Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено рейтинг ПрАТ «Страхова компанія «ІнтерЕкспрес»


14/11/2019

14 листопада 2019 року Рейтингове агентство «Експерт-Рейтинг» прийняло рішення оновити рейтинг фінансової стійкості страховика ПрАТ «Страхова компанія «ІнтерЕкспрес» (код ЄДРПОУ 33097568) на рівні uaAА за національною шкалою. Страховик з рейтингом uaAA характеризується дуже високою фінансовою стійкістю порівняно з іншими українськими страховиками. Оновлюючи рейтинг на даному рівні, Агентство ґрунтувалося на результатах аналізу діяльності Компанії за дев’ять місяців 2019 року.

Таблиця. Основні показники діяльності ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» за дев’ять місяців 2019 року (тис. грн., п.п., %)

Показники

9 місяців

 2019 р. (30.09.2019)

9 місяців

 2018 р. (30.09.2018)

Зміна

Темп приросту, %

Активи всього, тис. грн.

48 436

29 985

18 451

61,53%

Власний капітал, тис. грн.

37 412

22 601

14 811

65,53%

Валові зобов’язання, тис. грн.

11 024

7 384

3 640

49,30%

Покриття власним капіталом зобов’язань страховика, %

339,37%

306,08%

33,29 п.п.

-

Грошові кошти та їх еквіваленти, тис. грн.

3 305

6 035

-2 730

-45,24%

Покриття грошовими коштами зобов’язань страховика, %

29,98%

81,73%

-51,75 п.п.

-

Валові премії, всього, тис. грн.

49 849

32 277

17 572

54,44%

Частина страхових премій, належна перестраховикам, тис. грн.

11 601

6 282

5 319

84,67%

Співвідношення між преміями, що належать перестраховикам, та валовими преміями, %

23,27%

19,46%

3,81 п.п.

-

Страхові виплати та відшкодування, тис. грн.

22 622

16 125

6 497

40,29%

Співвідношення між виплатами та валовими преміями, %

45,38%

49,96%

-4,58 п.п.

-

Фінансовий результат від операційної діяльності, тис. грн.

2 541

855

1 686

197,19%

Рентабельність продажів, %

5,10%

2,65%

2,45 п.п.

-

Чистий прибуток (збиток), тис. грн.

1 769

1 043

726

69,61%

Рентабельність власного капіталу, %

4,73%

4,61%

0,12 п.п.

-

Джерело: дані Компанії, розрахунки РА «Експерт-Рейтинг»

1. За період з 30.09.2018 р. по 30.09.2019 р. власний капітал СК «ІнтерЕкспрес» збільшився на 65,53% до 37,42 млн. грн., а валові зобов'язання виросли на 49,3% до 11,02 млн. грн. Наслідком більших темпів приросту обсягів власного капіталу порівняно з обсягом зобов'язань Страховика стало збільшення в аналізованому періоді його капіталізації на 33,29 п.п. до 339,37%. Таким чином, станом на 30.09.2019 р. покриття власним капіталом зобов'язань страховика в СК «ІнтерЕкспрес» знаходилось на дуже високому рівні. Активи Компанії в аналізованому періоді продовжили планомірне зростання, збільшившись порівняно з 30.09.2018 р. на 61,53%.

2. Обсяг грошових коштів та їх еквівалентів в СК «ІнтерЕкспрес» станом на кінець третього кварталу 2019 року становив 3,31 млн. грн., зменшившись порівняно з 30.09.2018 р. на 45,24%. В результаті, покриття грошовими коштами зобов’язань страховика впродовж аналізованого періоду знизилось на 51,75 п.п. до 29,98%.

3. Ділова активність СК «ІнтерЕкспрес» в аналізованому періоді виросла. Зокрема, за три квартали 2019 року Страховик зібрав в 1,54 рази більше валових премій, ніж за той же період 2018 року. При цьому, частина страхових премій, належна перестраховикам, виросла на 84,67% і склала 23,27% в структурі валових премій. Обсяги страхових виплат та відшкодувань, здійснених Страховиком за дев’ять місяців 2019 року, збільшились порівняно з аналогічним періодом 2018 року на 40,29%, а рівень виплат склав 45,38%.

4. Зростання обсягів бізнесу Страховика в аналізованому періоді призвело до покращення його фінансових результатів. Так, операційний прибуток СК «ІнтерЕкспрес» виріс в 2,97 рази до 2,54 млн. грн., а чистий прибуток показав приріст на 69,61% до 1,77 млн. грн. Агентство позитивно оцінює прибуткову діяльність Компанії та зростання обсягів прибутку.

Таким чином, проаналізувавши звітність СК «ІнтерЕкспрес» за дев’ять місяців 2019 року, Агентство відзначає: дуже високий запас капіталу, зростання ділової активності та приріст показників прибутку Компанії, на фоні зниження її ліквідності.

Аналітична служба РА «Експерт-Рейтинг»

Оновлення рейтингу ПрАТ СК ІнтерЕкспрес» (укр.) - 14.11.2019

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com