Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Присвоєно рейтинг облігаціям ПАТ «КРЕДОБАНК»


07/12/2017

7 грудня 2017 року рейтинговий комітет РА «Експерт-Рейтинг» прийняв рішення присвоїти облігаціям Банку серій А та В кредитний рейтинг за національною шкалою на рівні uaAAA. Також прийняте рішення про підтвердження кредитного рейтингу ПАТ «КРЕДОБАНК» (код ЄДРПОУ 09807862) на рівні uaAAА за національною шкалою. Банк або окремий борговий інструмент з рейтингом uaAAА характеризується найвищою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими банками або борговими інструментами. Приймаючи відповідні рішення, Агентство керувалося результатами аналізу фінансової та статистичної звітності Банку за підсумками перших 9 місяців 2017 року, а також окремих форм статистичної звітності Банку за січень-жовтень 2017 року.

 

Завантажити файл присвоєння рейтингу облігацій серій А та В із статистичними додатками

 

Капітал та адекватність капіталу  

Станом 01.11.2017 регулятивний капітал ПАТ «КРЕДОБАНК» (Н1) складав 1,467 млрд. грн., що на 17,88% більше ніж станом на 03.01.2017 р. В той же час, сукупне значення Н1 по банківській системі протягом перших одинадцяти місяців 2017 року відновило своє значення на початок року.

Станом на 01.11.2017 норматив адекватності регулятивного капіталу ПАТ «КРЕДОБАНК» (Н2) становив 17,33%, що на 1,95 п.п. більше ніж станом на початок 2017 року. Втім, за весь період аналізу, незважаючи на значні коливання Н2 Банку, він був більше середнього значення по банківській системі. Отже Банк сформував запас Н2 не тільки до нормативного значення, встановленого НБУ, а і до середнього значення Н2 по банківській системі.

Таким чином, ПАТ «КРЕДОБАНК» був дуже добре забезпечений регулятивним капіталом на 01.11.2017 року та протягом всього періоду аналізу. Запас регулятивного капіталу за нормативами Н1 та Н2 Банку був таким, що навіть у критичних ситуаціях ризик невиконання Банком нормативів капіталу НБУ був неможливим. Агентство підкреслює, що дуже добра забезпеченість ПАТ «КРЕДОБАНК» регулятивним капіталом супроводжувалась високим рівнем зовнішньої підтримки від акціонера Банку, а запланована емісія облігацій Банку не може суттєво вплинути на адекватність його капіталу.

 

Структура та якість активів

За останні 18 кварталів за окремими характеристикам кредитного портфелю ПАТ «КРЕДОБАНК» можна було спостерігати наступні тенденції:

-    частка кредитів у активах Банку несуттєво зросла з 52,27% до 56,4%, але протягом передостанніх 5 кварталів підряд їх частка зростала щокварталу, а у другому кварталі 2017 року зменшилась всього на 0,01 п.п.;

-    частка кредитів фізичним особам у кредитному портфелі Банку коливалась у діапазоні 32-41,10% і на протязі останніх 6 кварталів підряд мала тенденцію до зростання, досягши свого історичного максимуму у 41,1% станом на 01.10.2017;

Агентство звертає увагу на той факт, що співвідношення між резервами та кредитами за заборгованістю клієнтів за останні 18 кварталів знаходилось в діапазоні 7,89-13,56%. Агентство звертає увагу, що на протязі останніх 8 кварталів підряд кредитний портфель ПАТ «КРЕДОБАНК» мав всі ознаки покращення якості, що опосередковано позитивно відображалось на доходах Банку.

 

Ліквідність

Норматив миттєвої ліквідності ПАТ «КРЕДОБАНК» (Н4) станом на 01.11.2017 складав 27,02%, що всього на 1,18 п.п. менше ніж на початок року, але на 7,02 п.п. більше за встановлене НБУ граничне значення. З початку 2017 року Н4 Банку при значній волатильності до травня 2017 року показово знижувався, повторюючи тенденцію, яку можна було спостерігати у динаміці середнього значення Н4 по банківській системі в 2017 році, а потім стабілізувався у діапазоні 22,17-34,3%.

Норматив поточної ліквідності ПАТ «КРЕДОБАНК» (Н5) станом на 01.11.2017 був на рівні 51,90%, що на 11,9 п.п. перевищує граничну відмітку, встановлену регулятором, але менше середнього показника даного нормативу по банківській системі. З початку 2017 року Н5 Банку майже не змінився, демонструючи невелику тенденцію до зниження. Протягом всього періоду аналізу Н5 Банку був помітно нижчим за середнє значення Н5 по банківській системі, яке зростало через ситуацію у банках із державним капіталом.

Норматив короткострокової ліквідності Банку (Н6) на 01.11.2017 становив 70,9%, що на 10,9 п.п. перевищувало граничне значення, встановлене НБУ, але було менше ніж середнє значення даного нормативу по банківській системі.

Агентство наголошує, що за всіма трьома нормативами ліквідності Банку спостерігалась одна і та сама картина: на протязі всього періоду аналізу Банк сформував і підтримував добрий запас за нормативами ліквідності по відношенню до нормативних значень НБУ, але значення його нормативів були значно нижчими ніж їх середнє значення по системі. Оцінюючи ці данні, слід враховувати, що у першій половині 2017 року банківська система знаходилась у стані значної надлишкової ліквідності. Формувати запас ліквідності ПАТ «КРЕДОБАНК» за нормативами Н4-Н6 на рівні середніх значень по ринку було б помилкою через аномальну ситуацію з ліквідністю. На думку Агентства, запланована емісія облігацій ПАТ «КРЕДОБАНК» не матиме негативного впливу на нормативи ліквідності Банку.

 

Доходність операцій

Агентство нагадує, що за підсумками 2016 року прибуток ПАТ «КРЕДОБАНК» сягнув 236,676 млн. грн, що на 135% перевищило прибуток Банку за 2015 рік. 9 місяців 2017 року Банк завершив із прибутком 315,317 млн. грн., що на 40,2% більше ніж за аналогічний період 2016 року.

Суттєве зростання прибутку Банку стало результатом високих показників приросту ключових статей його доходів. Так, за підсумками 9 місяців 2017 року у порівнянні з аналогічним періодом 2016 року чистий процентний дохід Банку виріс на 20,94%, а чистий комісійний дохід збільшився на 39,05%.

Також Агентство звертає увагу на той факт, що всі чотири квартали 2016 року, а також три квартали 2017 року були прибутковими для ПАТ «КРЕДОБАНК», і за останні 18 кварталів тільки чотири були для Банку збитковими

Таким чином, ПАТ «КРЕДОБАНК» не лише продемонстрував здатність генерувати прибуток в складних макроекономічних умовах діяльності, але й показав дуже помітну динаміку нарощення прибутку, що заслуговує на високу оцінку.

 

Інші фактори

Перевірка за загальнодоступними базами даних Державної фіскальної служби показала, що Банк перебував на обліку в органах ДФС та не мав заборгованості з податків.

 

Узагальнення

Таким чином, ПАТ «КРЕДОБАНК» на початок листопада 2017 року був добре забезпечений капіталом, сформував достатні запаси нормативів ліквідності, показово нарощував ключові статті доходів, а його діяльність була прибутковою. Додатковим фактором, який позитивно впливає на рейтинг Банку за національною шкалою, є підтримка з боку його ключового акціонера — PKO Bank Polski SA.

Аналітична служба РА «Експерт-Рейтинг»

Присвоєння рейтингу облігаціям серій А та В ПАТ "КРЕДОБАНК" із статистичними додатками (укр.) - 07.12.2017

Персональна сторінка банку на сайті Агентства

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com