Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Підтверджено рейтинги ПАТ «КРЕДОБАНК»


20/09/2016

20 вересня 2016 року рейтинговий комітет РА «Експерт-Рейтинг» прийняв рішення про підтвердження кредитного рейтингу ПАТ «КРЕДОБАНК» (код ЕДРПОУ 09807862) на рівні uaAAА за національною шкалою. Банк або окремий борговий інструмент з рейтингом uaAAА характеризується найвищою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими банками або борговими інструментами. Приймаючи рішення про підтвердження кредитного рейтингу за національною шкалою Агентство керувалося результатами аналізу фінансової та статистичної звітності Банку за підсумками 6 місяців 2016 року, а також окремих форм статистичної звітності Банку за липень та серпень 2016 року.

 

Завантажити файл оновлення рейтингу із статистичними додатками

 

Капітал та адекватність капіталу

Станом 01.09.2016 регулятивний капітал ПАТ «КРЕДОБАНК» (Н1) складав 1,1999 млрд. грн., що на 8,21% більше ніж станом на 05.01.2016 р. В той же час, сукупне значення Н1 по банківській системі України за період з 05.01.2016 по 01.09.2016 зросло на 5,91%

Станом на 01.09.2016 норматив адекватності регулятивного капіталу ПАТ «КРЕДОБАНК» (Н2) становив 18,03%, що на 0,72 п.п. більше ніж станом на 05.01.2016. За аналогічний період середнє значення Н2 по банківській системі зросло на 1,59 п.п. Протягом перших восьми місяців 2016 року норматив адекватності регулятивного капіталу Н2 Банку коливався у межах 13,08-18,03%. Протягом всього періоду аналізу Н2 Банку був не тільки вище граничного значення, встановленого НБУ (10%), а і систематично перевищував середнє значення Н2 по банківській системі України.

Таким чином, у вересень 2016 року ПАТ «КРЕДОБАНК» увійшов із достатнім рівнем регулятивного капіталу. Банк на систематичній основі забезпечував значний запас Н1 та Н2 по відношенню до граничних нормативів, встановлених НБУ.


Структура та якість активів

За останні 13 кварталів за окремими характеристикам кредитного портфелю ПАТ «КРЕДОБАНК» можна було спостерігати наступні тенденції:

-    частка кредитів у активах Банку несуттєво зменшилась з 52,27% до 49,07%;

-    частка кредитів фізичним особам у кредитному портфелі Банку змінювалась у діапазоні 32-38%;

-    за три роки частка валютних кредитів у кредитному портфелі Банку змінилась з 25,48% до 24,89%, проте на 01.04.2015 р. вона досягла історичного максимуму за весь період аналізу - 43,04%.

Додатково слід звернути увагу на той факт, що за останні 13 кварталів частка кредитних операцій Банку за IV та V категорією ризиків показово знижувалась із 26,11% до 9,88%, а співвідношення між резервами та кредитами за заборгованістю клієнтів знаходилось в діапазоні 8,57-15,68%. За обома індикаторами Банк демонстрував переконливо кращі показники у порівнянні з їх значенням у середньому по банківській системі.

 

Ліквідність

Норматив миттєвої ліквідності ПАТ «КРЕДОБАНК» (Н4) станом на 01.09.2016 складав 26,25%, що на 6,25 п.п. більше ніж встановлене НБУ граничне значення, але менше ніж середнє значення даного нормативу по банківській системі України. З початку 2016 року Н4 Банку при значній волатильності показово знижувався, повторюючи тенденцію, яку можна будо спостерігати у динаміці середнього значення Н4 по банківській системі.

Норматив поточної ліквідності ПАТ «КРЕДОБАНК» (Н5) станом на 01.09.2016 був на рівні 58,6%, що на 18,6 п.п. більше граничної відмітки, встановленої регулятором, але менше середнього показника даного нормативу по банківській системі. За період з 11.01.2016 по 01.09.2016 Н5 Банку зменшився на 12,03 п.п., що різнилось із тенденціями у банківській системі. Втім, протягом всього періоду аналізу Банк підтримував запас Н5 до граничного значення, встановленого НБУ, у розмірі не менше ніж 17,32 п.п.

Норматив короткострокової ліквідності Банку (Н6) на 01.09.2016 становив 81,59%, що на 21,59 п.п. перевищувало граничне значення, встановлене НБУ, але було менше ніж середнє значення даного нормативу по банківській системі.

Станом на 01.09.2016 в порівнянні з 11.01.2016 Н6 Банку зріс на 1,03 п.п. Протягом всього періоду аналізу Н6 Банку коливався у межах 75,89-86,33%. Із лютого 2016 року Н6 Банку жодного разу не опускався нижче 80%.

Таким чином, станом на початок вересня 2016 року ліквідність ПАТ «КРЕДОБАНК» (миттєва, поточна та короткострокова) мала помітний запас по відношенню до нормативного значення, встановленого НБУ. Всі три нормативи протягом періоду аналізу були менше середніх значень по банківській системі, але за умови наявності зовнішньої підтримки від акціонера збільшувати запас по відношенню до граничних рівнів нормативів, встановлених НБУ, тільки для того щоб дотягнути рівнів середнього значення по банківській системі недоцільно, оскільки така стратегія управління ліквідністю може негативно відобразитись на доходах Банку.

 

Доходність операцій

За підсумками 6 місяців 2016 року прибуток ПАТ «КРЕДОБАНК» сягнув 142,887 млн. грн, що на 147,79% перевищило прибуток Банку за 6 місяців 2015 року.

Суттєве зростання прибутку Банку стало результатом високих показників приросту ключових статей його доходів. Так, за підсумками 6 місяців 2016 року в порівнянні з аналогічним періодом 2015 року чистий процентний дохід Банку виріс на 75,10%, а чистий комісійний дохід збільшився на 14,3%.

Також Агентство звертає увагу на той факт, що перші два квартали 2016 року були прибутковими для ПАТ «КРЕДОБАНК», а за останні 13 кварталів тільки 4 були збитковими

Таким чином, ПАТ «КРЕДОБАНК» не лише продемонстрував здатність генерувати прибуток в складних макроекономічних умовах діяльності, але й показав вагому динаміку нарощення прибутку, що заслуговує на високу оцінку.

 

Інші фактори

Перевірка по загальнодоступним базам даних Державної фіскальної служби показала, що Банк перебував на обліку в органах ДФС.

 

Узагальнення

Таким чином ПАТ «КРЕДОБАНК» у вересень 2016 року увійшов добре забезпеченим капіталом, з помітним запасом за всіма нормативами ліквідності. Упершому півріччі 2016 року Банк продемонстрував яскраву тенденцію до зростання прибутку, чистого процентного і чистого комісійного доходу. Додатковим фактором, який позитивно та визначально впливав на рейтинг Банку за національною шкалою, є підтримка з боку його ключового акціонера - PKO Bank Polski SA.

Аналітична служба РА «Експерт-Рейтинг»

Підтвердження рейтингу ПАТ «КРЕДОБАНК»  із статистичними додатками (укр.) - 20.09.2016

Персональна сторінка банку на сайті Агентства

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com