021 року (31.03.2021)

І квартал 2020 року (31.03.2020)

Зміна

Темп приросту, %

Активи всього, тис. грн.

407 833

2 693 624

-2 285 791

-84,86%

Власний капітал, тис. грн.

139 773

130 770

9 003

6,88%

Валові зобов’язання, тис. грн.

268 060

2 562 854

-2 294 794

-89,54%

Покриття власним капіталом зобов’язань страховика, %

52,14%

5,10%

47,04 п.п.

-

Грошові кошти та їх еквіваленти, тис. грн.

148 820

115 980

32 840

28,32%

Покриття грошовими коштами зобов’язань страховика, %

55,52%

4,53%

50,99 п.п.

-

Валові премії, всього, тис. грн.

39 666

918

38 748

4220,92%

Частина страхових премій, належна перестраховикам, тис. грн.

38 201

8 200

30 001

365,87%

Співвідношення між преміями, що належать перестраховикам, та валовими преміями, %

96,31%

893,25%

-796,94 п.п.

-

Страхові виплати та відшкодування, тис. грн.

1 252

2 117

-865

-40,86%

Співвідношення між виплатами та валовими преміями, %

3,16%

230,61%

-227,45 п.п.

-

Фінансовий результат від операційної діяльності, тис. грн.

3 044

8 863

-5 819

-65,65%

Рентабельність продажів, %

7,67%

965,47%

-957,80 п.п.

-

Чистий прибуток (збиток), тис. грн.

320

27 031

-26 711

-98,82%

Рентабельність власного капіталу, %

0,23%

20,67%

-20,44 п.п.

-

Джерело: дані Компанії, розрахунки РА «Експерт-Рейтинг»

 

1. Впродовж періоду з 31.03.2020р. по 31.03.2021р. власний капітал АТ СК «БУСІН» виріс на 6,88% до 139,77 млн. грн., а його валові зобов'язання скоротились на 89,54% до 268,06 млн. грн. Істотне зменшення обсягу зобов’язань АТ СК «БУСІН» на фоні зростання його власного капіталу призвели до значного росту рівня покриття власним капіталом зобов’язань страховика. Зокрема, даний показник впродовж аналізованого періоду виріс на 47,04 п.п. і станом на початок другого кварталу 2021 року склав 52,14%, що свідчить про хороший рівень забезпечення АТ СК «БУСІН» власним капіталом.

2. Обсяг грошових коштів та їх еквівалентів в АТ СК «БУСІН» за період з 31.03.2020р. по 31.03.2021р. виріс на 28,32% до 148,82 млн. грн. Отже, враховуючи істотне скорочення обсягу зобов’язань Страховика, показник покриття грошовими коштами зобов'язань Компанії виріс на 50,99 п.п. до 55,52%, що свідчить про хороший рівень забезпеченості АТ СК «БУСІН» високоліквідними активами.

3. За перший квартал 2021 року АТ СК «БУСІН» було отримано 39,67 млн. грн. валових премій, що на 38,75 млн. грн. перевищило їх обсяг за перший квартал 2020 року. Суттєві коливання обсягів бізнесу Страховика пов’язані зі специфікою його діяльності: АТ СК «БУСІН» спеціалізується на страхуванні великих ризиків, зокрема в сегменті авіації. Так, за перший квартал 2021 року надходження валових премій від обов’язкового страхування цивільної авіації виросли до 13,68 млн. грн., в той час як за перший квартал 2020 року сукупні валові премії, отримані Страховиком, склали всього 0,92 млн. грн. Крім того, в першому кварталі 2021 року АТ СК «БУСІН» було істотно збільшено надходження валових премій від добровільних видів страхування, зокрема: страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ (обсяг премій склав 10,7 млн. грн.), а також страхування відповідальності перед третіми особами (10,61 млн. грн). Агентство позитивно оцінює істотне зростання обсягів бізнесу Страховика.

4. Діяльність АТ СК «БУСІН» в аналізованому періоді була прибутковою. Так, за перші три місяці 2021 року фінансовий результат від операційної діяльності Страховика склав 3,04 млн. грн., а чистий прибуток становив 0,32 млн. грн. Не дивлячись на зменшення фінансових результатів в першому кварталі 2021 року порівняно з аналогічним періодом 2020 року, Агентство позитивно оцінює прибуткову діяльність АТ СК «БУСІН» в умовах дії карантинних обмежень.

5. Агентство зазначає, що згідно із наданою АТ СК «БУСІН» звітністю, станом на 31.03.2021 р. Страховик дотримувався встановлених законодавством критеріїв і нормативів платоспроможності та достатності капіталу, ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості операцій страховика.

Таким чином, аналіз результатів діяльності АТ СК «БУСІН» за перший квартал 2021 року показав: хороший рівень покриття зобов’язань власним капіталом і високоліквідними активами, істотне зростання обсягів бізнесу та прибуткову діяльність Страховика.

Аналітична служба РА «Експерт-Рейтинг»

Оновлення рейтингу АТ СК «БУСІН» (укр.) — 02.06.2021

Оновлення рейтингу АТ СК «БУСІН» (engl.) — 02.06.2021

Персональна сторінка компанії

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com