Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Підтверджено рейтинги ПАТ «КРЕДОБАНК»


20/07/2017

20 липня 2017 року рейтинговий комітет РА «Експерт-Рейтинг» прийняв рішення про підтвердження кредитного рейтингу ПАТ «КРЕДОБАНК» (код ЄДРПОУ 09807862) на рівні uaAAА за національною шкалою. Банк або окремий борговий інструмент з рейтингом uaAAА характеризується найвищою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими банками або борговими інструментами. Приймаючи рішення про підтвердження кредитного рейтингу за національною шкалою, Агентство керувалося результатами аналізу фінансової та статистичної звітності Банку за підсумками першого кварталу 2017 року, а також окремих форм статистичної звітності Банку за січень-травень 2017 року.

Завантажити файл оновлення рейтингу із статистичними додатками

 

Капітал та адекватність капіталу

Станом 01.06.2017 регулятивний капітал ПАТ «КРЕДОБАНК» (Н1) складав 1,278 млрд. грн., що на 2,63% більше ніж станом на 03.01.2017 р. В той же час, сукупне значення Н1 по банківській системі за перші п’ять місяців 2017 року знизилось на 14,92%.

Станом на 01.06.2017 норматив адекватності регулятивного капіталу ПАТ «КРЕДОБАНК» (Н2) становив 16,76%, що на 1,38 п.п. більше ніж станом на початок 2017 року. Втім, за весь період аналізу, незважаючи на значні коливання Н2 Банку, він був більше середнього значення по банківській системі. Отже Банк сформував запас Н2 не тільки до нормативного значення, встановленого НБУ, а і до середнього значення Н2 по банківській системі.

Таким чином, на думку Агентства, ПАТ «КРЕДОБАНК» був дуже добре забезпечений регулятивним капіталом протягом всього періоду аналізу. Запас регулятивного капіталу за Н1 та Н2 Банку був таким, що навіть у критичних ситуаціях ризик невиконання Банком нормативів капіталу НБУ був неможливим. Агентство підкреслює, що дуже добра забезпеченість ПАТ «КРЕДОБАНК» регулятивним капіталом супроводжувалась високим рівнем зовнішньої підтримки від акціонера Банку.

 

Структура та якість активів

За останні 16 кварталів за окремими характеристикам кредитного портфелю ПАТ «КРЕДОБАНК» можна було спостерігати наступні тенденції:

-    частка кредитів у активах Банку несуттєво зросла з 52,27% до 53,6%, але протягом останніх 4 кварталів підряд їх частка зростала щокварталу;

-    частка кредитів фізичним особам у кредитному портфелі Банку коливалась у діапазоні 32-39,36% і також останні 4 квартали підряд мала тенденцію до зростання;

-    частка валютних кредитів у кредитному портфелі Банку змінилась з 25,48% до 20,86%.

Агентство нагадує про той факт, що за останні 15 кварталів частка кредитних операцій Банку за IV та V категорією ризиків показово знижувалась з 26,11% до 8,9%, а співвідношення між резервами та кредитами за заборгованістю клієнтів за останні 16 кварталів знаходилось в діапазоні 7,89-15,68%.

За обома індикаторами Банк демонстрував переконливо кращі показники у порівнянні з їх значенням у середньому по банківській системі.

 

Ліквідність

Норматив миттєвої ліквідності ПАТ «КРЕДОБАНК» (Н4) станом на 01.06.2017 складав 25,58%, що на 5,58 п.п. більше ніж встановлене НБУ граничне значення, але менше ніж середнє значення даного нормативу по банківській системі України на 01.06.2017. З початку 2017 року Н4 Банку при значній волатильності показово знижувався, повторюючи тенденцію, яку можна будо спостерігати у динаміці середнього значення Н4 по банківській системі в 2017 році.

Норматив поточної ліквідності ПАТ «КРЕДОБАНК» (Н5) станом на 01.06.2017 був на рівні 50,02%, що на 10,02 п.п. більше граничної відмітки, встановленої регулятором, але менше середнього показника даного нормативу по банківській системі. З початку 2017 року Н5 Банку майже не змінився, демонструючи невелику тенденцію до зниження. Протягом всього періоду аналізу Н5 Банку був помітно нижчим середнього значення Н5 по банківській системі, яке зростало через ситуацію у банках із державним капіталом.

Норматив короткострокової ліквідності Банку (Н6) на 01.06.2017 становив 72,6%, що на 12,6 п.п. перевищувало граничне значення, встановлене НБУ, але було менше ніж середнє значення даного нормативу по банківській системі.

Агентство знову звертає увагу, що за всіма трьома нормативами Банку спостерігалась одна і та сама картина: на протязі всього періоду аналізу Банк сформував добрий запас за нормативами ліквідності по відношенню до нормативних значень НБУ, але значення його нормативів були значно нижчими ніж їх середнє значення по системі. Оцінюючи ці данні, слід враховувати, що у перші місяці 2017 рр. банківська система знаходилась у стані значної надлишкової ліквідності. Формувати запас ліквідності ПАТ «КРЕДОБАНК» за Н4-Н6 на рівні середніх значень по ринку було б помилкою через аномальну ситуацію з ліквідністю. Тому Агентство високо оцінює процеси з управляння ліквідністю у ПАТ «КРЕДОБАНК» і вважає їх такими, що відповідають ринковій кон'юнктурі.

 

Доходність операцій

Агентство нагадує, що за підсумками 2016 року прибуток ПАТ «КРЕДОБАНК» сягнув 236,676 млн. грн, що на 135% перевищило прибуток Банку за 2015 рік. Перший квартал 2017 року Банк закінчив з прибутком 101,414 млн. грн., що на 52,25% вище даного показника за аналогічний період 2016 року.

Суттєве зростання прибутку Банку стало результатом високих показників приросту ключових статей його доходів. Так, за підсумками першого кварталу 2017 року у порівнянні з аналогічним періодом 2016 року чистий процентний дохід Банку виріс на 14,58%, а чистий комісійний дохід збільшився на 44,12%.

Також Агентство звертає увагу на той факт, що всі чотири квартали 2016 року, як і перший квартал 2017 року, були прибутковими для ПАТ «КРЕДОБАНК», а за останні 16 кварталів тільки чотири були для Банку збитковими

Таким чином, ПАТ «КРЕДОБАНК» не лише продемонстрував здатність генерувати прибуток в складних макроекономічних умовах діяльності, але й показав дуже помітну динаміку нарощення прибутку, що заслуговує на високу оцінку.

 

Інші фактори

Перевірка за загальнодоступними базами даних Державної фіскальної служби показала, що Банк перебував на обліку в органах ДФС та не мав заборгованості з податків.

 

Узагальнення

Таким чином, ПАТ «КРЕДОБАНК» на початок літа 2017 року був добре забезпечений капіталом, сформував достатні запаси нормативів ліквідності, показово нарощував ключові статті доходів, а його діяльність була прибутковою. Додатковим фактором, який позитивно впливав на рейтинг Банку за національною шкалою, є підтримка з боку його ключового акціонера - PKO Bank Polski SA., який контролюється урядом Польщі.

Аналітична служба РА «Експерт-Рейтинг»

Підтвердження рейтингу ПАТ «КРЕДОБАНК» із статистичними додатками (укр.) - 20.07.2017

Персональна сторінка банку на сайті Агентства

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com