Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Підтверджено рейтинг ПуАТ «СМАРТБАНК»


11/06/2015

            11 червня 2015 року на засіданні рейтингового комітету РА «Експерт-Рейтинг» було прийнято рішення оновити кредитний рейтинг ПуАТ «СМАРТБАНК» (код ЄДРПОУ 37176171) на рівні uaBBB за національною шкалою. Позичальник з рейтингом uaBBB характеризується достатньою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками. Оновлюючи кредитний рейтинг, Агентство ґрунтувалося на підсумках аналізу діяльності Банку за 2014 рік, перший квартал 2015 року, а також окремих формах статистичної звітності Банку за квітень-травень 2015 року.

             1. За підсумками першого кварталу 2015 року основні балансові показники ПуАТ «СМАРТБАНК» продемонстрували наступну динаміку (в гривневому еквіваленті): 

 • власний капітал виріс на 0,48% - до 305,03 млн. грн. (тоді як за 2014 рік власний капітал Банку знизився на 0,01%);
 • обсяг зобов’язань збільшився більше ніж удвічі (на 117,65%) і склав 33,71 млн. грн. (при цьому Агентство нагадує, що за 2014 рік зобов’язання Банку зменшилися на 94,14%). Серед складових ресурсної бази Банку найвищий темп приросту продемонстрували кошти юридичних осіб (+31,98%), обсяг коштів фізичних осіб виріс на 20,00%;
 • активи зросли на 6,17% - до 338,74 млн. грн. (тоді як за підсумками 2014 року активи зменшились на 43,82%). При цьому більше ніж втричі (на 205,88%) виріс обсяг ліквідних активів Банку. Обсяг кредитів та заборгованості клієнтів Банку з урахуванням резервів збільшився на 1,62%. Також у першому кварталі 2015 року Банк сформував портфель цінних паперів до погашення в обсязі 12,01 млн. грн.

Таблиця 1

Основні балансові показники ПуАТ «СМАРТБАНК» за підсумками першого кварталу 2015 року, тис. грн., %, п.п.

Показники

01.04.2015

01.01.2015

Зміна

Темп приросту, %

Власний капітал

305 030

303 577

1 453

0,48%

Статутний капітал

300 000

300 000

-

-

Співвідношення між власним капіталом та активами, %

90,05%

95,15%

-5,10 п.п.

-

Зобов’язання, всього

33 710

15 488

18 222

117,65%

В т.ч. зобов’язання в іноземній валюті

-

-

-

-

Кошти банків

-

20

-

-

Кошти фізичних осіб

66

55

11

20,00%

Кошти юридичних осіб

18 834

14 270

4 564

31,98%

Активи, всього

338 740

319 044

19 696

6,17%

Ліквідні активи (Грошові кошти та їх еквіваленти + Кошти обов’язкових резервів банку в НБУ + Торгові цінні папери + Кошти в інших банках)

8 225

2 689

5 536

205,88%

Кредити та заборгованість клієнтів з урахуванням резервів

370 490

364 593

5 897

1,62%

Резерви під знецінення кредитів  

57 203

52 810

4 393

8,32%

Співвідношення резервів під знецінення кредитів до кредитів  та заборгованості  клієнтів, %

15,44%

14,48%

0,96 п.п.

-

Цінні папери до погашення

12 006

-

-

-

Резерви під знецінення цінних паперів до погашення

-

-

-

-

Співвідношення ліквідних активів до зобов’язань, %

24,40%

17,36%

7,04 п.п.

-

Джерело: дані ПуАТ «СМАРТБАНК», розрахунки РА «Експерт-Рейтинг»

              Отже, в першому кварталі 2015 року ПуАТ «СМАРТБАНК» показав приріст ключових балансових показників своєї діяльності і таким чином зламав тенденцію їхнього зниження, яка була продемонстрована за підсумками 2014 року.

             Згідно даних фінансової звітності ПуАТ «СМАРТБАНК» за перший квартал 2015 року, станом на 01.04.2015 року 99,37% кредитних операцій Банку були віднесені до першої (120,57 млн. грн. або 31,21%) та другої (263,29 млн. грн. або 68,16%) категорій якості, тобто характеризувались мінімальним (перша категорія якості) та помірним (друга категорія якості) рівнем ризиків. Станом на 01.04.2015 року частка непрацюючих кредитів Банку (класифікованих за четвертою та п’ятою категоріями якості) становила лише 0,63%, що на 0,62 п.п. більше ніж станом на 01.01.2015.        

             2. Нормативи капіталу ПуАТ «СМАРТБАНК» станом на 01.04.2015 в порівнянні з 01.01.2015 продемонстрували таку динаміку:

 • регулятивний капітал зменшився на 1,71% і склав 313,8 млн. грн.;
 • норматив адекватності регулятивного капіталу (Н2) знизився на 34,78 п.п.: з 85,22% до 50,44% (на думку Агентства, зменшення Н2 відбулося в результаті приросту активів Банку (+6,17%) на фоні зниження регулятивного капіталу).

             Таким чином, динаміка нормативу адекватності регулятивного капіталу ПуАТ «СМАРТБАНК» (Н2) відповідала динаміці середнього значення даного нормативу по банківській системі України (за період з 01.01.2015 по 01.04.2015 середньоринковий показник Н2 знизився на 7,25 п.п.: з 15,60% до 8,35%). При цьому в другий квартал 2015 року ПуАТ «СМАРТБАНК» увійшов з високим рівнем достатності регулятивного капіталу: станом на 01.04.2015 Н2 суттєво перевищував і встановлене Національним банком України граничне значення (на 40,44 п.п.), і середній показник даного нормативу по системі українських банків (на 42,09 п.п.).

              Також Агентство звертає увагу на той факт, що 24 квітня 2015 року на річних Загальних зборах   акціонерів ПуАТ «СМАРТБАНК» було прийнято рішення про збільшення статутного капіталу Банку  на суму 100 млн. грн. шляхом додаткового випуску акцій (100% вiд загального обсягу залучених ресурсів вiд розміщення акцій буде спрямовано на забезпечення фінансової стійкості та активізацію  поточної діяльності Банку).

Таблиця 2

Ключові нормативи ПуАТ «СМАРТБАНК» за підсумками першого кварталу 2015 року, тис. грн., %, п.п.

Нормативи

Нормативне значення, встановлене НБУ

01.04.2015

01.01.2015

Зміна,                      тис. грн., п.п.

Значення Банку

Середнє по системі

Значення Банку

Середнє по системі

Регулятивний капітал (Н1), тис. грн.

не менше 120 000                 тис. грн.

313 799

-

319 274

-

-5 475

Адекватність регулятивного капіталу (Н2), %

не менше 10%

50,44%

8,35%

85,22%

15,60%

-34,78 п.п.

Миттєва ліквідність (Н4), %

не менше 20%

244,80%

49,11%

67,81%

57,13%

176,99 п.п.

Поточна ліквідність (Н5), %

не менше 40%

564,21%

72,92%

1 572,88%

79,91%

-1 008,67 п.п.

Короткострокова ліквідність (Н6), %

не менше 60%

1 526,91%

78,76%

2 242,32%

86,14%

-715,41 п.п.

Норматив великих кредитних ризиків (Н8), %

не більше 800%

107,04%

651,32%

95,84%

250,04%

11,20 п.п.

Норматив максимального сукупного розміру кредитів, гарантій та поручительств, наданих інсайдерам (Н10), %

не більше 30%

0,00%

1,08%

0,00%

1,37%

-

Джерело: дані ПуАТ «СМАРТБАНК», НБУ, розрахунки РА «Експерт-Рейтинг»

            3. За період з 01.01.2015 по 01.04.2015 нормативи ліквідності ПуАТ «СМАРТБАНК» зазнали наступних змін:

 • норматив миттєвої ліквідності (Н4) зріс на 176,99 п.п. - до 244,80%;
 • норматив поточної ліквідності (Н5) зменшився на 1008,67 п.п. і склав 564,21%;
 • норматив короткострокової ліквідності (Н6) знизився на 715,41 п.п. - до 1526,91%.

            Таким чином, за підсумками першого кварталу 2015 року нормативи ліквідності ПуАТ «СМАРТБАНК» показали різноспрямовану динаміку, тоді як середньоринкові значення цих нормативів продемонстрували синхронне зниження. При цьому ПуАТ «СМАРТБАНК» продовжував відрізнятися дуже високими показниками ліквідності: станом на початок другого кварталу поточного року Н4, Н5 та Н6 значно перевищували як встановлені регулятором граничні позначки (а саме: на 224,80 п.п., 524,21 п.п. та 1466,91 п.п. відповідно), так і середні показники даних нормативів по банківській системі України (а саме: на 195,69 п.п., 491,29 п.п. та 1448,15 п.п. відповідно).

              4. За підсумками першого кварталу 2015 року ПуАТ «СМАРТБАНК» отримав прибуток у розмірі 1,474 млн. грн., що на 94,15% менше, ніж за аналогічний період минулого року. Серед основних чинників тиску на фінансовий результат Банку слід виділити наступне: зменшення чистого процентного доходу на 23,53%, відсутність чистого комісійного доходу (натомість Банк поніс чисті комісійні витрати), зростання обсягів негативного результату від операцій з іноземною валютою (на 37,58%) та відрахувань до резерву під знецінення кредитів та коштів в інших банках (в 2,4 рази або на 137,85%: з 1,847 млн. грн. за підсумками першого кварталу 2014 року до 4,393 млн. грн. за підсумками першого кварталу 2015 року). При цьому Агентство позитивно оцінює сам факт прибуткової діяльності Банку на фоні складної макроекономічної ситуації в Україні та високого рівня збитку, продемонстрованого банківською системою за підсумками першого кварталу 2015 року.

Таблиця 3

Окремі показники доходів та витрат ПуАТ «СМАРТБАНК» за перший квартал 2014–2015 рр., тис. грн., %, п.п.

Показники

I квартал 2015 року

I квартал 2014 року

Зміна

Темп приросту, %

Чистий процентний дохід

15 322

20 037

-4 715

-23,53%

Чистий комісійний дохід  (Чисті комісійні витрати) 

(24)

2 623

-

-

Співвідношення між чистим комісійним доходом та чистим процентним доходом

-

13,09%

-

-

Результат від операцій з цінними паперами в торговому портфелі банку

3

-

-

-

Результат від операцій з іноземною валютою

(9 014)

(6 552)

2 462

37,58%

Адміністративні та інші операційні витрати

3 005

3 625

-620

-17,10%

Прибуток

1 474

25 198

-23 724

-94,15%

Рентабельність власного капіталу (ROE), %

0,48%

8,30%

-7,82 п.п.

-

Джерело: дані ПуАТ «СМАРТБАНК», розрахунки РА «Експерт-Рейтинг»

              Також Агентством встановлено, що станом на 02.06.2015 ключові нормативи ПуАТ «СМАРТБАНК» мали наступні значення:

 1. регулятивний капітал Банку (Н1) – 317,001 млн. грн. (при граничному значенні - не менше 120 млн. грн);
 2. адекватність регулятивного капіталу (Н2) – 35,82%  (при граничному значенні - не менше 10%);
 3. норматив миттєвої ліквідності (Н4) – 216,88% (при граничному значенні - не менше 20%);
 4. норматив поточної ліквідності (Н5) - 99,07% (при граничному значенні - не менше 40%);
 5. норматив короткострокової ліквідності (Н6) – 606,14% (при граничному значенні - не менше 60%).

             Таким чином, за підсумками першого кварталу 2015 року:

 • в другий квартал 2015 року ПуАТ «СМАРТБАНК» ввійшов з високим рівнем достатності регулятивного капіталу: станом на 01.04.2015 Н2 суттєво перевищував і встановлене Національним банком України граничне значення, і середній показник даного нормативу по системі українських банків;
 • 24 квітня 2015 року на річних Загальних зборах акціонерів ПуАТ «СМАРТБАНК» було прийнято рішення про збільшення статутного капіталу Банку на 100 млн. грн. 100% від загального обсягу залучених ресурсів вiд розміщення акцій буде спрямовано на забезпечення фінансової стiйкостi та активізацію поточної діяльності Банку;
 • ПуАТ «СМАРТБАНК» продовжував відрізнятися дуже високими показниками ліквідності: станом на початок другого кварталу поточного року Н4, Н5 та Н6 значно перевищували як встановлені регулятором граничні позначки, так і середні показники даних нормативів по банківській системі України;
 • прибуток Банку знизився на 94,15% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року. При цьому позитивної оцінки заслуговує те, що в складних макроекономічних умовах, на фоні високого рівня збитку, продемонстрованого банківською системою, ПуАТ «СМАРТБАНК» продовжував підтримувати прибуткову діяльність.

 Аналітична служба РА «Експерт-Рейтинг»

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com