Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено рейтинг АТ СК «БУСІН»


02/04/2020

2 каітня 2020 року на засіданні рейтингового комітету РА «Експерт-Рейтинг» було прийнято рішення оновити рейтинг фінансової стійкості страховика Приватного акціонерного товариства «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «БУСІН» (код ЄДРПОУ 19492371) на рівні uaAA за національною шкалою. Страховик з рейтингом uaAA характеризується дуже високим рівнем фінансової стійкості порівняно з іншими українськими страховиками. Приймаючи рішення про оновлення рейтингу страховика на даному рівні, Агентство керувалося результатами аналізу діяльності Компанії за 2019 рік.

Таблиця. Основні показники діяльності АТ СК «БУСІН» за 2019 рік (тис. грн., п.п., %)

Показники

2019 рік (31.12.2019)

2018 рік (31.12.2018)

Зміна

Темп приросту, %

Активи всього, тис. грн.

311 242

292 364

18 878

6,46%

Власний капітал, тис. грн.

113 864

108 347

5 517

5,09%

Валові зобов’язання, тис. грн.

197 378

184 017

13 361

7,26%

Покриття власним капіталом зобов’язань страховика, %

57,69%

58,88%

-1,19 п.п.

-

Грошові кошти та їх еквіваленти, тис. грн.

94 383

88 301

6 082

6,89%

Покриття грошовими коштами зобов’язань страховика, %

47,82%

47,99%

-0,17 п.п.

-

Валові премії, всього, тис. грн.

178 100

184 705

-6 605

-3,58%

Частина страхових премій, належна перестраховикам, тис. грн.

99 419

110 038

-10 619

-9,65%

Співвідношення між преміями, що належать перестраховикам, та валовими преміями, %

55,82%

59,57%

-3,75 п.п.

-

Страхові виплати та відшкодування, тис. грн.

7 043

73 925

-66 882

-90,47%

Співвідношення між виплатами та валовими преміями, %

3,95%

40,02%

-36,07 п.п.

-

Фінансовий результат від операційної діяльності, тис. грн.

32 650

26 236

6 414

24,45%

Рентабельність продажів, %

18,33%

14,20%

4,13 п.п.

-

Чистий прибуток (збиток), тис. грн.

17 001

16 628

373

2,24%

Рентабельність власного капіталу, %

14,93%

15,35%

-0,42 п.п.

-

Джерело: дані Компанії, розрахунки РА «Експерт-Рейтинг»

1. За період з 31.12.2018 р. по 31.12.2019 р. активи АТ СК «БУСІН» виросли на 6,46% до 311,24 млн. грн. Власний капітал Компанії за цей же період збільшився на 5,09% до 113,86 млн. грн., а валові зобов'язання – на 7,26% до 197,38 млн. грн. Такі темпи зростання показників власного капіталу та зобов'язань Страховика призвели до незначної корекції рівня забезпеченості власним капіталом, який зменшився на 1,19 п.п. до 57,69%. Таким чином, АТ СК «БУСІН» станом на кінець 2019 року мало хороший показник покриття власним капіталом своїх зобов’язань.

2. Обсяг грошових коштів та їх еквівалентів в АТ СК «БУСІН» впродовж аналізованого періоду виріс на 6,89% і станом на  31.12.2019 р. склав 94,38 млн. грн. Показник покриття грошовими коштами зобов'язань Компанії за період з 31.12.2018 р. по 31.12.2019 р. зменшився на 0,17 п.п. до 47,82%, що свідчить про хороший рівень забезпеченості Страховика ліквідними активами.

3. Обсяг валових премій, отриманих АТ СК «БУСІН» за 12 місяців 2019 року, склав 178,1 млн. грн., що на 3,58% менше, ніж за аналогічний період 2018 року. Частина страхових премій, належна перестраховикам, зменшилась на 9,65% до 99,42 млн. грн., що склало 55,82% від обсягу валових премій, отриманих Страховиком. Обсяги страхових виплат і відшкодувань, здійснених Компанією за 2019 рік, зменшились на 90,47% порівняно з обсягом страхових виплат і відшкодувань за попередній рік, і склали 7,04 млн. грн. Агентство зазначає, що значні коливання обсягів валових премій і виплат в АТ СК «БУСІН» пов'язані зі спеціалізацією Компанії на страхуванні великих ризиків, зокрема в сегменті авіації. Так, ключовими видами страхування в АТ СК «БУСІН» за підсумками діяльності в 2019 році були: обов’язкове авіаційне страхування цивільної авіації, добровільне страхування повітряного транспорту і страхування відповідальності власників повітряного транспорту.

4. Діяльність АТ СК «БУСІН» в аналізованому періоді була прибутковою. Так, за підсумками діяльності в 2019 році Страховик отримав прибуток від операційної діяльності в розмірі 32,65 млн. грн., що на 24,45% перевищило даний показник за 2018 рік. Чистий прибуток Страховика за 12 місяців 2019 року збільшився порівняно з чистим прибутком за аналогічний період 2018 року на 2,24% до 17 млн. грн. Високі значення показників чистого та операційного прибутку АТ СК «БУСІН» забезпечили хороші показники рентабельності Страховика.

Таким чином, аналіз результатів діяльності АТ СК «БУСІН» за 2019 рік показав: хороший рівень забезпеченості Страховика власним капіталом та ліквідними активами, а також високі показники чистого та операційного прибутку Компанії.

 Аналітична служба РА «Експерт-Рейтинг»

Оновлення рейтингу АТ СК «БУСІН» (укр.) — 02.04.2020

Оновлення рейтингу АТ СК «БУСІН» (engl.) — 02.04.2020

Персональна сторінка компанії

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com