Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено рейтинг АТ "СІТІБАНК"


24/12/2020

24 грудня 2020 року рейтинговий комітет РА «Експерт-Рейтинг» прийняв рішення про оновлення кредитного рейтингу АТ "СІТІБАНК" (код ЄДРПОУ 21685485) на рівні uaAAА за національною шкалою. Банк або окремий борговий інструмент з рейтингом uaAAА характеризується найвищою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими банками або борговими інструментами. Приймаючи рішення про оновлення кредитного рейтингу за національною шкалою, Агентство керувалось результатами аналізу фінансової та статистичної звітності Банку за підсумками дев’яти місяців 2020 року, а також окремими формами статистичної звітності Банку за січень-жовтень 2020 року.

 

Завантажити файл оновлення рейтингу із статистичними додатками

 

Капітал та адекватність капіталу

Регулятивний капітал АТ "СІТІБАНК" (Н1) впродовж 2019 року та січня-жовтня 2020 року коливався в діапазоні 1,135-2,071 млрд. грн. та демонстрував різноспрямовану динаміку. При цьому, з початку 2020 року обсяг регулятивного капіталу Банку (Н1) виріс на 11,85% і станом на 02.11.2020  склав 2,071 млрд. грн., що в 10,35 разів перевищувало встановлене НБУ граничне значення для даного нормативу.

Норматив адекватності регулятивного капіталу АТ "СІТІБАНК" (Н2) в період з 02.01.2019 по 02.11.2020 коливався в межах від 22,19% до 58,05%. Динаміка Н2 Банку була різноспрямованою, але при цьому його значення на постійній основі з вагомим запасом перевищували встановлене НБУ граничне значення, а також переважно були суттєво вищими за середні показники даного нормативу по банківській системі України. Станом на 02.11.2020 Н2 Банку складав 45,70%, що в 4,57 рази перевищувало встановлене регулятором граничне значення, а також було в 2,10 рази більше за середньо-ринковий показник.

Норматив достатності основного капіталу АТ "СІТІБАНК" (Н3) впродовж 2019 року та січня-жовтня 2020 року коливався в рамках від 11,10% до 29,02%, демонструючи різноспрямовану динаміку. При цьому, Н3 Банку на постійній основі з вагомим запасом перевищував встановлений НБУ граничний рівень, а також переважно був істотно вищим за середні показники даного нормативу по банківській системі України. Станом на 02.11.2020 Н3 Банку складав 22,85%, що в 3,26 рази перевищувало встановлене регулятором граничне значення, а також було на 7,11 п.п. більше за середньо-ринковий показник.

Таким чином, станом на початок листопада 2020 року АТ "СІТІБАНК" був дуже добре забезпечений регулятивним та основним капіталом, на що вказують  показники відповідних нормативів Банку (Н1, Н2 та Н3), які в рази перевищували встановлені НБУ граничні значення. При цьому, Агентство звертає увагу на те, що нормативи Н2 та Н3 Банку були значно вищими за середні показники даних нормативів по банківській системі України.

 

Структура та якість активів

Станом на 01.10.2020 порівняно з 01.01.2020 активи АТ "СІТІБАНК" зменшились на 1,21% і склали 31,021 млрд. грн., обсяг кредитів та заборгованості клієнтів Банку скоротився на 52,60% до 2,602 млрд. грн., а частка кредитів в активах АТ "СІТІБАНК" знизилась на 9,09 п.п. до 8,39% (розрахунок на графіку 4 наведено за кредитами та активами за мінусом резервів). При цьому, аналізуючи якість активів Банку, Агентство вкотре звертає увагу на специфіку операцій АТ "СІТІБАНК", переважна частка яких зосереджена на високоліквідних інструментах. Так, станом на 01.10.2020 в структурі активів Банку частка грошових коштів та їх еквівалентів складала 42,53%, торгові активи (які були повністю представлені ОВДП) становили 4,93%, а депозитні сертифікати НБУ та інвестиції в ОВДП займали частки в розмірі 27,36% та 16,28% відповідно. Отже, станом на початок жовтня 2020 року 91,10% активів АТ "СІТІБАНК" були сформовані з високоякісних ліквідних інструментів, рівень кредитного ризику яких є мінімальним.

При цьому, Банк продовжує підтримувати якість кредитного портфеля на дуже високому рівні, про що свідчить низька частка NPL в кредитах АТ "СІТІБАНК" (показник NPL розраховується Агентством як сума кредитів п’ятого класу фізичним особам і кредитів десятого класу юридичним особам). Станом 01.11.2020 NPL Банку складав лише 0,98%, тоді як середній показник NPL по банківській системі України станом на 01.10.2020 був на рівні 47,73%.

Таким чином, якість активів АТ "СІТІБАНК" продовжує залишатися на дуже високому рівні, про що свідчить велика частка високоякісних ліквідних інструментів в структурі активів та дуже низький показник NPL в кредитному портфелі Банку.

 

Ліквідність

Протягом 2019 року та січня-жовтня 2020 року норматив короткострокової ліквідності АТ "СІТІБАНК" (Н6) коливався в діапазоні від 98,66% до 116,72%, демонструючи різноспрямовану динаміку. При цьому Н6 Банку на постійній основі з вагомим запасом перевищував встановлене НБУ граничне значення, а також був помітно вищим за середні показники даного нормативу по банківській системі України. Станом на 02.11.2020 Н6 Банку складав 104,10%, що на 44,10 п.п. перевищувало встановлений НБУ граничний рівень, а також було на 15,60 п.п. більше за середньо-ринковий показник.

Коефіцієнт покриття ліквідністю за всіма валютами (LCRвв) АТ "СІТІБАНК" в період з 01.02.2019 по 01.11.2020 коливався в діапазоні 223,40- 319,56% та на постійній основі в рази перевищував встановлені НБУ граничні значення. Станом на 01.11.2020 LCRвв Банку складав 239,33%, що в 2,39 рази перевищувало встановлене НБУ нормативне значення.

Коефіцієнт покриття ліквідністю в іноземній валюті (LCRів) АТ "СІТІБАНК" впродовж періоду з 01.02.2019 по 01.11.2020 коливався в межах 198,60-307,03% та в рази перевищував встановлені регулятором граничні значення. Станом на 01.11.2020 LCRів Банку складав 244,32%, що в 2,44 рази перевищувало встановлене НБУ нормативне значення.

Отже, на думку Агентства, станом на початок листопада 2020 року АТ "СІТІБАНК" був дуже добре забезпечений ліквідністю, про що свідчать показники відповідних нормативів Банку (Н6, LCRвв та LCRів).

 

Дохідність операцій

За підсумками 9 місяців 2020 року АТ "СІТІБАНК" отримав прибуток в обсязі 1,034 млрд. грн., що на 33,46% менше прибутку Банку за 9 місяців 2019 року.

За вказаний період ключові статті доходів АТ "СІТІБАНК" продемонстрували зменшення показників, що, свою чергу, вплинуло на динаміку прибутку Банку. Так, за підсумками 9 місяців 2020 року в порівнянні з аналогічним періодом 2019 року чистий процентний дохід АТ "СІТІБАНК" зменшився на 25,87% (з 1,436 млрд. грн. до 1,065 млрд. грн.), а чистий комісійний дохід Банку скоротився на 25,19% (з 242,670 млн. грн. до 181,540 млн. грн.).

Таким чином, незважаючи на триваючі карантинні обмеження, АТ "СІТІБАНК" продовжив генерувати вагомі обсяги доходів та прибутку. Агентство вкотре підкреслює, що високоприбуткова діяльність вже є традиційною практикою для АТ "СІТІБАНК", а також виступає одним з ключових факторів високого кредитного рейтингу Банку. Водночас, низхідна динаміка фінансового результату Банку за підсумками 9 місяців 2020 року в порівнянні з аналогічним періодом 2019 року була очікуваною з огляду на вплив карантинних заходів та відповідає загальним тенденціям в банківській системі України

 

Інші фактори

Перевірка за загальнодоступними базами даних Державної фіскальної служби показала, що АТ "СІТІБАНК" перебував на обліку в органах доходів та зборів та не мав заборгованості з податків.

АТ "СІТІБАНК" має підтримку від міжнародної фінансової групи Citigroup. Станом на 30.09.2020 загальні активи (total assets) Citigroup складали 2,235 трлн. доларів США, а чистий дохід (net income) Citigroup за підсумками 9 місяців 2020 року склав 7,068 млрд. доларів США. Загалом, масштаб діяльності, результати роботи, а також довгострокові кредитні рейтинги Citigroup та Citibank N.A. вказують на те, що у разі потреби Група може надати АТ "СІТІБАНК" будь-який необхідний обсяг підтримки. Агентство вкотре підкреслює, що загальний рівень зовнішньої підтримки АТ "СІТІБАНК" є безпрецедентно високим.

 

Узагальнення

Таким чином, станом на початок листопада 2020 року АТ "СІТІБАНК" був дуже добре забезпечений капіталом (регулятивним і основним) та ліквідністю, на що вказують показники відповідних нормативів Банку. АТ "СІТІБАНК" продовжив підтримувати якість активів на дуже високому рівні, про що свідчить велика частка високоякісних ліквідних інструментів в структурі активів Банку та дуже низький рівень NPL в кредитному портфелі. В умовах триваючого карантину АТ "СІТІБАНК" згенерував вагомі обсяги доходів та прибутку (обсяг прибутку за підсумками 9 місяців 2020 року склав 1,034 млрд. грн.). При цьому, низхідна динаміка фінансового результату Банку була очікуваною з огляду на вплив карантинних заходів та відповідає загальним тенденціям в банківській системі України.

Аналітична служба Рейтингового агентства «Експерт-Рейтинг»

Оновлення рейтингу АТ «СІТІБАНК» із статистичними додатками (укр.) - 23.12.2020

Оновлення рейтингу АТ «СІТІБАНК» із статистичними додатками (engl.) - 24.12.2020

Персональна сторінка Банку на сайті агентства

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com