Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено довгостроковий кредитний рейтинг ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК»


02/04/2020

2 квітня 2020 року рейтинговий комітет РА «Експерт-Рейтинг» прийняв рішення про оновлення кредитного рейтингу ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК»  (код ЄДРПОУ 35960913) за національною шкалою на рівні uaАА+. Позичальник з рейтингом uaАА+ характеризується дуже високою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками. Приймаючи рішення про оновлення кредитного рейтингу за національною шкалою, Агентство керувалося аналізом основних підсумків роботи Банку за 2019 рік, регулярною та особливою ??інформацією Банку як емітента, а також статистичною звітністю Банку за січень-лютий 2020 року, яка була надана Банком за запитом Агентства.

 

Загрузити файл оновлення рейтингу із статистичними показниками

 

Капітал та адекватність капіталу

Регулятивний капітал ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (Н1) протягом 2019 року та січня-лютого 2020 року коливався в діапазоні 220,232-277,436 млн. грн. Станом на 02.03.2020 Н1 Банку складав 263,777 млн. грн., що на 63,777 млн. грн. перевищувало встановлене НБУ граничне значення для даного нормативу в розмірі 200 млн. грн.

Норматив адекватності регулятивного капіталу Банку (Н2) в період з 02.01.2019 по 02.03.2020 коливався в межах від 17,39% до 28,24%. Незважаючи на низхідну динаміку, протягом вказаного періоду аналізу Н2 Банку не лише з помітним запасом перевищував встановлений НБУ граничний рівень, але й переважно був вищим (окрім 01.11.2019 та 03.02.2020) за середні показники даного нормативу по банківській системі України. Станом на 02.03.2020 Н2 Банку складав 20,47%, що було на 10,47 п.п. вище за встановлене регулятором граничне значення та на 0,35 п.п. перевищувало середньо-ринковий показник.

Норматив достатності основного капіталу ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (Н3) протягом 2019 року та січня-лютого 2020 року коливався в діапазоні 15,74- 25,40%, і, незважаючи на нерівномірну динаміку, на постійній основі з помітним запасом перевищував і встановлений НБУ граничний рівень, і середньоринкові показники. Станом на 02.03.2020 Н3 Банку складав 17,66%, що було на 10,035 п.п. вище встановленого НБУ граничного значення на рівні 7,625% (з врахуванням буферу запасу капіталу на рівні 0,625%), а також на 3,55 п.п. перевищувало середній показник даного нормативу по банківській системі України.

Крім того, Агентство звертає увагу на результати проведеної Національним банком України в 2019 році оцінки стійкості банків (AQR), згідно яких ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» має достатній рівень запасу за нормативами Н2 та Н3.

Таким чином, на думку Агентства, станом на початок березня 2020 року ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» був добре забезпечений основним та регулятивним капіталом, про що свідчать показники відповідних нормативів Банку.

 

Структура та якість активів

За 2019 рік активи ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» виросли на 66,18%: з 1,803 млрд. грн. станом на 01.01.2019 до 2,996 млрд. грн. станом на 01.01.2020. За вказаний період кредитний портфель Банку збільшився на 23,81% (з 727,710 млн. грн. до 900,995 млн. грн.), а грошові кошти та їх еквіваленти збільшились на 90,99% до 1897,08 млн. грн.

В структурі активів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» станом на 01.01.2020 в порівнянні з 01.01.2019 частка кредитного портфеля зменшилась на 10,29 п.п. і склала 30,07%, а частка портфеля цінних паперів виросла на 21,87 п.п. до 48,56%. Загалом станом на 01.01.2020 в активах Банку 61,51% займали високоліквідні інструменти з низьким рівнем кредитного ризику, а саме:  грошові кошти (12,95%) та портфель цінних паперів, що рефінансуються НБУ (48,56%).

Впродовж періоду з 01.01.2019 по 01.02.2020 частка неробочих кредитів в кредитному портфелі ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (NPL) коливалась в діапазоні 2,97-10,10%. Станом на 01.02.2020 частка NPL в кредитах Банку склала 7,59%, що на 1,78 п.п. менше, ніж станом на 01.01.2020, тоді як середній показник NPL по банківській системі України за той же період виріс на 1,05 п.п. до 51,03%.

Таким чином, доволі низький рівень NPL в кредитному портфелі Банку на фоні вагомої частки високоліквідних інструментів, які характеризуються низьким рівнем кредитного ризику, свідчать про хорошу якість активів Банку та залишаються одними з ключових факторів високого рейтингу ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК».

 

Ліквідність

Норматив короткострокової ліквідності ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (Н6) протягом 2019 року та січня-лютого 2020 року коливався в діапазоні 84,81- 93,22%. Станом на 02.03.2020 Н6 Банку був на рівні 88,74%, що на 28,74 п.п. перевищило встановлене НБУ граничне значення, але було на 6,88 п.п. менше середнього показника даного нормативу по банківській системі України.

Коефіцієнт покриття ліквідністю за всіма валютами (LCRвв) Банку в період з 01.01.2019 по 01.03.2020 коливався в межах від 228,38% до 575,88%, в рази перевищуючи встановлені НБУ граничні значення для даного нормативу. Станом на 01.03.2020 LCRвв Банку складав 284,31%, що в 2,8 рази перевищувало нормативне значення, встановлене НБУ на рівні 100%.

Коефіцієнт покриття ліквідністю в іноземній валюті (LCRів) Банку протягом 2019 року та січня-лютого 2020 року коливався в діапазоні від 206,01% до 1162,70%, в декілька разів перевищуючи встановлені НБУ граничні значення для даного нормативу. Станом на 01.03.2020 LCRів Банку складав 1056,68%, що в 10,6 рази перевищило встановлене НБУ нормативне значення на рівні 100%.

Таким чином, станом на початок березня 2020 року ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» був добре забезпечений ліквідністю, на що вказують відповідні нормативи Банку (Н6, LCRвв та LCRів), які з запасом перевищували встановлені НБУ граничні значення. Високі показники нормативів LCRвв та LCRів свідчать про наявність у Банку вагомого запасу ліквідності для покриття чистого очікуваного відпливу грошових коштів протягом 30 днів в кризових умовах.

 

Дохідність операцій

За підсумками 2019 року ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» отримав прибуток в обсязі 28,914 млн. грн., що на 29,39% менше прибутку Банку за 2018 рік.

При цьому, Банк показав високу динаміку зростання чистого процентного та чистого комісійного доходів. Так, за підсумками 2019 року в порівнянні з 2018 роком чистий процентний дохід Банку виріс на 98,70% (з 71,176 млн. грн. до 141,430 млн. грн.), а чистий комісійний дохід збільшився на 48,92% (з 128,113 млн. грн. до 190,784 млн. грн.).

Агентство позитивно оцінює і факт прибуткової діяльності Банку, і здатність Банку генерувати та суттєво нарощувати ключові статті своїх доходів.

 

Інші фактори

Аналіз Єдиного державного реєстру судових рішень показав відсутність за січень-грудень 2019 року будь-яких судових рішень, які могли б істотно негативно вплинути на діяльність Банку.

Перевірка за загальнодоступними базами даних Державної фіскальної служби показала, що на момент оновлення рейтингу ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» перебував на обліку в органах доходів та зборів.

 

Узагальнення

За підсумками 2019 року прибуток ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» склав 28,914 млн. грн., що на 29,39% менше прибутку Банку за 2018 рік. При цьому, за вказаний період Банк продемонстрував високі темпи приросту ключових статей своїх доходів: чистий процентний дохід Банку виріс на 98,70%, а чистий комісійний дохід збільшився на 48,92%.

На початок березня 2020 року ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» дотримувався всіх ключових нормативів НБУ, за якими веде моніторинг Агентство, підтримував високий рівень забезпеченості основним та регулятивним капіталом, був добре забезпечений ліквідністю, на що вказують відповідні нормативи (Н6, LCRвв та LCRів), які з запасом перевищували встановлені НБУ граничні значення. Велика частка високоліквідних активів та низький рівень неробочих кредитів (NPL) в кредитному портфелі Банку вказують на хорошу якість його активів.

На момент оновлення рейтингу ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» у повному обсязі виконував свої зобов'язання перед клієнтами і кредиторами згідно з чинним законодавством.

Агентство позитивно оцінює прибуткову діяльність ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», його здатність генерувати та суттєво нарощувати ключові статті своїх доходів, забезпеченість капіталом, високу ліквідність і якість активів, зважаючи на запроваджені заходи протидії поширенню коронавірусу SARS-CoV-2 і на погіршення ситуації в економіці.

Аналітична служба РА "Експерт-Рейтинг"

Оновлення рейтингу ПуАО «КБ «АКОРДБАНК» із статистичними показниками - 02.04.2020

Персональна сторінка Банку на сайті Агентства

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com