Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Підтверджено рейтинг ПуАТ «СМАРТБАНК»


23/11/2015

23 листопада 2015 року на засіданні рейтингового комітету РА «Експерт-Рейтинг» було прийнято рішення оновити кредитний рейтинг ПуАТ «СМАРТБАНК» (код ЄДРПОУ 37176171) на рівні uaBBB за національною шкалою. Позичальник з рейтингом uaBBB характеризується достатньою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками. Оновлюючи кредитний рейтинг, Агентство ґрунтувалося на підсумках аналізу діяльності Банку за 9 місяців 2015 року, а також окремих форм статистичної звітності Банку за перші 10 місяців 2015 року.

Завантажити файл оновлення рейтингу із статистичними додатками

 

Капітал та адекватність капіталу

За період з 05.01.2015 по 02.11.2015 регулятивний капітал Банку (Н1) знизився на 2,3%, в той час як сукупне значення Н1 по банківській системі України за аналогічний період знизилось на 40,64%. Аналіз даних по динаміці Н1 ПуАТ «СМАРТБАНК» за 9 місяців поточного року показує, що обсяг регулятивного капіталу Банку коливався в межах 301,4-321,6 млн. грн, при нормативному значенні не менше 120 млн. грн.

 Станом на 02.11.2015 в порівнянні з 05.01.2015 норматив адекватності регулятивного капіталу Банку (Н2) зменшився на 29,69 п.п. (з 85,22% до 55,53%), в середньому по системі Н2 знизився на 5,7 п.п. (з 15,60% до 9,9%). Проте незважаючи на зниження, показник адекватності регулятивного капіталу ПуАТ «СМАРТБАНК» (Н2) станом на 02.11.2015 суттєво перевищував і встановлене НБУ граничне значення (на 45,53 п.п.), і середній показник даного нормативу по банківській системі України (на 45,43 п.п.).

 Таким чином, протягом січня-жовтня 2015 року ПуАТ «СМАРТБАНК» підтримував досить суттєвий запас по нормативу Н1, а по нормативу Н2 цей запас був дуже великим, що вказує на високий рівень забезпеченості Банку регулятивним капіталом.

 

Структура та якість активів

За 9 місяців 2015 року активи ПуАТ «СМАРТБАНК» виросли на 23,07%. Кредити та заборгованість клієнтів Банку знизились на 36,21%. З початку поточного року частка кредитів та заборгованості клієнтів в активах Банку зменшилась з 97,72% до 50,65%.

 За 9 місяців 2015 року частка кредитів фізичних осіб в кредитному портфелі Банку зросла з 0,02% до 0,06%, тобто Банк має чітко виражену спеціалізацію на кредитуванні корпоративних клієнтів (юридичних осіб).

 В кредитному портфелі ПуАТ «СМАРТБАНК» протягом 9 місяців поточного року були відсутні кредити в іноземній валюті (на 01.10.2015 їх частка становила 0%). Таким чином, кредитний портфель Банку був захищений від прямого впливу девальвації.

 В той же час за перше півріччя 2015 року частка кредитних операцій, класифікованих за IV та V категоріями якості (тобто з високим та найвищим ризиком), в кредитних операціях Банку зросла з 0,01% до 7,55%, але у третьому кварталі знизилась до 0%. В цілому, рівень якості кредитного портфеля Банку з урахуванням його спеціалізації оцінюється Агентством як добрий. Банк не встиг прийняти на себе значних кредитних ризиків і немає валютних кредитів.

 

Ліквідність

В період з 05.01.2015 по 02.11.2015 норматив миттєвої ліквідності ПуАТ «СМАРТБАНК» (Н4)  коливався в діапазоні від 28,27% до 825,34%. Станом на 02.11.2015 норматив миттєвої ліквідності Банку (Н4) становив 504,25%, що суттєво перевищує граничну відмітку, встановлену НБУ, та більше середнього значення даного нормативу по банківській системі України.

 Норматив поточної ліквідності Банку (Н5) протягом періоду з 05.01.2015 по 02.11.2015 коливався в діапазоні від 94,64% до 5138,26%. Станом на 02.11.2015 норматив поточної ліквідності ПуАТ «СМАРТБАНК» (Н5) складав 725,28%, що значно більше встановленого регулятором граничного значення, та більше середнього показника даного нормативу по банківській системі.

 За той же період норматив короткострокової ліквідності Банку (Н6) продемонстрував коливання в межах від 393,17% до 2651,26%. На 02.11.2015 норматив короткострокової ліквідності ПуАТ «СМАРТБАНК» (Н6) становив 932,25%, що значно перевищує граничне значення, встановлене НБУ, і більше, ніж середнє значення даного нормативу по банківській системі.

 Детальне вивчення динаміки нормативів ліквідності ПуАТ «СМАРТБАНК» за січень-жовтень 2015 року показало, що Банк підтримував дуже великий запас нормативів миттєвої, поточної та короткострокової ліквідності. При цьому слід зазначити, що за 9 місяців 2015 року ПуАТ «СМАРТБАНК» почав інтенсивно нарощувати ресурсну базу за рахунок залучення коштів фізичних та юридичних осіб. Так, станом на 01.10.2015 в порівнянні з 01.01.2015 обсяг зобов’язань Банку зріс на 467%, кошти фізичних осіб зросли в 3,41 рази, а кошти юридичних осіб збільшилися на 218,97%.

 

Доходність операцій

За 9 місяців 2015 року ПуАТ «СМАРТБАНК» отримав прибуток у розмірі 1,65 млн. грн, що на 345% більше ніж за аналогічний період 2014 року.

 Чистий процентний дохід Банку (ЧПД) за 9 місяців 2015 року в порівнянні з таким же періодом минулого року знизився на 18,23%, а зменшення чистого комісійного доходу склало 22,53%. При цьому слід зазначити, що за вказаний період Банк скоротив обсяг адміністративних та інших операційних витрат на 87,06%.

 Аналіз динаміки щоквартальних обсягів прибутку ПуАТ «СМАРТБАНК» за останні 10 кварталів показав, що фінансовий результат Банку в другому та третьому кварталах 2015 року був позитивним, але невеликим за обсягом: прибуток Банку за перший квартал поточного року склав 1,47 млн. грн, за другий квартал його обсяг становив лише 68 тис. грн., а за третій квартал прибуток склав 108 тис. грн.

 В той же час Агентство позитивно оцінює той факт, що за 9 місяців 2015 року Банку вдалося повернутися до прибуткової діяльності, при тому, що сукупний фінансовий результат банківської системи залишався негативним.

 

Інші фактории

Агентство вивчило дані Єдиного державного реєстру судових рішень та дані загальнодоступної бази даних Державної фіскальної служби та робить наступні висновки. Станом на 18.11.2015 Банк перебував на обліку у податкових органах та не мав податкового боргу. Станом на 18.11.2015 були відсутні рішення та ухвали суду, які б суттєво впливали на фінансовий стан Банку та його здатність вести бізнес.

Додатково Агентство звертає увагу, що у вересні 2015 року НБУ оштрафував на 1,2 млн. грн одного з акціонерів ПуАТ «СМАРТБАНК», а саме страхову Компанію "Стар-Поліс", суттєву участь у якій без погодження з НБУ отримала компанія Asito Kapital (Румунія). Агентство звертає увагу, що штрафні санкції накладені не на Банк, а на одного з його акціонерів, тому штраф не має прямого впливу на здатність Банку виконувати свої зобов'язання. Також Агентство нагадує, що станом на 02.11.2015 ПуАТ «СМАРТБАНК» мав дуже великий запас нормативів капіталу Н1 та Н2 і тому не потребував термінової капіталізації, що також є суттєвим фактором по усуненню впливу події на кредитний рейтинг Банку.

 

Узагальнення

ПуАТ «СМАРТБАНК» був дуже добре забезпеченим регулятивним капіталом та ліквідністю. Протягом перших 10 місяців 2015 року нормативи адекватності регулятивного капіталу (Н2), поточної (Н5) та короткострокової (Н6) ліквідності Банку значно перевищували середні значення даних нормативів по банківській системі України.

Станом на 01.10.2015 кредити та заборгованість клієнтів ПуАТ «СМАРТБАНК» складали 50,65% його активів, частка кредитних операцій, класифікованих за  IV та V категоріями якості (тобто з високим та найвищим рівнями ризиків), в кредитних операціях Банку становила 0%. Протягом 9 місяців поточного року в кредитному портфелі Банку були відсутні кредити в іноземній валюті.

За 9 місяців 2015 року у порівнянні з аналогічним періодом 2014 року прибуток Банку збільшився на 346%, чистий процентний дохід зменшився на 18,23%, а чистий комісійний дохід зменшився на 22,53%. При цьому в умовах складної макроекономічної ситуації позитивної оцінки заслуговує сам факт підтримки ПуАТ «СМАРТБАНК» прибуткової діяльності. 

Аналитическая служба РА "Эксперт-Рейтинг"

Підтвердження рейтингу ПуАТ "СМАРТБАНК" із статистичними додатками (укр.) - 23.11.2015

Персональна сторінка банку на сайті агентства

 Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com